De 300 000 tamilske fangene må slippes fri

Rødt krever at konsentrasjonsleirene på Sri Lanka, der hundretusener tamiler fortsatt er innesperra under forferdelige forhold, øyeblikkelig åpnes opp og at fangene slippes fri. Det er ingen overdrivelse å si at regjeringen i Colombo nå planlegger å la monsunregnet drepe i masseomfang.

Colomboregjeringas handlinger bekrefter at tamilene har behov for selvbestemmelse, Tamil Eelam. Rødt støtter den kampen tamilene fører for rett til selvbestemmelse.

Tamilene i Sri Lanka blir utsatt for folkemord. Fangene i leirene er ikke registrert, og de blir utsatt for mishandling og hemmelige henrettelser. Regjeringa på Sri Lanka bryter Genevekonvensjonen om fangers rettigheter. Da konsentrasjonsleirene ble oppretta, lovte Colombo-regjeringa at de skulle bli avvikla i løpet av seks måneder, og at de som var innesperra skulle få reise heim igjen. Nå er det bare 30 dager igjen av den fristen.

Nå kommer monsunregnet. For flere måneder siden så vi forferdelige bilder av oversvømte leirer, men da var grunnen bare et par dagers regn. Monsunregnet vil ødelegge toalettløsningene i leirene og skape farlig smittespreding og dødelige epidemier.

De europeiske regjeringene som er passive, kan ikke skylde på uvitenhet. Til tross for utestenginga av journalister og hjelpearbeidere, har det lyktes å smugle ut bilder som viser i alle fall litt av det som skjer. I denne situasjonen har Norge et spesielt ansvar på grunn av den fredsmeglerrolla som Norge påtok seg for mange år sida.

Norge er ingen stormakt, slik som USA, Russland, India og Kina – som alle sammen støtter Colomboregjeringa. Men den norske stemmen vil bli lagt merke til dersom den norske regjeringa vil snakke tydelig og ta politiske initiativer i FNs organer og i andre internasjonale organisasjoner.

Norge må gå på tvers av USA og andre stormakter. Norge må ganske enkelt vise politisk mot og handlekraft! Leirene må åpnes opp! Tamilene må få reise hjem!

Vedtatt på Rødts landsstyremøte 16.-18. oktober.

Intressant?
Borgarmedia: VG1, 2, 3, DB, Politiken1, 2, DN1, 2, GP1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements