Guds evolution?

Boknytt
J. Wentzel van Huyssteen
Ensamma i världen?
Nya Doxa

Guds evolution?

Tro och vetande. Religion och naturvetenskap. Biologi och teologi. Klassiska teman och här ett tungt och allvarligt försök att visa på att Gud och evolutionen kompletterar varandra. Jag har läst nog om Darwin för att veta att författaren/teologen kan sin utvecklingslära. Men alla de filosofisk-teleologiska resonemangen på de 400 sidorna har jag svårt att greppa.

Jag har själv en visserligen vag och vacklande men dock tro på någon slags Gud (eller nåt). Men jag ser inget större problem i att hålla den andliga verkligheten åtskild från den materiella (tvärtom är det en fördel i dagens värld av klåfingriga fundamentalister). Vilket är helt motsatt till vad författaren/teologen mödosamt försöker åstadkomma i boken. Den som delar van Huyssteens forskningsinriktning ser nog däremot boken som en guldgruva.

Jag håller dock med honom om att människans unikhet/särställning vad gäller hennes evolutionärt framvuxna intelligens, medvetande, språk, symbolism, moral, socialitet och kultur är det som möjliggör hennes andlighet och förmåga till religiösa upplevelser. Oavsett om dessa är en kontakt med Gud och/eller avancerat ”omvärldsligt” meningssökande.

Bokens undertitel är ”Människans särställning inom naturvetenskap och teologi”. Författaren skriver i en klargörande sammanfattning att:

”I denna tvärvetenskapliga fallstudie sätts vårt vitala samband med naturen i högsätet genom ett fokus på det unika för vår art och genom en ny teologisk reflektion över hur ´Guds avbild´ kan uppstå ur naturen i naturliga utvecklingsförlopp.”

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements