Om vagnen går var 10 minut spelar försening inte så stor roll

Om bussar och vagnar går mycket tätt spelar en mindre försening i storts ett ingen roll, men om det handlar om förseningar som är långa och som inträffar på morgon när man är på väg till jobbet kan det bli avsevärda problem. Med missade byten så ackumuleras förseningarna och det hela utvecklas till en jobbig situation för resenären.

Bussarna är det kollektiva färdmedel som oftast är försenat och pendeltågen är mest sällan försenade. Det finns en mängd anledningar till att bussar är försenade. En viktig anledning är att man samsas med annan trafik och hamnar i köer och liknande, man har för tajta turlistor som faktisk är omöjliga att hålla, för korta raster (pauser vid ändhållplatserna) för förarna så de knappt hinner gå på toaletten osv. För linjerna som går mellan fastlandet och Hisingen är ju broöppningar en orsak till förseningar, men detta händer förstås aldrig i rusningstrafik. Flertalet av dess orsaker gäller även spårvagnar.

Det är också enligt min åsikt ett klart problem att så väldigt många linjer går genom Brunnsparken. Minsta lilla problem där och förseningarna brer ut sig i hela linjenätet när det gäller både bussar och spårvagnar. Västtrafiks trafik hindrar alltså sig själv:

Västtrafik har ökat trafiken, spårvagnarna går oftare och många nya busslinjer har inrättats.

– Nu hindrar vi oss själva, säger Lepik. Vi skapar köerna i centrum, varken bussar eller spårvagnar tar sig fram.

Enligt Lepik är resenärerna ändå ganska nöjda med punktligheten, i alla fall i spårvagnstrafiken.

– I högtrafik kör vi var åttonde minut och från många ytterområdena kör vi tre linjer mot centrum. Det är sällan mer än några minuter till nästa vagn.

Förseningarna i spårvagnstrafiken minskade kraftigt när kontantstoppet infördes 2007. Tidigare blev vagnarna ofta sena när förarna sålde biljetter.

Att Brunnsparken är överbelastad måste lösas genom att alternativa vägar för olika linjer skapas. Man skulle kunna anlägga en spårväg rakt över Heden från Valand för att anknyta till spårvagnslinjen i Skånegatan och sen vidare mot östra Göteborg. Vidare så bör man inomd et snraste dra en linje längs med kajen från Lilla Bommen och vidare bort mot Järntorget via Skeppsbron. Man bör alltå inte nöja sig med en linje Lilla Torget-Järntorget. 6:ans linje skulle mellan Järntorget och Lilla Bommen kunna gå längs med kajen. Det skapar en snabb linje från Shalgrenska till Hisingen.

Andra orsaker är exempelvis överfulla bussar som i rusningstid från och till Backa. I det fallet kan det lösas genom att kapaciteten ökar genom att man bygger den spårväg som utlovats sedan 1960-talet. De tre utbyggander av spårvägen jag här förslagit är enkla och relativ lätta att göra. För att komma undan problemen på Götaälvbron med öppningar för fartygstrafiken är det bästa att bygga en spårvagnstunnel under älven. En sådan tunnel kan lämpligtvis läggas i höjd med Stigberget-Lindholmen och kombineras med en ny spårvägslinje på Norra Älvstranden som fortsätter ut mot Backa.

För tågtrafiken behövs utbyggnader, förbättringar, förändringar och moderniseringar för att komma runt de kapacitetsproblem som främst finns på västra stambanan mellan Göteborg och Alingsås:

94 procent av pendeltågen var i tid eller högst tre minuter sena under 2009 enligt preliminära uppgifter, drygt en procentenhet bättre än året innan.

– Ett resultatet av Kraftsamling Väst, säger Torvald Svan på SJ AB i Göteborg. Banverket har gjort en fantastisk insats, antalet förseningar som beror på fel i signaler och växlar har minskat kraftigt.

De flesta tågförseningarna inträffar i högtrafik morgon och eftermiddag.

– Det är väldigt trångt på spåren och minsta störning orsakar förseningar flera timmar.

Så det är fullt möjligt att både på kort sikt och lite längre sikt förbättra kollektivtrafiken i Göteborg genom litte offensiva satsningar. Frågan är bara om politikerna i Göteborg  har den beslutsförmåga som krävs. Det finns tyvärr inte mycket som tyder på det.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Örjan Larsson

    Kul att läsa något genomtänkt förslag!

    Hoppas det löser sig, Göteborg behöver verkligen smartare snabb trafik. Både in o ut, och ringleder. Stockholm är i ännu sämre sits, men det skall väl inte hindra göteborg.

    Jag saknar den där genomtänka politiken för trafik. När jag vari Madrid, fungerande tunnelbana ursmidigt, och både pendeltåg o snabbtåg fungerade kanon. T.o.m i Paris, har man dragit spårväg i ringleder, som går fort fram, ovan mark.

    Hoppas politikerna verkar tänka igenom rejält, och gärna också har höga chefer på västtrafik som ÄLSKAR logistik och se lösningar, inte älskar enbart att få bestämma….

  • Pingback: Kollektivtrafiken måste byggas ut | Svensson()