Bra att ändra SDN-indelning – men borde det inte också bli mer demokratiskt?

Göteborgs kommun planerar att slå ihop en mängd stadsdelnämnder med varandra som ett sätt att spara pengar. Det märkliga vär att de infördes en gång i tiden som ett sätt att spara pengar. I alla fall var det vad politikerna då sa. Förmodligen infördes de dock för att man skulle kunna splittra motståndet mot nedskäringar och göra så att nedskärningar skulle komma vid olika tillfällen i olika stadsdelar. Men SDN-organisationen har nu spelat ut sin roll för att på detta sätt kringgå medborgarnas demokratiska inflytande. Nu börjar folk lära sig att samordna motstånd över SDN-gränser och dessutom har den dåliga ekonomin lett till att nedskärningar börjat komma vid samma tidpunkt i olika delar av Göteborg.

När man införde SDN så var ett annat argument från politikerna att det hela skulle öka demokratin. Det skulle bli närmare mellan politiker och medborgare. Men det påståendet var ju helt falskt. Vad man gjorde var att man skapade en buffert av icke-valda politiker (och därmed inte så känsliga för opinionen) mellan de folkvalda i kommunfullmäkige och medborgarna i staden. Nu när man ändå ska ändra SDN-organisationen så kan man åtgärda även dennna demokratiska brist, den skendemokrati som stadsdelsnämnderna inneburit. Låt oss välja SDN-politikerna i direkta val.

1130_nya_sdn

De organisatoriska förändringar man vill genomföra är att slå samman en rad stadsdelsnämndsområden. Några känns naturliga och vettiga som en smmanslagning av Gunnared och Lärjedalen till en SDN som förhoppningsvis då får heta Angered. Även en sammanslagning Kortedala-Bergsjön är vettig liksom Härlanda-Örgryte, Högsbo-Frölunda, Kärra-Backa och Älvsborg-Södra skärgården. Däremot så är jag tveksam till en sammanslagning Högsbo-Frölunda-Askim, Backa-Kärra-Tuve, Tynnered-Älvsborg-Södra skärgården och Linnéstaden-Majorna. Det känns överarbetat och för mycket. Det känns som om det blir för heterogent och/eller för stort.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements