Begränsade visioner för Rosenlund

De tankar som Anneli Hulthén och Owe Nilsson presenterar i GP kring Rosenlund är faktiskt ganska innehållslösa. Det är mest allmänt hållna farser om hur fint det borde kunna bli. Men väldigt lite konkret, förutom gångbron då. Men det är ju så att det redan idag är mycket lätt att promenera från Haga till Rosenlund. Antingen via Järntorget-Heurlins plats-Esperantoplatsen eller via Sprängkullsgatan-Hvitfeldtsplatsen. Att få en ny gångbro i förlängningen av Kaponjärgatan eller nån av Skansgatorna skulle inte förändra speciellt mycket. Ingen av gatorna är speciellt trevliga att gå ner mot allén. Det finns i stort sett inga affärer och inga retsauranger eller caféer. Det är betydligt trevligare att gå via Järntorget. Via Sprängkullsgatan är inte så roligt dock på grund av all biltrafik.

Det finns dock helt klart utvecklingsmöjligheter som Hulthén och Nilssons kriver. men då kräsv det en del byggnation som jag ser det. Parkeringsplatsen mellan Haga och kanalen bör bebyggas likosm dne tomma kajbiten på andra sidan. Den fula fyrkantiga betongklumpen som står bredvid Feskekörka bör förstås rivas och ersättas av bebyggelse som lämpar sig för caféer, restauranger och småaffärer. Även arkadgånagna som nu finns längs med husen vid Rosenlundgatan bör tas bort och där bör byggas lokaler som lämpar sig för små verskamheter. Om man gör påd etat vis så kan det bli bra kring Rosenlund. Det är inte radhus med trädgårdar som behövs i området och inte bara lägenheter ovanpå kontorshusen. Det behövs mer och det är här som visionerna uteblir hos Hulthén och Nilsson. Det är mest ösnkaningar och retorik som all kan hålla med om i deras inlägg, men väldigt lite konkreta tankar.

Att återinföra tilläggningsplatser för småbåtar är väl inte hlelr fel, mend et är väldigt få människor som idg har båtar som går in under broarna. Men det kanske finns tillräckligt många så det vore kul att åter få se kanalen se ut som den gjorde på 1970-talet. Det krävs dock att man löser problemet med inbrott och stölder ur och av båtarna i så fall. Kanske räcker det med att det blir ordentligt med bostäder och verksamheter i området så att där rör sig människor dygnet runt. Så länge den öde parkeringen och de tomma ytorna finns där så lär det inte fungera.

Vad det gäller den jobbiga trafiken på Sprängkullsgatan så kan den lösas genom att man öppnar upp avstängda gator i området runtomkring. Exempelvis bör Sveagatan, Västergatan och Carl Grimbergsgatan öppnas uppför genomfartstrafik. En lämplig åtgärd vore också att bygga en tunneln från Brunnsgatan till Amund Grefwegatan i Landala. En spridning av trafiken på flera gator kan vid minskad fart (som bör införas på de nya genomfartsgatorna) ge ökad hastighet genom ökad genomströmning och färre köer. Kollektivtrafik bör också införas längs med Övre Husargatan-Sprängkullsgatan. Lämpligt är ju att nån busslinje går denna väg så som Mölndalsbussarna gjorde förr i tiden.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements