Borttagen preskriberingstid förhindrar inte några mord

Borttagen preskriberingstid för mord är en meningslös åtgärd som enbart har symbolvärde. Finland har ingen preskriberingstid och man har länge haft betydligt högre mordfrekvens än Sverige. Mordfrekvensen i Sverige är cirka 1, dvs ungefär 100 mord per år numera. När det gäller antalet mord har siffran legat i stort sett still sen 1970-talet i Sverige, vilket innebär en minskande mordfrekvens, dvs färre antal mord per 100 000 invånare.

Mordfrekvensen i Sverige har enligt tidskriften Forskning och Framsteg legat omkring 1 sen 1700-talet. Det betyder att kriminalpolitik spelar mycket liten roll för hur många mord som begås, hårda straff påverkar den inte exempelvis inte. Det samma gäller förstås frånvaro av preskriberingstid. Det kommer inte att påverka antalet mord överhuvudtaget. Och som vi sett så påverkar inte heller strafflängden antalet mord i nån större utsträckning. Hårda straff, ingen preskriberingstid etc är gammaldags tänkande om hämnd och straff. Den typen av kriminalpolitik har aldrig fungerat och gör det inte i vår tid heller.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Ann

  Nej det förhindrar inte men det skapar möjlighet att lösa fler fall. Förslaget borde omfatta samtliga brott, oavsett straffpåföljd. Brott skall inte löna sig.

 • Så kan man ju också undra hur motiverat det är att hälla ner polisresurser i att försöka lösa 25 år gamla mord…

  Detta kommer man naturligtvis normalt inte att göra. Morden kommer att vara preskriberade i praktiken även framöver.

  Det hela är bara en ursäkt för att kunna fortsätta utreda Olof Palme.

 • Anders_S

  Ann: De allra flesta mord blir lösta. Antalet olösta mord är väldigt få och oftast rör det sig om gangstermord.

  Mord lönar sig alltså inte. Finns av det skälet ingen anledning att ändra nåt.

 • Staffan

  Anledningen är kanske bara att man vill ha möjligheten att lösa gamla brott nu när det finns teknik för att göra det. När bevisen har längre livslängd än 25, vad är argumentet för att inte ta bort den?

  Jag har inte riktigt fått med mig det argumentet än, varför straff-frihet för mord efter 25 år?

 • Anders_S

  Staffan: Jag har inte argumenterat kring den frågan id etta inlägg. Nog så intressant, men intressantare är hur vi minskar antalet mord och om det överhuvud taget går när morden är så få som i Sverige och mordfrekvensen legat still i över 200 år.

  Men jag har resonerat kring det hela i detta inlägg:
  ttp://www.zaramis.nu/blog/2009/07/11/ett-mord-som-aldrig-blir-uppklarat-och-ett-som-kanske-blir-det/

 • Leftbag

  Det handlar fler saker än att få ner mordfrekvensen (visste inte ens om att det var ett av syftena). Det ena är att polisen kan fortsätta att lösa ett brott om det finns straff för det. I fallet Da Costa får ju inte polisen längre ta DNA:prov som jag förstått det eftersom brottet är preskriberat.

  Och vad gäller hämnd och straff så handlar det om rättvisa. Något som jag trodde var viktigt även för vänstern.

 • Anders_S

  Leftbag: Hämnd och straff har inget med rättvisa att göra. Utan snarare med hederskultur, orättvisa, patriarkat och gammalmodighet att göra.

  Borttagen preskribtionstid och regeringens kriminalpolitik har inget som helst syfte att få ner antalet mord. Det är ju vad jag skriver. Det är en meningslös åtgärd. Det intressanta är inte att sätta fast folk för brott. Det intressanta är att brotten aldrig ska ske. Såna åtgärder ska man inrikta sig på. Inte meningslösa åtgärder helt utan värde som upphävd preskribtionstid.

 • Leftbag

  Anders_S:Det är väl inte meningslöst att lösa brott? Det är väl i allra högsta grad angeläget även om ingen blir straffad för det. Det hade exempelvis varit bra att få veta om C.P mördade Palme trots att han inte kan bli straffad för det.

  Hämnd och straff är lika mycket rättvisa som belöningar åt andra hållet.
  Det är ett grundläggande mänskligt behov människor upplever att människor får det de förtjänar. Det är därför en del människor tycker att det är kränkande att vissa tjänar 20 miljoner om året medan jag tycker att det är kränkande kriminella inte får de straff de förtjänar.

  Det gör också att jag själv aldrig skulle använda mig av svenskt rättsväsende om jag vore brottsoffer då kränkningen skulle bli så mycket större då.

 • profanum_vulgus

  Leftbag:
  Om man nu ska ha straff enbart för att det innebär lidande så vore det ju mycket mer effektivt och billigt att ha spöstraff istället för inlåsning. Inlåsning infördes ju när tanken med straffet gick från hämnd och lidande till reperativa åtgärder. Ska man gå tillbaka till hämnd och lidande så är det väl bättre med spöstraff?

  Man kan lösa brott utan att ge straff för dem.
  Vad gäller ditt exempel med da Costa så vägrade man ju DNA-analys och alla andra begärda utredningsåtgärder redan mer än 15 år innan preskriptionstiden gått ut, detta för att man inte ville att det skulle lösas.

 • Anders_S

  Leftbag: Jo det kan vara meningslöst att lösa ett brott. Om ett brott är olöst efter 25 år kanske det bästa är att låt det förbli olöst. Skadorna av (för anhöriga till offer, för offer osv) att rota upp allting igen kan vara större än vinster med att lösa det. Det blir alltså inte bara meningslöst, utan rentutav skadligt och destruktivt att lösa det hela.

 • Leftbag

  Profanum_vulgus:
  Nej, man har inte straff enbart för att det innebär lidande. Vad som är barbari eller inte är individuellt. Jag anser att fysiskt lidande är moraliskt fel som straffmetod.

  Det är väl en större anledning till att man inte ska hysa någon tilltro till det svenska rättsväsendet att de inte ens vill lösa mord.

 • Leftbag

  Anders_S: Klart att det finns undantagsfall. Alla jag sett som blivit intervjuade har däremot självaklart velat få svar. Och själv skulle jag inte kunna tänka mig att någon inte skulle vilja ha svar på vad som hänt.

 • Anders_S

  Leftbag: De som inte vill ha svar och inte vill röra i gamla fall låter sig naturligtvis inte heller intervjuas. Och media är inte heller intresserade av att intervjua dem. Så du grundar din uppfattningen på snedvridna fakta redan från början alltså. Jag tror att de som är intervjuade är undantagsfall.

 • ”Borttagen preskriberingstid för mord är en meningslös åtgärd som enbart har symbolvärde.”

  Nej det är säkert ingen åtgärd som kommer att förhindra ett enda mord. Det är knappast heller detta som är poängen med förslaget. Vad det handlar om är den allmänna rättsuppfattningen ur två prespektiv.

  – För det första visar samhället att man hyser respekt för brottsoffren, d.v.s. i fallet mord huvudsakligen de anhöriga, som ofta vill ha vetskap och vill att den skyldige får en påföljd oavsett tiden som har förflutet.

  – För det andra finns det en märklig trappstegseffekt i detta. Jag kan bli dömd till livstid för ett mord intill 25 år efter det begåtts. Efter 25 år och en sekund efter den begågna handlingen kan jag inte ställas inför rätta.

  Detta är ett bra och principellt viktigt förslag.

 • thomass

  Det kommer inte förhindra mord. Det är inte heller syftet. Men det finns fler offer än den dödade. Anhöriga, barn, föräldrar etc kan se att rättvisa faktiskt exekveras.

  Det är viktigt i ett rättsamhälle att inte bara se till brottslingen, utan även att se till så brottsoffer får upprättelse.

  Det finns ett syfte till med straff, att hålla brottslingarna borta från samhället. Syfte är mycket enkelt, att skydda oss som bor i Sverige och är laglydiga.

  Sedan stämmer det INTE att hårdare straff inte fungerar. New York har använt sig av tekniken nolltolerans. De har mycket mindre problem idag än innan detta startade.

  Man kan se det överallt i samhället, att sätta nivån lågt och säga ifrån direkt fungerar, inte bara i New York utan även i ditt privatliv Svensson. Dra gränser, ställ krav. Gör det på dig själv, gör det på din omgivning, gör det på dina barn. En låt gå mentalitet leder ofrånkomligen till en degenerering av värderingar och gränser.

 • Anders_S

  thomass: Nolltolerans fungerar inte. Trams. Du har fel om New York och fel om nolltolerans. Du bara svamlar helt enkelt. På grund av ren och skär okunskap.

  Hårdare straff fungerar inte. USA har mångdubbelt högre mordfrekvens än Sverige och de har mycket hårdare straff. Fungerar? Driver du med mig?

  Börja med att skaffa dig kunskap, kom sen tillbaks med en kommentar:

  http://www.zaramis.nu/blog/2009/07/20/strangare-straff-har-bara-marginell-effekt/
  http://www.zaramis.nu/blog/2008/11/03/nolltolerans/
  http://www.zaramis.nu/blog/2008/05/05/hur-ar-det-egentligen-med-nolltoleransen/
  http://www.zaramis.nu/blog/2008/02/27/antalet-poliser-har-betydelse/
  http://www.zaramis.nu/blog/2007/09/26/det-dar-med-hardare-tag/
  http://www.zaramis.nu/blog/2009/09/05/den-totala-brottsligheten-i-sverige-ar-inte-hogre-an-i-usa/
  http://www.zaramis.nu/blog/2009/04/08/brott-och-straff-usa-overger-harda-tag/
  http://www.zaramis.nu/blog/2009/01/14/specialpoliser-och-langa-straff/
  http://www.zaramis.nu/blog/2008/10/15/langre-straff-fungerar-men-ar-oekonomiskt/
  http://www.zaramis.nu/blog/2008/05/26/brottsligheten-i-sverige-ar-lag/
  http://www.zaramis.nu/blog/2008/04/20/massinlasning-loser-inga-problem-med-brott-och-vald/
  http://www.zaramis.nu/blog/2008/04/20/det-valdsamma-usa/
  http://www.zaramis.nu/blog/2008/03/28/vad-vi-kan-lara-om-brottslighet-fran-usa-fallet-chicago/
  http://www.zaramis.nu/blog/2008/04/12/vad-vi-kan-lara-av-brottslighet-fran-usa-gangen/
  http://www.zaramis.nu/blog/2008/03/10/fler-poliser-pa-gatan-ar-vad-som-behovs/

 • Jan Wiklund

  Även här presenterar Wilkinson & Pickett en förklaring. Den minskande kriminaliteten i USA under 90-talet berodde helt enkelt på arbetslösheten bland de unga minskade, säger de. Låter ganska trovärdigt tycker jag.

 • Anders_S

  Brottsligheten i USA började minska 18 år efter att abort blev legalt. Tidgare i delstater där det blev legalt tidigare och senare i andra. Så det finns gott om social orsaker. Dessutom så kraschade crack-marknaden och den stod för en stor del av brotten. Man kan läsa boken Freakonomics. Brottlsighten i new Yprk minskade innan man började med ”nolltoerans” och de tre saker Jan och jag nämt bidrog. men också det faktum att man sanerade New Yprk och tvingade fattiga människor att flytta till Newark och Jersey City. Betydligt mindre städer där brottsligheten är mycket hög och dessutom ökade under 1990-talet.

 • profanum_vulgus

  thomas:
  Så hur straffar du dina barn när de gör fel?
  Om de retar en kamrat t.ex., vad får de då en månad i källaren på vatten och bröd?
  Om de pallar ett äpple, vad blir det offentligt spöstraff då?

 • profanum_vulgus

  Ett annat skäl till att ha preskription är ju att personen man hittar och dömer 30 år efter ett brott är en helt annan person än den som begick brottet.
  Tänk dig själv om du tog ett sudd från en annan unge i skolan och ska straffas för det när du är 30 och aldrig skulle kunna tänka dig att ta ett sudd från någon annan.
  Eller om du när du är 37 ska straffas för att du då du var 17 slog nån på käften, trots att du de senaste 20 åren aldrig slagit någon.

 • thomass

  Anders_s, /*off topic, borttaget*/ #AS

  Nu finns det ju lite kommentarer som dock är intressanta.

  Det skrivs: ‚ÄúUtöver detta svarade ökat antal poliser för en nedgång i brottsligheten. Ökat antal poliser ledde till två saker. Ökad social kontroll (mer poliser på gatorna) som gjorde småbrottslighet svårare samt fler gripna för olika typer av brott, även mindre sådana. Straffen förlängdes också och jag måste då erkänna att de längre straffen faktiskt ledde till en minskad brottslighet, men till en hög ekonomisk kostnad (enligt Levitt).‚Äù

  Fler poliser som utövar mer socialkontroll även mot småbrott. Alltså nolltoleransmetoden.

  Dina länkar visar alltså att Levitt enligt Svensson så håller Levitt med mig.

  Innan du kallar människor okunniga kanske du skall läsa vad du själv länkar till‚Ķ..
  /*off topic, borttaget*/ #AS

  Detta är ju också det främsta argumentet enligt Levitt (och Svensson). Abort tar bort oönksade barn. Barn som hade fått dålig uppväxt. En uppväxt utan aktiva föräldrar som lär barnen vad som är rätt och fel, som drar gränser och säger ifrån och ger tydliga regler. Det är precis detta många värstingar inte haft i sina uppväxtmen som de behövt.

  Så vad jag kan se är både Levitt och Svensson överens med mig. Bortsett från att Svensson ovan missat det jag skriver, att man även måste se till brottsoffer, se mitt inlägg ovan.

  Att påstå att någon svamlar är inget argument, det är ett retoriskt knep att försöka slippa komma med argument. Jag har bemött de ‚Äúcirkelargument‚Äù du kom med och tydligt visat att Svensson ch Levitt verkar hålla med mig. Så då är frågan var du står i ämnet?

 • Anders_S

  thomass: Vi kan åter konstatera att du faktiskt inte vet vad nolltolerans som koncept innebär. Dessutom är faktum att det inte har använts nånstans egentligen. Inte i New York och inte heller nån annan stans.

  Social kontroll är motsatsen till nolltolerans. Social kontroll innebär att man med sociala medel (familj, föräldrar, fritidsgårdar, skola, socialassistenter, poliser osv) förhindrar att problem uppstår. Ingen bestraffning alltså. Förebyggande verksamhet. Fungerande. Det är vad jag och Levitt förespråkar och förmodligen thomass också, eller?

  Nolltolerans innebär att man bestraffar de som avviker och gör saker som normen inte tillåter. Bestraffning alltså. Efterstädning. Icke-fungerande. Det kan vara vad thomass förespråkar.

 • thomass

  Anders, det är du som skriver att socialkontroll är att likställa med fler poliser på gatorna, citat: ”Ökad social kontroll (mer poliser på gatorna) som gjorde småbrottslighet svårare…”

  Jag konstaterar att jag kan hålla med dig om detta, om det är denna definition du vill ha, varken mer eller mindre.

  Jag håller dock med dig om att det är en dålig definition på social kontroll, även ur min synvinkel. Så du anser nu då att det var felskrivet första gången? Det är viktigt att klargöra så vi vet att vi pratar om samma sak.

  Men det fråntar ju inte det faktum att du verkar förespråka (och Levitt) fler poliser. Att detta dessutom svårliggör för brottslingar att få arbeta ifred torde också vara korrekt och överenskommet oss emellan?

  Vi är helt överens om att förebyggande medel skall finnas. Hoppas jag inte indikerar annat. Tyvärr är det ju så att det med största sannolikhet alltid kommer finnas brottslingar ändå. Så den ena metoden tar ju inte ut den andra. Man måste jobba både förebyggande och aktivt mot faktiska begångna brott.

  Vidare konstaterar jag att du verkar ha en väldigt låg tröskel för censur. Tråkigt. Du anklagar mig för svammel och okunskap, när jag bemöter dina anklagelser censurerar du. Du lägger nivån för samtalet, om du är trevlig är jag trevlig. Det blir konstigt när du tar dig rätten att komma med mindre trevliga tillmälen men censurerar när du bemöts med samma mynt. Dessutom har jag har oerhört svårt för censur. Men det är väl kanske en svaghet i min själ att aldrig försöka förbjuda någon att säga sitt hjärtas mening.

 • Anders_S

  thomass: jag har inget problem med fler poliser. Men det räcker inte med fler poliser. Det behövs andra åtgärder också. Mer vanligt folk på gatorna, en tätare stad fler lokaler där vuxna kan vara ut osv. När det gäller förebyggande verksmahet tycks vi vara överens. Fler poliser på gatorna (kvarterspolis etc) innebär att brott inte utförs. Det är social kontroll.

  Jag sysslar inte med censur, det kan bara stater och regeringar syssla med. Det jag gör heter att moderera och det måste jag göra. jag har ansvaret för allt som publiceras, även sånt som andra skriver och jag har klart definierade kommentarsregler som finns att läsa. Det tidningar gör heter att redigera och/eller moderera.

 • Jag

  Att ta bort preskriberingstiden på mord skickar en tydlig signal. Om mord begås så kommer samhället aldrig att se mellan fingrarna och du riskerar alltid ett straff för en sådan gärning. Annars behöver vi ju inga lagar alls för de förhindrar ju inga brott, eller ? /*off topic, borttaget*/ #AS