De kriminella gängens rekryteringsgrund

5 000 ungdomar, företrädesvis unga män och pojkar, som lever i olika delar av Sverige är det som utpekas som riskgruppen när det gäller rekrytering till kriminella gäng. Det är unga män vars framtidsutsikter är dåliga. Med en enorm arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet så finns det inga jobb att söka och de jobb som finns kan dessa unga män inte några förutsättningar för att få. Inte hlelr finns något annat som innebär att dess ungodmra kan se positivt på tillvaron. De är ofta utestängda från det mesta och gänglivet blir då en väg ut ur hopplösheten, arbetslösheten och fattigdomen.

För att förhindar att många av dessa ungodmar rekryteras till kriminella gäng krävs det social insatser. Men inte repressiva sådana. Repression hjälper bara tillfälligt och sen försämras läget ytterligare i nästa fas. Hopplösheten, alienationenen oh utanföskapet stärks av att stignatiseras genom repressiva åtgärder. Nog för att polisiära och sociala åtgärder behövs för att bekämpa brottslighet. Men på sikt är det annat som behövs. Vettig verksamhet på fritiden som kan stärka självkänslan och minska hopplösheten, mindre segregerat boende, mindre segregerad skolgång, fler jogg. Sådant kan inte uppnås så länge den politik som bedrivs i Sverige fokuserar på repression och hårda tag. Så länge som privatisering, avreglering och omfördelning av pengar till rika sker. För sådan politik ökar segregationen på alla områden, på bostadsområdet, på skolområdet och inom arbetslivet.

Det behövs istället en politik för ökad jämlikhet, fler jobb (arbetstdsförkortning kan vara en väg att gå, utbyggand av offentlig sektor och avprivatisering en annan), avprivatisering av skolor och sjukvård, återställande av kvaliteten i offentlig sektor samt ökat bostadsbyggande i form av blandstad och kalssisk kvartersbebyggelse. För att det sistnämnda ska komma till stånd krävs subventionerade lån till byggen av hyresrätter och en förändrad stadsplanering.

Carin Götblads idéer och tankar är tyvärr inte tillräckligt och lite för repressivt inriktade. De är dessutom inte ens genomförbarar med nuvarande nyliberala privatiseringspolitik.

Intressant?
Bloggat: Peter Andersson, Juridikbloggen, Heidbrink,
I media: SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Gerd P

  Förstår inte hur dom kunde utse en sån som Karin Götblad, länspolismästare i Stockholm, till utredare av sånt här.

  Hon har ju inte ens sopat rent framför sin egen dörr; med ouredda skumheter under sin tid på Gotland och med ansvar för massvis med brutal misshandel av demonstrerande ungdomar i Stockholm ända sen hon började där.

  Hon är inte riktigt klok, enligt min mening:
  ”Det avgörande är att de tre nyckelaktörerna kan samverka friare. Jag föreslår därför att socialtjänsten får en rättighet ‚Äì men inte en skyldighet ‚Äì att i vissa fall lämna ut uppgifter till polisen om unga under 21 år som kan befaras hamna i allvarligare kriminalitet.”

  Hon vill alltså ändra socialtjänstlagen så att SEKRETESSEN TAS BORT!

  Hon vill ha folk på socialkontoren som sitter och rapporterar över till polisen NÄR DOM KÄNNER PÅ SEJ att den eller den ungdomen KANSKE KAN TÄNKAS göra något kriminellt i framtiden!

  Hon vill att ungdomar ska registreras hos polisen INNAN dom ens gjort nåt brottsligt!

  Hon är inte riktigt klok -ge henne sparken.

 • Pingback: Ökade klyftor medför ökad kriminalitet « Röda Berget()