Klokt av JK

Efter att ha undersökt Aftonbladets publicering av en islamomfobisk artikel av Jimmie Åkesson har justitiekansler (JK) Göran Lambertz kommit fram till att artikeln inte är hets mot folkgrupp:

”Bedömningen av om ett yttrande eller något annat meddelande utgör straffbart hets mot folkgrupp ska göras med tillämpning av de principer och bedömningar som Europadomstolen har utvecklat i sin praxis. Det innebär bland annat att ett yttrande inte kan anses som brottsligt om detta skulle innebära ett oproportionerligt intrång i yttrandefriheten”, skriver JK i sitt beslut.

”Utöver meddelandets innehåll ska särskilt beaktas vem det riktar sig till, dess syfte samt i vilket sammanhang det sprids. Yttrandefrihet är i princip starkare när ett meddelande har spritt i ett grundlagsskyddat medium än annars. Och yttrandefriheten är särskilt stark när det gäller politiska yttranden och debatt i frågor av allmänt intresse”.

”Med dessa utgångspunkter, och med beaktande av det särskilda skydd som den anmälda skriften och hemsidan har enligt tryckfrihetsförordningen respektive yttrandefrihetsgrundlagen, anser jag att innehållet i artikeln inte utgör hets mot folkgrupp. Artikeln kan inte heller innefatta något annat tryckfrihetsbrott”, skriver Göran Lambertz.

– Jag är glad att JK kommit fram till det här beslutet. Motiveringen visar att han har sett att det spelat en roll i vilket sammanhang artikeln publicerats – vi ville tydliggöra Sverigedemokraternas egentliga värdegrund, säger Jan Helin, chefredaktör på Aftonbladet.

Centrum mot rasism tycker att beslutet öpnnar upp för vad som helst i rasistisk väg. Det är inte min bedömning. Jag tror att JK:s beslut kan vara klokt. Det omöjliggör for SD att betrakat sig som martyrer och att framstälsl sig som det var SD mot hela jävla världen. Jag har tidigare vänt mig mot tecken på att det hela inte skulle undersökas alls, men finner nu att JK:s beslut efter genomförd undersökning nog är ganska klokt ändå

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, DN, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements