Okunskap tycks vara regeringens signum

Enligt Naturskyddsföreningen styr okunskap den svenska naturvårdspolitiken. Det är okunskap som styr den borgerliga skolpolitiken. Och den svenska brottsbekämpningen styrs också av okunskap på högsta nivå.

Jan Björklund har ingen kunskap om pedagogik, ingen kunskap om hu rman lär sig sker, ingen kunskap om barn och ingen kunskap om skolan eller förskolan. Han har ingen utbildning på området och har inte varit verksam inom det förrän han blev minister. Band annat därför skapar den borgerliga regeringen nu en skola som blir sämre och sämre. I takt med privatisering, nedkärningar i den kommunala skolan och satsning på elitklasser så sjunker resultaten i den svenska skolan. Eleverna presterar allt sämre i den skola som Jan Björklund och den borgerliga regeringen skapar. Samtidigt som skillnaden mellan fattig och rik, segregationen, också ökar i skolan.

Vi har en justitieminister som saknar grundläggande kunskaper om brotslighet, hur man bäst bekämpar den och som är okunnig om forskningsrönen på området. Beatrice Ask genomför ständigt, delvis som ett reultat av sin okunskap antar jag, åtgärder som är i bästa fall meningslösa och i sämsta fall ämnade att öka brottsligheten. Den borgerliga regeringen och Beatrice Ask gör ständiga intrång i integriteten och skapar ett kontroll- och övervakningssamhälle där brottsligheten inte minskar. Man ökar klyftorna i samhället vilket är ett säkert grepp för att se till att brottsligheten istället ökar och genomför symboliska men i stort sett meningslösa åtgärder som hårdare straff och mer övervakning.

På naturvårdsområdet styrs det också med hjälp av okunskap enligt Naturskyddsföreningen:

Naturskyddsföreningen presenterar i dag en omfattande granskning av regeringens naturvårdspolitik och hur den skyddar den biologiska mångfalden. Rapporten, ”Naturvårdspolitiken i Sverige 2006–2010 – en vitbok”, är en saklig genomgång av regeringens arbete med frågorna under mandatperioden.

Resultatet av vår granskning är nedslående. Det framkommer en tydlig bild av att ett systemskifte pågår i svensk naturvårdspolitik. Perspektivet har flyttats från naturvårdande till produktionsorienterat.

Regeringen sätter det privata ägandet före alla medborgares önskan om att värna naturen för kommande generationer.

Förändringen har skett både i små, till synes oförargliga men i praktiken avgörande, ändringar i styrande dokument och i helt nya regler om till exempel strandskydd och jakt.

Miljöminister Andreas Carlgren och jordbruksminister Eskil Erlandsson har gått i spetsen för regeringens försämrade politik. Kompromisser har skett och starka krafter inom de fyra regeringspartierna har velat stärka produktionen med ökade miljöskador som följd.

[…]

Vår granskning visar att regeringen konsekvent och allvarligt försvagat skyddet av vår svenska natur. Det är en politik som bygger på okunskap om det väsentliga i att bevara ekosystemen. Men det finns ännu tid att vända utvecklingen. Vi uppmanar därför alla riksdagspartier att klart och tydligt i den valrörelse som snart startar visa hur den biologiska mångfalden och naturvärdena i landet ska skyddas i framtiden.

Det handlar om försämringar på en rad områden, Allemansrätten och strandskyddet inskränks och försvagas, inom skogspolitiken prioriteras produktion och det bryts konstant mot natuvårdsintressen, naturvårdslagar och naturvårdshänsyn inom skogsbruket utan att regeringen gör något. Möjligheten att avsätta mark till naturvårdsreservat har minskat då anslagen för detta ständigt minskat. Det räcker inte att man föreker motverka detta genom att man ökat de markarealer som statliga Sveaskog kan tänkas byta bort. Skyddet av rovdjuren har allvarligt försvagats och jakt inletts på varg. Osv. Sammantaget en politik som försämrar naturens tillstånd och miljön. Som försämrar vanligt folks möjligheter att röra sig fritt i naturen.

Kanske är inte annat att vänta när man har en miljöminister, Andreas Carlgren, som tillhör en familj som en gång räknades till de 15 mäktigaste i Sverige och som via sitt bolag Modo var en av Sverige största skogs- och markägare. Idag heter företaget Holmen och dominerande ägare är familjen Lundberg. Lundbergs kontrollera 52% av rösterna i företaget, näst största ägare är just familjen Kempe/Carlgrens familjestiftelser (förmodligen Sveriges tredje största familjestiftelseförmögenhet, efter Wallenberg och Ax:son Johnson) med 16,9% av rösterna i bolaget. Holmen är idag Sveriges tredje största privata markägare efter SCA (Handelsbanken) och Bergvik Skog (Stora Enso, Wallenberg)

I styrelsen för Holmen sitter Carl Kempe, ordförande för Kempestiftelserna och syssling till Andreas Carlgrens farfar. Den siste familjemedlemmen som var chef för företaget var Matts Carlgren, farfar till miljöministern. Det är kanske inte så förvånande att regeringen med en sådan miljöminister tillfredställer markägare och skogsindustri snarare än att värna om natur och miljö.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Albin

  Du missade detta citat från debattartikeln: ”Naturvården var eftersatt även under den förra mandatperioden.”, men det kanske inte kändes relevant i sammanhanget?

  /*off topic, borttaget*/ #AS

  • Anders_S

   Albin: Nej jag missade inte det. Men eftersom Naturskyddsföreningen menar att det blivit betydligt värre under den borgerliga regeringen så skrev jag om det. Det är ju det som är relevant just nu. En obetydlig bisats förändrar ju inte heller huvudbudskapet i Naturskyddsföreningens undersökning.

 • Pingback: Gräslökssocialisterna på DN Debatt « Frihet är inte gratis.()

 • Äganderätt

  Den som läste DN Debatt idag behöver inte längre sväva i tvivel över var Naturskyddsföreningen står politisk/ideologiskt. Det var länge sedan man hörde ett så klockrent kommunist-uttalande som inledningen på artikeln:

  ”Det pågår ett systemskifte i svensk naturvårdspolitik där regeringen sätter det privata ägandet före alla medborgares önskan om att värna naturen för kommande generationer”

  Förutom det rent ideologiska så tycks den hybris, som naturskyddsförningen under ledning av sin ordförande drabbats av, bara växa sig allt starkare! Nu gör de sig till tolk för alla innevånare i Sverige också ”alla medborgares önskan”. Finns det ingen hejd på självgodheten och självtillräckligheten hos denna förening?

  /*off topic, borttaget*/ #AS

 • Pingback: Grön politik som blev grå | Skogsnätverket.se ‚Äì Naturskyddsföreningens skogsnätverk()