Svälten ökar i nyliberalismens spår

Det finns egentligen ingen matbrist i världen, ändå ökar antalet undernärda och svältande människor. Orsaken är självklart den politik som går ut på att rika ska ha mer och fattiga mindre. Den politik som brukar kallas nyliberal. Det är en politik som innebär omfördelningen av resurser från fattiga till rika inom länder och från fattiga till rika internationallet. Det är ren politik som ökar de social orättvisorna och som i förlängningen lett till det vi ser nu, fler människor som svälter och är undernärda.

Kapitalism och nyliberal politik med utförsäljningar, nedskärningar, privatiseringar, gynnande av storföretag och rika, leder helt enkelt världen in i ett större helvete. Och om nån nu tycker att problemet inte är nyliberal politik och kapitalism, utan den ekonomiska krisen som orsakar utökad  svält och undernäring så vil jag bara säga att krisen också är en onsekvens av kapitalism och nyliberal politik.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö,
Borgarmedia: SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements
 • Rudis

  Undrar vilket samhällssystem som oftast orsakat svält i sin befolkning, socialism eller kapitalism? Svältkatastrofer i Kina och Sovjetunionen finns det historiska bevis för – hur ser det ut med motsvrande bevis för svältkatastrofer i England och USA i modern tid?

  Ingen människa kan ju direkt säga att det är i de kapitalistiska marknadsekonomierna (i stort sett USA, Europa, Asien förutom kommunistdiktaturerna) som svälten härjar, nej det är just i de kvarvarande socialistiska paradisen (i Afrika, Asien och Sydamerika) som problemen finns.

  Och vad gäller krisen så får man skaffa sig ett vettigt förhållningssätt. Dagens kris leder till att jordens samlade produktion tillfälligt faller till 2005-2006års nivå vilket naturligtvis är beklagligt. Socialismen gjorde dock att de länder som valde det systemet långsiktigt upplevde långt mindre teknologisk utveckling (tänk Trabant vs Audi åren 1950 till idag och jämför kvalitet, säkerhet och miljöpåverkan) och långt lägre ekonomisk tillväxt än västs kapitalistiska marknadsekonomier. Så trots återkommande lågkonjunkturer så kan man inte annat än dra slutsatsen att den kapitalistiska marknadsekonomin är det överlägsna systemet när det gäller att bekämpa svält och ge folket god ekonomisk trygghet.

 • Anders_S

  Rudis: Kapitalismen har förstås ett oslagbart rekord när det gäller svält. Indien, Kina och Afrika på 1800-talet och 1900-talet utraderar siffrorna från Kulturrevolutionen och Kulakjakten.

  Alltså kan man dra slutsatsen att kapitalismen är det värsta systemet när det gäller människors välbefinnande.

  Att Sovjetsystemet (som inte var socialism i nåt annat än orden) inte klarade av att utvecklas positivt är ju inget jag förnekar, men så har jag ju alltid varit motståndare till det systemet och det har den politiska riktning jag tillhört också alltid varit.

  Det finns ett enda land som kan sägas vara icke-kapitalistiskt på jordklotet och det är Kuba. Där finns ingen svält. Alla andra länder är kapitalistiska och delar av det kapitalistiska världssystemet.

 • Alla vet att det finns två orsaker till ökningen av svälten:

  * Krav från IMF och Världsbanken att U-länder inte ska få subventionera jordbruk.
  * Krav från IMF och Världsbanken att U-länder inte ska få lägga tullar på utländsk matimport.

  Detta har slagit ut småjordbrukarna och gjort länderna beroende av utlandet och priser på den internationella marknaden. När dessa priser blir för höga har man inte råd att konkurrera och de större jordbruken säljer hellre maten utomlands än till de svältand hemmavids.

  Det är a och o för att förhindra svält att länderna klarar av sin egen produktion och att småjordbruken finns kvar. Därför är IMF och Världsbanken skyldiga till den ökande svälten. Räknar man ut hur många som dött av denna politik kommer man säkerligen över de som dött under Stalin.

  Vilka kvarvarande socialistiska paradis i Afrika svamlar tokstollen Rudis om? Vilket socialistiskt paradis i Sydamerika är det tokstollen Rudis menar är drabbat av svält?

 • Rudis

  /*Påståenden om min uppfatning som inte stämmer och off-topic, borttaget*/ #AS

  Sedan är ju vare sig Indien eller Kina kapitalistiska marknadsekonomier, och har mig veterligen aldrig heller varit i modern tid. Indien har trots viss liberalisering av ekonomin en massa märkliga statsingripanden i handel som gör att man fortfarande inte fått fart på sitt näringsliv i den utsträckning man skulle kunna haft. Kina är fortfarande en kommunistdiktatur där en investering alltid kan konfiskeras av staten då den kapitalistiska äganderätten har svagt stöd i Kina. Afrika saknar kapitalistiska institutioner som värnar äganderätten, omfattande jordreformer genomförs (se bara Zimbawe och vilken ekonomisk utveckling jordreformerna där lett till). Nej, du Svensson – tänk om, tänk rätt, tänk kapitalism!

 • Anders_S

  Ja, du gör som vanligt skäl för ditt namn Rudis. Det land som förmodligen konfiskerat mest privat egendom undr de senaste åren är väl USA. Eller kanske Storbritannien? Du har hört talas om finanskrisen, eller?

  Att privat egendom kan konfiskeras gör inte ett land till icke-kapitalistiskt. Kina är visserligen en diktatur och du får kalla det vad för slags diktatur du vill. Men ett kapitalistiskt land är det. Och det var definitivt kapitalistiskt innan 1949. Indien har aldrig varit nåt annat, äev när det var en brittisk koloni var det en del av det kapitalsitiska systemet.

  Kapitalism är inte det samma som nyliberalism. Inte heller är marknadsekonomi och kapitalism synonyma. Det ena kan finnas utan det andra.

  Skulle jordreformer vara nåt som inta kan genomföras i ett kapitalistiskt system? Ja då är ytterst få delar av världen kapitalistiska. Inte Sverige, där vi alldelse nyss genomfört en jordreform kan man säga, avskaffandet av fideikommissen.

  Jag tror nog du är ganska ensam om din analys (om den ens kan kallas det), Rudis.

  Därmed får vi nog avsluta diskussionen om vad som är kapitalism och folk som vill säga nåt kanske kan föreslå andra orsaker till den ökande världssvälten utan att hemaflla åt argument av typen ”stalin var värre”.

 • profanum_vulgus

  Anders_S:
  Det är inga analyser. Man plockar upp länder man tycker om, t.ex. USA och UK, så bestämmer man att de länderna är liberala = bra. Sedan förnekar man allt dåligt de gör och påstår att alla länder som står i motsats till dessa eller som konkurrerar med dessa är socialistiska och därmed dåliga.

  Verkliga förhållanden spelar ingen roll. Att USA har världens mest omfattande regelverk för företagsamhet, högre skatt på inkomster från företagande (genom dubbelbeskattning), världens mest omfattande regelverk för konkurrens, en svag äganderätt, låg rättssäkerhet, omfattande förbrytelser mot mänskliga rättigheter och en massa annat icke-liberalt är bara att låtsas som att man aldrig hört talas om.

 • Kan Rudis säga ett enda land i Afrika, förutom Zimbabwe, där omfattande jordreformer genomförts de senaste 20 åren?

 • Jan Wiklund

  Jag skulle också, tillsammans med Erik Reinert och Joseph Stiglitz, vilka tillägga ytterligare ett skäl till varför folk svälter. Nämligen att de inte får bedriva industri.

  Enligt frihandelsdoktrinen ska varje land ägna sig åt ”vad det är bra på”. Industriländer åt industri, och ”jordbruksländer” (eufemism för icke industrialiserade länder) åt jordbruk och råvaror. Men det har aldrig nånsin gått att bli rik på jordbruk och råvaror.

  Många icke-industrialiserade länder ägnade sig åt industrialiseringsförsök fram till åttitalet, då de tvingades upphöra med detta under hot om att annars ställas under internationell bojkott. Torpeden var IMF.

  Förevändningen var att de bedrev industri så oskickligt att de tvingades stödja den med statlig protektionism. Vilket var förbjudet. Men trots denna ineffektivitet tjänade ändå en medelperuan dubbelt så mycket på 70-talet som idag, enligt Reinert. För även en ineffektiv industri är bättre och effektivare än ingen alls.

  Visst var Peru kapitalistisk (och också stundom diktatoriskt) även på 70-talet, men de levde inte under nyliberal diktatur. Det var detta som gjorde skillnaden mellan vanlig simpel fattigdom och svält.

 • ”Undrar vilket samhällssystem som oftast orsakat svält i sin befolkning, socialism eller kapitalism? Svältkatastrofer i Kina och Sovjetunionen finns det historiska bevis för – hur ser det ut med motsvrande bevis för svältkatastrofer i England och USA i modern tid?”

  Irland 1845-1852? Eller varför inte Indien?

  Under den stora svälten i Kina 1958-1961 uppskattas mellan 16 och 36 miljoner (extrem spridning på siffrorna) människor ha dött. Denna enorma död möjliggjordes tack vare den kinesiska diktaturen, det saknades politisk opposition och oberoende medier så det enda man hörde i Peking från partifunktionärerna var att allt var under kontroll.
  Detta har framhävts av bland andra ekonomipristagaren Amartya Sen och används ofta i borgerlig propaganda.

  Men vad de inte nämner är att Sen även påpekar att Kinas planekonomiska system var bättre på att möta befolkningens grundläggande behov i form av livsmedel, hälso- och sjukvård o.s.v. än vad Indiens, det land som är mest jämförbart med Kina, marknadskapitalistiska system var.

  Kina var (och är) en diktatur, men man lät inte (medvetet) de fattiga duka under i svält och tillhandahöll befolkningen sjukvård och utbildning. I Indien däremot så lät man helt enkelt den stora fattigaste delen av befolkningen svälta och lida, man gjorde ingenting åt det. Sålunda uppskattar Sen att det i Indien varje sjuårsperiod sedan självständigheten svultit lika många människor i onödan och i tysthet som under den stora svälten i Kina 1958-1961.

  Indien har hela tiden haft resurser och mat, men valt att exportera då det är mer lönsamt för de rikaste. Vi snackar om 100 miljoner döda i Indien som direkt följd av det kapitalistiska samhällets kalla logik.

  Beredd att revidera din uppfattning?

 • Ingemar Gråsjö

  http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2009_ENG.pdf

  Ett intressant dokument från UNDP.
  Skrolla bland figurerna i början på dokumentet.
  Resultatet är ganska entydigt.
  På det hela taget och på de flesta håll i världen har med få undantag den PROCENTUELLA andelen människor i fattigdom och svält gått ner sedan tidigt 90-tal. Det tyder på ökad försörjningskapacitet totalt sett. Sedan är det sant att läget tillfälligt försämrats sedan 2005, vilket är MYCKET bekymmersamt. Att på de grunderna bergfast peka ut den globalisering som pågått under lång tid som primär orsak till de senaste fyra årens utveckling ter sig magstarkt.
  Leta efter krig, brist på mänskliga rättigheter, sviktande civilsamhällen och illa fungerande marknader så rycker nog sanningen närmare.

  Men en sak skall du ha cred för Svensson:
  Att du redde ut begreppen kapitalism och marknadsekonomi och att dessa kan existera var för sig eller tillsammans. Utveckla gärna det hela med att beskrivning av ekonomiska situationer – kapitalism, marknad – är en sak och politisk ideologi – liberalism, konservatism, socialism – någonting annat. Beskrivningar av ekonomiska situationer – som inte har någon politisk målsättning – kan inte i ett meningsfullt resonemang ställas emot en ideologi – som ju har ett antal målsättningar.
  Må gott i höstrusket!

 • Anders_S

  Ingemar: Jag kände till att det blivit bättre fram till för några år sen. Tog lite billiga poäng där. Jag är medveten om att det är komplicerade problem.

  Problemet som finns är att socialism används på två sätt. Dels som en ideologi. Dels om ett system som står i motsatsställning till kapitalism.

  Kanske borde ideologin kallas för marxism och samhällsystemet för socialism.

 • Ingemar Gråsjö

  Mmmm, billiga poäng ja. Frågan är varför billiga poänger är mer angeläget än själva problemet. 1 miljard svältande människor är ju ett alldeles tillräckligt vedervärdigt övrtydligt problem utan att det behöver vare sig överdrivas eller förvanskas. Risken är stor att vägarna ur eländet hamnar i skymundan bakom ideologiska dimridåer vilket kommer att förlänga eländet.

  Men det var egentligen fel av mig att skriva globalisering – blandade ihop med ett annat blogginlägg från vänster – när du skrev nyliberalism. Jag tror nämligen också att nyliberalismen är ett problem i sammanhanget. Den ”gamla” klassiska liberalismen problematiserade individens förhållande till sim omgivning, betydelsen av etik och problemet med att den starkes frihet kan gå ut över den svges. Sådant orkar sällan nyliberaler grubbla över. De är en sorts slöliberaler.

  Eventuellt kan det ju vara så inni-h-e trist-lagom att både liberaler och socialister har rätt:
  En väl fungerande fri marknad är det mest framgångsrika sättet att ordna försörjning, men denna välfungerande marknad kräver statsapparater starka nog att hålla de värsta avarterna korta. Utan att ha stöd för det skulle jag gissa att områden med svält nästan alltid har det gemensamt att det saknas fungerande lagstiftning till stöd för en rimlig marknadssituation, vilket ex.vis yttrar sig i omfattande korruption.
  Tjo!

 • Lars

  Anders_S skrev:
  \”Det finns ett enda land som kan sägas vara icke-kapitalistiskt på jordklotet och det är Kuba. Där finns ingen svält. Alla andra länder är kapitalistiska och delar av det kapitalistiska världssystemet.”

  Precis. Det ar val darfor folk flyr ifran Kuba. Sen finns det val en ratt stor svartaborshandel i Kuba pa pga av avsaknad av olika saker i de deras vanliga ekonomi.

 • Strutsman

  Rent filosofiskt har du fel i ditt antagande. Om folk svälter, så saknas det mat. Att det finns ett överskott någon annan stans upphäver ju inte bristen lokalt. Mat kan inte skickas runt halva jordklotet med en knapptryckning.

  Kapitalism, äganderätt, marknadsekonomi och individens frihet är alla saker som hänger ihop. Kapitalismen blir en konsekvens av att man har friheten att sälja sitt arbete till någon annan som samtidigt har äganderätten till det som arbetet producerar. Demokrati är dock en form av ofrihet, och bör begränsas till saker som man inte kan lösa på egen hand. Det finns t.ex. ingen anledning till att genom majoritetsbeslut bestämma vilken mat människor ska äta eller vilken bil man ska ha. Detta bestämmer människor bättre själva. Det är därför socialismen är dömd att misslyckas; även om man skulle kunna folkomrösta om allting innebär resultatet förtryck av minoriteterna. Att alltid låta en majoritet bestämma är onödigt. I en marknadsekonomi får ju alla i mycket större utsträckning som dom vill. Och av denna anledningen kommer inte människor i ett välmående samhälle att rösta på socialister; det är bara tänkbart i fattiga länder. Tyvärr leder det inte till att man kommer ur fattigdomen… alltså är socialismen ett stort moment 22.

 • En miljard svältande är viktigt. Lika viktigt är att svälten ökar just nu – både i procentuell andel och i antal. Ingemars dokument är således lite utdaterat. Och vi vet som sagt de exakta orsakerna till att svälten nu ökar: ökande matpriser tillsammans med att småjordbruken, som inte prissatt enligt börsvärden, gått under. De senare har gått under p.g.a en politik som drivits fram av Världsbanken och IMF.

  Det är allmänt erkänt och inte särskilt kontroversiellt.

  Lars, folk flyr från Kuba, Mexico, Guatemala och hela Latinamerika. Orsaken är fattigdom och ofrihet. I den del länder är svält också en orsak. Kuba är inte ett av dem. Självklart finns det en avsaknad av saker i Kuba då landet lider under ekonomiska sanktioner.

 • Jan Wiklund

  Jag tror i alla fall att det skulle bli väsentligt bättre om fattiga länder tilläts driva ekonomisk utvecklingspolitik på det sätt t.ex. England gjorde på 1600-talet, Frankrike och Sverige gjorde på 1700-talet, Tyskland och USA gjorde på 1800-talet Japan gjorde i början på 1900-talet och Kina, Sydkorea och Indien har gjort i slutet av 1900-talet. Dvs diskriminera mot import och främja egenproducerat.

  Jag är medveten om att sådan protektionism inte är hela svaret. Det är bara ett ”nödvändigt men inte tillräckligt”. Det är således möjligt att driva en effektiv protektionism som ovanstående länder, och en ineffektiv som t.ex. Sovjet och Argentina.

  Tyvärr omöjliggör WTOs regler både effektiv och ineffektiv protektionism. De nu industrialiserade länderna vill för död och pina inte ha några konkurrenter om makten, och försöker på alla sätt hindra icke-industrialiserade länder från att industrialiseras. Precis som England gjorde med Irland och Indien då de hade makt att göra detta.

  Läs gärna mer om detta på http://www.othercanon.org/.