Privatisering orsakar ambulansbrist

Sen ambulansverksamheten i Göteborg lades ut på upphandling och privatiserades har brist på ambulanser i Göteborg uppstått. Allt oftare får människor ingen ambulans när de ringer och allt oftare får ambulanstransporter utföras med vanliga bilar och utan sjukvårdspersonal.

Det hela är ett resultat av den upphandling där man köpte det billigaste erbjudandet från ett lokalt privat ambulansföretag, som sen blivit uppköpt av Falck. Falck är i sin tur ett företag, som i likhet med så många andra privata företag inom vården, ägs av riskkapitalbolag som är inriktade på stora och kortsiktiga vinster utan tanke på långsiktighet. Något som ambulansverksamhet och sjukvård knappast mår bra av.

Bristen på ambulanser, bristen på sjukvårdspersonal i ambulanserna och bristen på adekvat agerande från SOS innebär förmodligen att människor dör i väntan på att få ambulanstransport. Samma effekt som privatisering också fått inom annan vårdverksamhet. I alla fall är risken stor för att det ska inträffa och förmodligen har det redan inträffat. Två fall i Göteborg där ambulans uteblivit utreds nu av Socialstyrelsen:

När personalen ringde SOS blev man lovad en ambulans.

Efter cirka tio minuter blev det ett nytt samtal till SOS. Då var beskedet ett annat.

– Vi fick höra att en annan prioritering gjorts och att det handlade om underbemanning. När vi ifrågasatte det uppfattade vi att vi fick ett nytt löfte om ambulans, säger Yvonne Roos.

Efter 25 minuter vågade personalen inte vänta längre eftersom mannen fortfarande blödde från huvudet. Två av de anställda lämnade övriga deltagare och körde mannen i egen bil till akuten på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Där blev han inskriven för kontroll och fick sy såret i huvudet.

– Personalen har agerat helt rätt och jag förstår att man inte vågade vänta. Det som stör mig är ingen ambulans skickades.

Yvonne Roos tycker händelsen är helt oacceptabel:

– Felet ligger inte hos stackarna som sitter i telefon och ska försöka skicka en ambulans, utan det är politikernas ansvar att se till att det finns en bra ambulansverksamhet.

Privatiseringen av ambulansverksamheten i Göteborg i kombination med idiotiska upphandlingsavtal  har lett till ambulansbrist med sämre sjukvård som följd. Det vettiga vore att kommunalisera verksamheten igen och låt behov och inte vinster styra hur många ambulanser som behövs.

Intressant?
Borgarmedia: GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
  • Pa Z

    Sanningen att säga, även om jag är stark emot privatisering av samhällsviktiga funktioner, så är det inte bara privatiseringen som är att skylla. Liknande utveckling kan man se hos räddningstjänsten och i viss mån polisen runt om i landet. Minskade anslag för kärnverksamheterna helt enkelt. Man får vad man betalar för.

  • Leif

    Felet är inte att det är privata företag utan politiker i Västra Götaland som har beslutat om mindre pengar till all sjukvård, inklusive ambulanssjukvården. När upphandlingen skulle ske var prislappen alldeles för snäv och ett antal mindre privata bolag backade ur eftersom det inte var hållbart.
    När den kommunala Räddningstjänsten bedrev ambulansverksamhet användes en del av de pengar från ambulansen till att täcka andra hål i budgeten för övrig verksamhet och för att göra vinst. Så även ett kommunalt bolag är intresserade av att göra vinst.

  • Pingback: Undermålig ambulansjukvård i Göteborg | Svensson()