Ojämställt och ofritt menar Schlingman och Engström

Moderaterna och deras regeringspartners i den så kallade alliansen bygger ett ojämlikt samhälle. Det gör man genom att öka klyftorna på alla fronter. I namn av frihet. Problemet är att moderaternas frihet är ett försök att skapa frihet bara för dem som redan har. Genom omfördelning av resurser från fattiga till rika skapas ett ojämlikt samhälle. I ett ojämlikt samhälle minskar dock både jämställdheten.

Omfördelningen sker på många olika sätt, genom skattesänkningarna för rika, genom privatisering av det som är gemensamt ägt. För ju mer gemensamt ägt det finns, ju jämlikare är ett samhälle. Ju jämlikare ett samhälle är, ju bättre är det för kvinnorna. Detta för att jämställdheten ökar i takt med jämlikheten.

Det är också så att friheten för vanligt folk ökar med ökad jämlikhet. Ju jämlikare ett samhälle är ju större frihet. Men eftersom moderaterna för en politik för ökade klyftor, för ökad ojämlikhet så för moderaterna och alliansregeringen också en politik för minskad frihet och en politik för minskad jämställdhet. Den moderata regeringen är i praktiken för ökade skillnader mellan kvinnor och män även om de hävdar motsatsen. Detta för att deras politik innebär ökade klyftor.

En fortsatt alliansregering innebär minskad frihet, minskad jämställdhet och minskad jämlikhet. De två första följer av det sista enligt internationell forskning (läs Jämlikhetssanden av Richard Wilkinson och Kate Pickett,) och den borgerliga alliansregeringen ökar klyftorna och minskar jämlikheten i det svenska samhället.

Så egentligen menar Per Schlingman och Hillevi Engström att man bygger ett ojämlikt och ojämställt samhälle med en vilja till frihet för de rika. Men även det är dömt att misslyckas, för när ojämlikheten ökar, minskar även de rikas frihet så att alla blir ofriare, en del latinamerikanska länder där överklassen lever i bevakade och inhägnade områden är typexempel på detta. Ett samhälle där alliansen styr kommer alltså att bli mer ofritt för alla i slutändan. Forskningen är entydig på denna punkt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements