Misskötseln av järnvägssystemen kan få allvarliga följder

Godstrafikbolaget Green Cargo, ett systerbolag till SJ, kommer på grund av vinterns problem med trafikeringen av järnvägarna att gå med storförlust. Trafikeringsproblemen av järnvägarna beror i huvudsak på bristande underhåll, däribland bristande snöröjning.

Upphandlingssystem, bolagisering och privatisering har lett till denna situation. De snöplogar som förr fanns för järnvägen har skrotats då det inte varit företagsekonomiskt lönsamt på kort sikt att behålla dessa. Investeringar i ny teknik som gjorts har inte anpassats till befintligt material då olika bolag varit ägare av de olikasystemen osv. Istället för fungerande samordning som fanns när allt var samlat i samma verksamhet har avreglering, privatisering, konkurrens och kortsiktig profitjakt lett till förvirring och felaktiga kombinationer av utrustning. Underhållet på banor och rullande tågmaterial har genom upphandlingssystem och kortsiktig vinstmaximering hos privata bolag och bolagiserade offentligt ägda verksamheter.

Sammantaget har den avreglering, privatisering och bolagisering som skett under senare år på järnvägens område lett till att vi nu har ett järnvägssystem i Sverige som inte fungerar. Enda lösningen är att gå tillbaka till den situation vi hade förr, där vi gemensamt genom staten tar ansvar för att landets kollektivtrafik fungerar. Endast så kan förtroendet för järnvägen som viktig transportör av gods upprätthållas. Det är också något som är nödvändigt inför framtiden då biltrafik måste minskas och tågtrafik måste ökas som en konsekvens av klimathotet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Bildar man flera mindre enheter som var och en är ansvarig för sin budget uppstår så kallad suboptimering: ingen vill ta på sig övergripande kostnader även om det gäller saker som är till fördel för alla. Då blir inget gjort. Var och en är optimal ur privat synpunkt, men taget tillsammans kommer alla att prestera särme.Förstatliga hela klabbet igen!

  /*off topic, borttaget*/ #AS

 • Pingback: Och Sovjet gick det ju bra för… « Ett hjärta RÖTT()

 • Erik

  Den främsta orsaken till kaoset i Hallsberg beror på att spåren vid den stora ombyggnaden för några år sen utrustades med Dowty rangerbromsar. Dessa visar sig nu inte klara av att bli överkörda av de röjningsfordon som finns tillgängliga.

  • Anders_S

   Erik: Vilket jag också kommenterade om än inte i detalj. Man köper ny teknisk utrustning som inte passar med den gamla är ungefär vad jag skrivit. Syftade på det och andra liknande inköp.

 • Tomas Andersson

  ” Godstrafikbolaget Green Cargo, ett dotterbolag till SJ,”

  Sen när blev Green Cargo ett dotterbolag till SJ?

  Kanske dags för Anders att läsa på lite innan han skriver sina blogginlägg……..

  • Anders_S

   Tomas: Ska naturligvis stå systerbolag till SJ. Dvs statligt ägt. En ren felskrivning alltså.

 • Kort sagt – otydligt och omodigt ledarskap. Inte så lätt att yrka för snöhantering när vi haft över 20 rätt milda vintrar…