Hungriga hjärtan

Boknytt
Hemligheten
Josefsson/Linge
Natur och Kultur

Hungriga hjärtan

Människan är ett socialt djur. Det är inte prylar utan relationer som gör oss lyckliga. Ger oss den trygghet och gemenskap såväl barn som vuxna behöver för att må bra. Ensamhet gör oss olyckliga.

Inte minst behöver våra hungriga hjärtan förälskelse och kärlek, ett ämne denna viktiga bok berättar om: ”Hemligheten – Från ögonkast till varaktig relation”. Och hemligheten finns i den så kallade anknytningsteorin, som säger att vi har ett biologiskt behov av att leva nära varandra.

Anknytningsarbetet börjar i barndomen och handlar om hur väl våra relationer till våra föräldrar fungerar. Det avgör vilken djupgående och känslomässig relationsmodell vi tar med oss till vuxenlivet; trygg, otrygg-undvikande, otrygg-ambivalent, eller otrygg-desorienterad. Vilket i sin tur skapar relationsproblem när vuxna människor med olika relationsmodeller i sitt undermedvetna försöker skapa en varaktig kärleksrelation.

För att hantera den situationen av olika verklighetsförståelse ger boken oss sex verktyg (där den sista är den så populära mindfulness, medveten närvaro i nuet). Grundbudskapet är att relationer är något att ständigt arbeta med. Särskilt i dagens moderna onaturliga samhälle, där vi kan välja ensamhet och ändå överleva.

Vill vi förbättra vårt sätt att hantera relationer måste vi ofta förändra vår relationsmodell, skriver författarna, ”och det enda sättet att göra det är att medvetet utsätta oss för erfarenheter som ligger bortom den nuvarande relationsmodellens världsbild”. Medvetet gå emot den och göra tvärtom.

Intressant?
Läs mer: Dan Josefsson, AB, DN, EX, SVD, Newsdesk, Quistbergh,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements