Föråldrad arvslagstiftning gjorde rättmätig arvtagare arvslös

Arvet efter Stieg Larsson bestod i lite pengar och desutom rättigheterna till böckerna i Millenium-trilogin. Det senare beräknas vara värt flera hundra miljoner och av detta erbjuder nu de legala arvtagarna (Stiegs far Erland Larsson och Stiegs bror Joakim Larsson) den moraliska arvtagaren, Stiegs livslånga partner och sambo Eva Gabrielsson, 20 miljoner.

Att Eva Gabrielsson inte ärvde Stieg Larsson kan tillskrivas Sveriges föråldrade arvslagstiftning som inte tar hänsyn till moderna samlevnadsformer utan baseras på den ålderdomliga inrättningen som kallas äktenskap. I avsaknad av modern arvslagstftningen måste sådana som lever tillsammans utan att gifta sig formellt skriva inbördes testamenet och sambovatal osv. Utan att för den skull få samma rättigheter som ett äktenskap ger.

Ur min synpunkt är det vettiga att förändra den svenska arvslagstiftningen så att hänsyn tas till moderna former av samlevnad så att den typen av situation som uppstått för Eva Gabrielsson inte ska behöva uppstå för andra människor. Sådana lagar finns i andra länder och det bör därför inte vara så svårt att införa det i Sverige också. Jag är helt överens om det som det parti jag är medlem i har skrivit med utgångspunkt från det enda testamente av Stieg Larssons hand som upphittats och som testamenterade hans tillgångar till Socialistiska Partiet i Umeå:

Socialistiska Partiet har uppmärksammats i media i samband med författaren Stieg Larssons testamente. Det är riktigt att Stieg Larsson i flera år var medlem av Socialistiska Partiets Umeåavdelning. Efter flytten till Stockholm blev han, under många år, flitig medarbetare i vår tidning Internationalen, med återkommande artiklar mot rasism och högerextremism. Efter starten av Expo fortsatte vårt samarbete i form av utbyte av information och synpunkter på det antirasistiska arbetet.

Media har under senare tid låtit förstå att Socialistiska Partiet, genom Stiegs testamente från 1977, skulle kunna överta kvarlåtenskapen. Men genom arvsskiftet har en oförrätt blivit begången. Alla som kände Stieg vet att vid hans sida sedan ungdomen stod hans livskamrat Eva Gabrielsson. De var ett par som delade idéer, arbetsinsatser och livsprojekt. Genom den svenska arvslagstiftningens upphöjande av äktenskapet och genom en tandlös sambolagstiftning kan emellertid en 30-årig relation nonchaleras med ett pennstreck.

Stiegs böcker och artiklar riktade sig inte bara mot rasism och högerextremism. De vände sig i lika hög grad mot manssamhället och kvinnoförtryck. Många är de kvinnor – och även män – som lever tillsammans men av olika skäl inte ingått äktenskap och som drabbats av denna diskriminerande lagstiftning. Ja, människor av samma kön som lever ihop är inte ens tillåtna att ingå äktenskap.

Vårt parti deltar inte i arvstvister och köpslår inte om pengar. Vi har ingen relation till någon enskild här och önskar ingen någon skada. Vi står fast vid de ideal om rättvisa och jämlik behandling som också var Stieg Larssons. Vi menar att Stiegs livslånga relation med Eva Gabrielsson ska respekteras. Den otidsenliga svenska lagstiftning där äktenskapet ställs över alla andra parrelationer – såväl enkönade som samkönade – måste reformeras i grunden. Människor ska kunna leva ihop av eget val utan att riskera otrygghet och rättslöshet.

Vi vårdar Stieg Larssons minne bäst genom fortsatt kamp mot rasism och högerextremism och för ett samhälle som respekterar alla människors lika värde och rättigheter.

Socialistiska Partiet och Socialistiska Partiet Umeå 17/6 -08

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö, Annarkia,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements