Problemet är ipredlagen – inte telebolagen

Ipredlagen har inneburit en försämring av brottsbekämpningen. Musik- och filmindustrins profitbegär och privatpolisernas helt onödiga jakt på ungdomar som kopierar musik och filmer har fått negativa konsekvenser. Genom att privata företag med hjälp av ipred-lagen vill kunna få ut trafikuppgifter från telefon- och internetföretag så har dessa bolag börjat med att spara trafikuppgifter en kortare tid. Följden av detta blir att riktig brottsbekämpning blir lidande.

Lösningen är enkel. Det är bara att riva upp ipredlagen. Det är ipredlagen som är problemet, inte telebolagen.

Intressant?
Bloggat: Scythe,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements