Borgerliga accepterar övervakning och repression – vänstern gör det inte

Det svenska folket har blivit allt mer fientligt till statliga tvångsmedel och ökande övervakning. Detta i takt med att övervakningen och repressionen faktiskt ökar. I spåren av ”kriget mot terrorn” så åsidosätts och försvagas allt fler lagar, förordningar och regler för hur medborgare ska skyddas från statliga tvångsingrepp och ingrepp i den personliga integriteten. Detta gäller i hela världen och också i Sverige.

De människor som är mest fientliga mot statliga tvångsmedel och repression är de som har politiska åsikter på vänsterkanten. Mest positiva till represssion och statligt tvång är sverigedemokrater. Fascimen förnekar sig alltså inte:

I 2008 års undersökning finns det också ett samband mellan partisympati och synen på tvångsmedel. Mest negativa till tvångsmedel är vänsterpartister, miljöpartister och socialdemokrater, medan centerpartister, folkpartister, moderater och kristdemokrater är mer positiva.

Det är noterbart att Sverigedemokraterna – det parti som mest av alla misstror stat och etablissemang – också är det parti vars sympatisörer är klart mest positiva till att staten skall kunna använda tvångsmedel mot sina medborgare.

[…]

I 2002 års undersökning fanns det inget samband mellan vänster-högerideologi och inställning till tvångsmedel. Men i 2008 års undersökning uppträder ett svagt samband mellan vänsterideologi och en restriktiv inställning till tvångsmedel.

Det naturliga är därför att den som är mot inskränkningar i frheten, integriteten och yttrandefriheten gör klokt i att rösta vänster. Det är där det egentliga motstådnet mot samhällset fascistisering finns. Motståndet mot mer övervakning, mot fler övervakningskameror, mot inskränkningar i yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, ökande repression, polisövergrepp osv finns i vänstern, inte hos de borgerliga. Det verkar klart efter den senaste SOM-undersökningen som presenteras i DN av Ulf Bjereld och Henric Oskarsson.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Pingback: Snart går jag med i Piratpartiet | Jinges Web och Fotoblogg()

  • profanum_vulgus

    Men det beror väl på vem som drabbas och vem som utför?
    T.ex. har ju massakern på demonstranter i Guinea väckt viss indignation även på högerkanten. Men det är ju exakt den metod som högern förespråkar för att hantera våldsamma demonstrationer i Sverige.
    När ett par hundra våldsamma demonstranter besköts och tre träffades så tyckte ju många högerut att det var för lite (ca 1% var för lite). I Guinea var det 50 000 våldsamma demonstranter och under 200 sköts (ca 0,5% var för mycket).

    Samma sak kan vi se när Israel dödar 5% av en demonstrerande (icke våldsam) folkmassa med en stridsvagn, inget att beklaga. Men när 0.005% av en demonstrerande delvis våldsam folkmassa dödas i Iran så ska det fördömas.