Avprivatisera skolan

En majoritet av det svenska folket är mot religiösa privatskolor. Det är bra. Alla typer av privatskolor ökar segregationen, ojämlikheten och klyftorna i samhället. Privatskolor hör inte hemma i ett land som borde sträva efter att vara jämlikt. Genom att avprivatisera alla skolor så löses flera problem, också det svårlösta problemet med att förbjuda religiösa privatskolor. Att bara förbjuda religiösa privatskolor skulle nämligen kunna hamna i konflikt med grundlagen, men det gör inte en avprivatisering.

Återta skolorna. Avprivatisera skolorna. För samhällets och allas bästa. För att kunna bygga ett jämlikt samhälle.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Åtminstone före den s.k. friskolereformen i 90-talets början fanns det några undantag från regeln (som då var kommunala skolor), dessa var just religiösa skolor (med hänvisning till tvingande europeiska konventioner om människors rättigheter) och efter särskild prövning vissa pedagogiska riktningar (t.ex. Walldorf). Frågan är om din enkla lösning hanterar konventionsproblematiken.

  • Anders_S

   Peter: I Göteborg har det alltid funnits privata skolor (ex. Samskolan, Ebba Pettersson). Fler än på andra håll i Sverige. Ingen av dem var religiös. Min lösning hanterar inte religiösa skolor om dessa har helt egen finansiering förstås, utan offentliga bidrag. Men ett politiskt beslut kan ju tas om att de inte ska betraktas som skolor enligt lagtsiftningen och då är det problemet löst. Men jag är ju inte bara ute efter religionen, utan också ute efter den segregation och den ojämlikhet som privata skolor skapar.

 • Hans Norebrink

  Instämmer helt att privatskolor ska förbjudas, eller rättare sagt att offentliga skolor ska påbjudas (uttrycka det positivt för att kontra det eviga borgerliga anti-förbuds-gnället).
  Om vi vill ha en sammanhållen nation och en fungerande demokrati måste det till en känsla av vi-gemenskap, samhörighet och solidaritet. Det är en av den kommunala skolans viktigaste uppgifter, bland annat genom att blanda barn över gränser som klass, kön, etnicitet, sexuell orientering, kultur. Om vi inte integreras med varandra i skolan när ska så ske?
  Dessutom handlar det om att skapa liknande förutsättningar i livet. I ett klassamhälle kommer den vita borgerlighetens barn alltid att gynnas av de sociala, kulturella och kontaktmässiga resurser deras föräldrar och släktingar kan ge dem. Ska de DESSUTOM gå i resursstarka privatskolor ökar orättvisorna än mer. Offentliga skolor är åtminstone ett sätt att mildra klassorättvisorna.
  Sen tycker jag det är en skandal att EU har blivit det nya Sovjetunionen, en union som hindrar den nationella demokratin och självständigheten. Speciellt som reaktionära patriarkala högerkatolska värderingar dominerar i EU.
  Låt Sverige själv bestämma över sitt skolväsen! FÖR nationellt oberoende, MOT EU som byråkratisk, elitistisk, storskalig och centraliserad superstat!

 • martin

  Under flera år har vi läst det ena avslöjandet efter det andra om ”friskolorna”. Skandalerna är av ett slag vi aldrig såg innan friskolorna infördes. Vi ser hur man kan köpa bra betyg, man ser hur barn till religiösa människor får sämre utbildning. Nån gång måste det vara nog!

 • Hans Norebrink

  Ett fel är den konservativa högerkatolskreaktionära uppfattning som dominerar i EU, där barn anses vara föräldrarnas egendom, inte egna individer med rättigheter. Föräldrarna har rätt att indoktrinera barnen i sin speciella lilla religion, men barnen har inte rätt få en chans att själva forma sig en uppfattning.

 • Pingback: ”avprivatisera skolan” « Geobastard()

 • Hans Norebrink

  Vi i Sverige lever i ett samhälle, en nation, en demokrati, ett geografiskt samarbetsområde. Var och en gör sin sak, sitt arbete precis som i en myrstack. Det sammanlagda resultatet blir vår nationella produktion, som är till för oss alla.
  Om var och en levde på en egen ö, en isolerad markbit eller kanske en asteroid och producerade allt själv utan hjälp, samarbete eller kontakt med andra människor. Och alla dessa människor föddes lika starka och intelligenta. Då skulle alla ha lika förutsättningar och bara lathet eller flit skulle avgöra ens standard. Då vore jag den första att kalla det stöld om några individer skulle vilja ta det andra producerade.
  Men nu lever vi inte atomiserat och individuellt (=anarki). Som de sociala varelser vi är lever vi ett samhälle, där vi samarbetar, arbetsdelar och specialiserar oss på olika delar av den nödvändiga produktionen och reproduktionen (vården etcetera). Det som produceras av varor och tjänster är alltså kollektivt framställt av ömsesidigt beroende individer.
  Då gäller demokrati, att folket bestämmer vilka spelregler och bestämmelser som ska gälla för denna vår gemensamma produktion. Samhällsinstitutionen ”privat egendom” av produktionsmedel är ETT sätt att organisera näringslivet, liksom marknadsekonomi/kapitalism. Ett ANNAT sätt är socialism eller en statsreglerad kapitalism och en progressiv beskattning i syfte att utjämna de ekonomiska villkoren.
  Jag som vänstermänniska skulle kunna kalla de orättvisa ojämlika lönerna vi har i dagens klassamhälle för stöld från de rikas sida. Många i vänstern argumenterar så. Men så länge majoriteten i fria val röstat fram en borgerlig regering som gynnar ojämlikhet och marknadsekonomi så är det inte stöld, utan det sätt som vi tillsammans beslutat att organisera vår gemensamma produktion i Sverige.
  Samma förstås om majoriteten av folket bestämmer sig för ett socialistiskt, demokratiskt, jämlikt näringsliv med folkägda företag. Då är det det legitima sättet att organisera samhället och ekonomin.
  Att kalla demokratiskt framröstat privat respektive offentligt ägande av produktionsmedlen för stöld är att spotta på demokratin.

  • Anders_S

   Jag har tydliga (och ganska stränga) kommentarsregler för min blogg. Följer man inte dem får man inte in sin kommentar. Precis som vilken tidning som helt bestämmer jag, dvs ägaren av bloggen, vad som får publiceras och vad som inte får publiceras. För kommentatorers vägledning har jag skrivit kommentarsregler. En av regleran rä att kommentarer inte får vara off-topic (men jag har rätt att göra undantag om jag vill).

   http://www.zaramis.nu/blog/kommentarsregler/

 • Hans Norebrink

  Menar du mig? Eller är det off topic att kalla förstatligande eller kommunalisering av skolor för stöld? Kanske är det off topic och meningslöst att svara på ett fjantigt inlägg?

  Killen säger att avprivatisering av skolan är detsamma som kommunistisk stöld av enskild egendom, alltså en persons eget företag (privatskolan).

  Jag argumenterar på två principiella plan emot denna uppfattning. Dels att privatföretag ingår i ett socialt sammanhang och inte bara kan ses som ägarens fritt löskopplade egendom. Dels att detta samhälleliga sammanhang, där privatföretagen ingår, lyder under demokratins lagar.

  Därför är det både faktamässigt oriktigt och antidemokratiskt att kalla avprivatisering av skolan för stöld.

  Det uppfattade jag som topic.

  • Anders_S

   Hans: Inte till dig. Utan till en person som försökt få in en kommentar flera gånger. En kommentar som är off-topic. Jag har fått radera många kommentarer på den denna tråd. Därför skrev jag. Om jag tilltalar nån speciell börjar jag alltid med namnet.

 • martin

  Norebrink,
  det kan aldrig komma i närheten av stöld ens med kapitalistiska spelregler. Vi lovades en bättre skola för att vi skulle rea ut skolorna till privata intressen. De levererade inte vad de lovade, köpet hävs. End of story.