Riv upp FRA-lagen

Flera saker har ändrats vad det gäller signalspaningslagen som ju är mer känd som FRA-lagen. Det gäller bland annat om huruvida man ska få reda på om man varit övervakad. Det ska man enligt liggande ändringsförslag få reda på ”när det är säkert”. En formulering som öppnar för godtycke och som förmodligen betyder att man aldrig får reda på det. Det riktiga vore naturligtvis att man skulle få reda på det en bestämd tidsperiod efter att avlyssningen avslutats om det skulle fungera. Fast även då skulle det ju finnas problem. Hur kan man kolla när de avslutat avlyssningen? Osv.

Som vanligt när det gäller underrättelseinhämtning och -spaning i hemlighet är enda garantin för att det ska gå rätt till att det inte tillåts överhuvudtaget. Det gäller speciellt när det som i dett fall handlar om hemliga organisationer (FRA) med mycket liten eller obefintlig demokratisk insyn. Det enda vettiga vore att sådana hemliga organisationer förbjöds och att verksamheten istället bedrevs i organsiationer var lika öppna som andra myndigheter. Annars ska den inte få bedrivas alls.

Hemlig underättelsinhämtning, spaning etc borde inte vara tillåtet om det inte går att öppet granska som exempelvis den vanliga polisen och militären. Dvs den får bara var hemlig under den tid som utredning om brott pågår. Det finns även där problem med insynen, självklart, men det är inte på samma nivå som med underrättelseorganisationer som Säpo, MUST (inklusive KSI, det som förut hette IB) och FRA.

Riv upp FRA-lagen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements