Ett integritetsingrepp det går att leva med

Polisen vill ha en del förändringar när det gäller samarbetet och informationsutbytet mellan olika brottsbekämpande myndigheter då de anser att det fungerar dåligt idag:

Polisen vill därför ha en rak generell bestämmelse i sekretesslagen som i princip säger att sekretess inte ska hindra att uppgift om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden lämnas mellan de brottsbekämpande myndigheterna som polisen, tullen, åklagarmyndigheten, Skatteverkets skattebrottsenheter med flera – ”om det behövs för den brottsbekämpande verksamheten.”

I relation till myndigheter som inte är brottsbekämpande, som Migrationsverket och Försäkringskassan, vill man ha en mer restriktiv skrivning. Sekretess ska inte hindra att uppgifter lämnas ut om ”det föreligger misstanke om brottslig verksamhet som är av allvarlig och omfattande karaktär.”

Kriminalvården har ofta inte korrekt information om gängen på anstalterna, vilket polisen ibland har men kriminalvården inte får ta del av. Skatteverket upptäcker ibland underliga penningströmmar som kan tyda på brott, men det får polisen aldrig reda på det osv. De ändringar som polisen vill ha tycker jag är rimliga i detta sammanhang.

Däremot är jag mot att Säpo fått ökade befogenheter. Det arbete mot kriminella gäng som de ska utföra tycker jag borde skötas av den vanliga polisen.Inte hller bär Säpo få utökad rätt att hämta material från Försäkringskassan, socialtjänsten och andra vårdande myndigheter. Det är risk att sådant kommer att användas i politiskt syfte mot personer de anser utgör en fara utifrån politisk ståndpunkter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements