Oacceptabelt många omhändertagna och brutal dansk polis

Den danska polisen omhändertog igår uppemot 1000 personer. De flesta av dessa hade inte gjort sig skyldiga till några brott eller våldsamheter. Inte heller hade de planer på våldsamheter. Det visas av att i stort sett samtliga omhändertagna är släppta tills idag. Den sortens preventiva omhändertagandeaktioner som den danska polisen ägnat sig åt verkar i huvudsak upptrappande när det gäller oroligheter enligt de erfarenheter jag har.

Trots polisens agerande så verkar dock situationen i gårdagens Köpenhamn ha varit i stort sett lugn även utanför den stora demonstrationen. Även om några mindre sammanstötningar tycks ha ägt rum vid några mindre demonstrationer, som exempelvis vid solidaritetsdemon för de som fängslats.

Massomhändertagandena tycks delvis ha varit mycket brutala och en del demonstranter har förnedrats och utsatts för helt onödigt våld. Dessa ingripanden mot oskyldiga kommer tyvärr att verka på så sätt att mer oroligheter kan befaras senare i veckan som ett resultat av den danska polisens överreaktion och onödigt brutala framfart.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
  • Niels Kall

    Ja det virker overdrevet og ude af proportion, og helt udansk. Det er en Grundlovssikret ret at kunne demonstrere og en del af folkestyret. Selvfölgelig skal det foregaa fredeligt. Der var for eksempel en 51 aarig nonne med som ogsaa blev arresteret. Det vil altid väre en balance, men naar man kun finder 3 ud af 1000 som har kastet med sten, og de 997 er der for at fremme processen for et bedre klima, har politiet misforstaaet sin forebyggende rolle. Det er jo netop folkelig vilje der skal til at göre noget for klimaet.

  • Pingback: Polisstaten Danmark är inte en rättsstat « Röda Lund()

  • Kurt

    Fredrik Reinfeldt har ju varit i Köpenhamn och inspirerats av den danska polisens taktik. Efter att Fredrik började massavlyssna hela befolkningen är han ju inte så populär, man om han arresterar större delen av befolkningen strax innan valet, så skall han nog kunna vinna valet.

  • Pingback: Vittnesmål från fler av de gripna « Röda Lund()

  • Pingback: 100 000 demonstrerade för klimatet « Röda Lidköping()