Miljödemonstration mot kolkraftverk i Danmark

Omkring 1000 personer demonstrerade igår mot ett kolkraftverk på Amager, en bit öster om stadsdelen Christianshavn och fristaden Christiania. En del av demonstrationen gjorde ett inträngningsförsök, med hjälp av det som brukar kallas konfrontativt icke-våld, på kraftverksområdet som bevakades av kravallutrustad dansk polis.

Polisen stoppade inträngningen och omkring 100 personer omhändertogs. Det hela verkar i stort sett ha gått till på det sätt som arrangörerna hävdat:

Aktivister fra gruppen Shut it Down har meldt deres planer ud på forhånd. De vil i dag forsøge at komme ind på kulbunkerne ved Amagerværket i København for at blokere transportbåndet – og på den måde midlertidigt stoppe værkets drift.

Når aktivisterne på forhånd offentliggør deres planer, sker det for at skabe mest mulig diskussion.

»Det er kritisk nødvendigt at stoppe afbrændingen af kul, og derfor handler vi i nødværge i forsvar for klimaet,« siger talsmand for Shut it Down Tannie Nyboe.

Men den definition er politiet ikke enige med aktivisterne i. Tværtimod har man på forhånd meldt ud, at de aktivister som forsøger at trænge ind på grunden til Amagerværket risikerer at blive sigtet for at forstyrre ‘driften af anlæg, der tjener til almindelig forsyning med vand, gas, elektrisk strøm eller varme’, hvilket kan straffes med bøde og helt op til seks års fængsel.

Det afviser aktivisterne som en skræmmekampagne.

»Politiets udmeldinger har kun til formål at skræmme folk fra aktivt at deltage i klimakampen. Vi har tænkt os at stoppe værkets kulforbrug, men vores handlinger vil ikke skabe forstyrrelser eller blackouts på elnettet og er derfor ingen trussel for infrastrukturen eller elforsyningen, hvilket politiet udmærket ved,« siger Tannie Nyboe.

Icke-våld från demonstranterna möttes av våld från polisen. Enligt uppgifter i DN ska svensk polis ha deltagit i insatsen. Detta är vad jag förstår troligen en falsk uppgift. Svenska polisen har uppgett att de inte ens ska arbeta i Danmark under klimattoppmötet i december, utan bara låna ut svenska polisfordon.

Kolkraftverket drivs av svenska Vattenfall och är en stor källa för klimatfientliga växthusgasutsläpp. Därför menar de danska aktivisterna från ”Shut it down” att verket borde stängas. Av Vattenfalls smalade elproduktion i de länder där man finns sker den främst med kol:

Vattenfall er i gang med opførslen af to nye kulkraftværker i Tyskland, og ser man på koncernens samlede produktion af elektricitet i landene Sverige, Polen, Tyskland, Finland og Danmark, så kommer den primært fra kul, mens atomkraft og vandkraft hver står for ca. en tredjedel.

Intressant?
Borgarmedia: AB1, 2, EB1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • jonas

    Vad har man egentligen för energiproduktion i Danmark för sina basbehov? Dom har ju inga vattendrag som kan ge några nämnvärda mängder vattenkraft, man har ingen kärnkraft, vindkraften är endast komplement. Då är det väl bara bara kol-, olje och gaskraft kvar att välja på.

    Och nu anser en grupp att även denna typ av energiproduktion ska upphöra? Ibland förstår jag mig inte på folk.

  • Det kommer inte bli någon global förändring förrän den rika delen av världen, främst USA och även de växande ekonomierna, främst Kina kan komma överens om kraftfulla åtgärder, de har chansen på klimatmöte i Köpenhamn nu i december, men tyvärr ser det ut som många makthavare är mer intresserad av sin egen maktställning och sina egna länders särintressen än jordens överlevnad.