Klassklyftorna ökar

Klassklyftorna i Sverige ökar. På alla områden. Inkomstklyftorna har enligt en undersökning som LO gjort ökat rejält. Det är de fattigaste grupperna som drabbats mest, pensionärer med låg pension (dvs i huvudsak arbetarklasspensionärer), arbetslösa (dvs i huvudsak människor från arbetarklassen) och långtidssjuka (också det i huvudsak personer från arbetarklassen). De rika har blivit rejält mycket rikare och de fattiga blivit fattigare:

I en LO-rapport om inkomstutvecklingen som presenteras i dag visar det sig att de rikaste tio procenten av befolkningen mellan 20 och 64 år har fått ökade disponibla inkomster med 88 procent mellan 1991 och 2007. De vill säga inte långt ifrån en fördubbling av sin disponibla inkomst. För de fattigaste tio procenten har inkomsten under dessa år bara ökat med 15 procent. Det är en dramatisk förändring av den svenska inkomststrukturen. En förändring som också märks på andra sätt i det svenska samhället. Utvecklingen har fortsatt i samma riktning också de senaste sex åren. De rikaste har fått mest, de fattigaste minst.

En orsak till de ökande inkomstklyftorna är en ökande arbetslöshet och en annan är otrygga och tillfälliga jobb. Något som accelerar på grund av hur man använder bemanningsföretag för att sänka folks löner. DN frågar sig vad det beror på, men svaret på det är enkelt. Politisk ideologi har drivit fram denna utvecking. Nyliberala idéer har inneburit att beslutsfattare styrt in på en politik som inneburit och innebär en omfördelning av resurser från fattig till rik. Och förslagen i den riktningen fortsätter att hagla, så som marknadshyror och annat.

Att arbetslöshetsförsäkringar och sjukförsäkringar har urholkats av ideologiskt betingade beslut ökar klyftornma än mer. Sjuka tvingas söka arbete även när de faktiskt inte kan arbeta och det är svårt att överleva på sjukförsäkring och a-kassa. Allt fler människor tvingas jobba deltid och/eller på tillfälliga jobb som ofta innebär att man arbetar ibland men inte alltid. Kvinnor drabbas hårdare än män av detta.

Intressant?
Bloggat: Jinge, Esbati, Ett hjärta rött, Utredarna,
Borgarmedia: DN1, 2, 3, SVD1, 2, 3, 4, AB1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements