Ennes – en av Gävles rikaste köpmannafamiljer

Del 5 av 9 i serien Gävlekapitalet

Fredrik Ennes (1682-1753) föddes i Landskrona men var 1706 i Gävle som en representant för en firma i Hamburg. 1713 blev han kramhandlare i Gävle och 1714 fick han gården Brynäs från sin svärmor. Hans dotter Barbro Ennes (1712-77) gifte sig med Anders Garberg (1707-67) från en annan av Gävles rikare familjer. I sitt första gifte hade hon varit gift med Lorens Hammar (1701-33).

Sonen till Fredrik Ennes, Petter Ennes (1714-97) blev 1748 politiborgmästare i Gävle och 1788 borgmästare. Dennes äldste son, Fredrik Ennes (1751-1823) var landssekreterare i Gävleborgs län från 1782 och fram till 1811 då han fick lagmans titel. Han var gift med Peter Brändströms (1735-1809) och Anna-Lisa Schröders (död 1786) yngre dotter Carin Brändström.

Yngre sonen Pehr Ennes (1756-1829) blev istället affärsman och anställdes från 1773 i P Brändström & Co. 1784 slutade han på firman och företog sig en lång resa utomlands från vilken han kom tillbaks två år senare, då han också gifte sig med Lisette Brändström (1766-1822), den äldre dottern till Peter Brändström. 1787 blev han svärfaderns kompanjon och den ledande i firman. Efter P. Brändströms död inträdde Wilhelm Eckhoff (1780-1849) i firman år 1805. Denne var gift med Louise Ennes, dotter till Pehr Ennes. Eckhoff övertog firman år 1829 och den bytte då namn till H.W. Eckhoff & Co.

På 1860-talet övertog bokhållarna i firman rörelsen och den fick då namnet Åkerson, Andersson & Co. Företaget drevs vidare med grosshandel för bland annat stenkol, tegel, cement och tjära. Firman startade även repslageri och gjorde bland annat nät, tågvirke och linor. På 1880-talet var det också ett av Gävles största rederiföretag. En av ägarnas söner, Carl Åkerson, övertog 1893 företaget och repslageriet tillsammans med Emil Ericsson och firmanamnet ändrades till Åkerson & Co.  Rederiet, som hade bogserbåt och några pråmar, hade även turtrafik med ångbåtar för passagerare mellan Bönan, Gävle och Bomhus.  Firman, som hade lokaler i Hellbergska magasinet, ombildades till aktiebolag 1916 och rederirörelsen avvecklades. Ytterligare en generation Åkerson, Birger, tog över när Carl avled. Man ägnade sig under hans tid mest åt affärer med olja och koks.  Företaget övertogs 1943 av Johnson & Co, och omkring 1960 bytte det namn till Åkersons Kol.

En annan dotter till Pehr Ennes, Charlotte Ennes (1791-1866), var gift med generalen och statsrådet Anders Fredrik Skjöldebrand (1757-1834).

Peter Brändström (1735-1809) var ägare av firman P. Brändström & Co. Den sysslade med handel, rederi- och varvsverksamhet bland annat på Södra varvet från år 1825. Vid det laget var Pehr Ennes drivande i företaget. Brändström ägde också del i Stenebergs sockerbruk.

Wilhelm Eckhoff var starkt involverad i grundandet av Gävle-Dala Järnväg (GDJ) såväl som i Uppsala-Gävle Järnväg (UGJ) och var en av initiativtagarna till Gävle Sparbank.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Elfbrink – gävlefamilj av samma ursprung som ElfstrandMurén, Hierta och Kleman >>
Advertisements