Littorin har rätt om arbetslöshet bland unga

Det är ett känt förhållande som konstaterats i undersökningar, att ungdomar som förlorar jobbet vid nedskärningar får ganska snabbt jobb igen. Även om många unga är arbetslösa så är deras arbetslöshet i allmänhet kortare än vad fallet är med äldre arbetslösa. Blir man av med jobbet när man är över 50 år så är det troligt att man aldrig kommer tillbaks till arbetsmarknaden igen, i alla fall får man inget fast jobb. Den situationen hamnar ungdomarna inte i. På den punkten har Littorin rätt och de borgerliga ungdomsförbundsledarna, som skrivit en debattartikel i SVD, fel.

Felet är egentligen den stora arbetslösheten generellt, det kan man inte lösa genom att spela ut ungdomar mot andra grupper utan det måste lösas med generella insatser. Några sådana syns inte från dne borgeliga regeringen. Arbetslinjen är ett fiasko och den borgerliga regeringens politik har tillsammans med den ekonomiska krisen garanterat en ökand arbetslöshet istället för en minskande.

Inte helelr kan problemet lösas genom att lagen om anställningsskydd (LAS) avskaffas. Det påverkar inte ungdomsarbetslösheten nämnvärt. Istället kommer en sån åtgärd att ställa till med en mängd nya problem där borgarklassens och arbetsgivarnas makt ökar på bekostnad av arbetare och andra anställda som vågar säga sin mening.

Lösningen ligger i stället i en aktiv arbetsmarknadspolitik, där staten exempelvis satsar på att ta fram alternativa produkter att tillverka i den tynande bilindustrin. Vidare bör kvaliteten i offentlig sektor återställas genom att återanställa folk på de omkring 200 000 jobb som försvunnit de senaste årtiondena.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements