Manifestation mot privatisering av Göteborgs Hamn

Nu på torsdag, den 5:e november, kallas samtliga medlemmar i Hamn4an och Transport2an till en gemensam manifestation mot utförsäljningen av hamnen kl. 15.30 på Gustav Adolfs Torg.

Göteborgs Hamns anställda samlas under fackföreningsfanorna för att protestera samma dag som kommunfullmäktige ska fatta beslut om privatiseringen. Vi har under lång tid efterlyst en offentlig debatt om hamnens framtid och använt alla tillgängliga kanaler för att ifrågasätta det bristfälliga beslutsunderlaget. Vi har genom mötesinbjudningar, debattartiklar och annat material under många månader försökt förklara vilka risker och nackdelar som finns med att stycka upp och sälja ut stuveriverksamheten. Vi har förklarat varför det är riskfyllt och ogenomtänkt att avhända sig demokratisk styrning av prioriteringar och satsningar i Göteborgs Hamn till det fåtal multinationella hamnkoncerner som dominerar branschen. Vi har krävt och av bl.a. kommunstyrelsens vice ordförande Jan Hallberg (m) också lovats att få diskutera frågan med stadens kommunledning.

Nu är det alltså dags för beslut om privatisering av Göteborgs Hamn i Göteborgs kommunfullmäktige. Utan att ett enda möte mellan facken och kommunstyrelsen kommit till stånd. Utan att ansvariga politiker en enda gång brytt sig om att bemöta personalens argument eller besvara brev eller debattartiklar. Avsikten verkar vara att utförsäljningen av Nordens största hamn, som skapat stora vinster åt kommunen det senaste decenniet, ska ske under tystnad. Då behövs ingen offentlig debatt eller tid att lyssna på personalens och kommuninvånarnas åsikter.

Därför kommer hamnarbetarna att samlas utanför kommunfullmäktige på torsdag för att möta fullmäktiges ledamöter och förklara vad beslutet innebär. Vi inbjuder också engagerade kommunivånare att sluta upp med oss. Den här frågan berör oss alla och handlar inte minst om stadens position som transportnav för kommunens, regionens och hela Sveriges industri.

Hamn4ans avdelningsstyrelse riktar en särskild uppmaning till alla medlemmar att ta upp manifestationen med kollegorna på skiftet och vidta åtgärder (tidigarelägga avlösningar etc.) så att så många som möjligt kan sluta upp på torsdag. Vi ska vara många på plats.

Mer information:
Peter Annerbacks (ordf. Hamn4an) och Patrik Östbjergs (ordf. Transport2an) debattartikel i GP 24/10:
”Privatisering hotar hamnens framtid”
Vänsterpartiets debattartikel i GP 2/11:
”Tänk om – privatisera inte hamnen”

Intressant?
Bloggat: Kim Müller,
Borgarmedia: GP1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Danne

    Fint att också Vänsterpartiet till sist vaknat i denna fråga. För ett år sedan när frågan var aktuell och det spreds flygblad så hördes inte ett knysst från V trots att de borde ha full insyn med en plats i Hamnens styrelse och allt. Det är fördelen med valår, att de parlamentariska partierna plötsligt vaknar till liv och vill vara med i matchen ett tag.

  • Pingback: Kildén & Åsman » Bloggarkiv » Heder(s)mord i Göteborgs Hamn()