Globalfederation

Boknytt
Global nedräkning
Schumann & Grefe
Ordfront

Globalfederation

Denna angelägna uppföljare till bästsäljaren ”Globaliseringsfällan” fokuserar på den Politiska, Ekonomiska och Ekologiska destabiliseringen i dagens nyliberala globalkapitalistiska värld.

De båda tyska författarna förespråkar demokratisk kontroll över, och statlig reglering av, den internationella finansindustrin. De lyfter fram fattigdomsbekämpning och ökad jämlikhet för att bekämpa konfliktiv svält, krig, energibrist, migration och Nord-Syd-splittring. Och de vill avvärja klimathot och naturkatastofer med förnybar energi (istället för fossil-nukleär).

De kritiserar den liberal-marxistiska historie-ekonomiska ödesdeteminismens tro på ständigt växande storskalighet. Författarna vill heller inte ersätta den maktlösa nationalstatsdemokratin med en global regering. Istället föreslår de en slags världsfederalism i form av ett lapptäcke av nationella, regionala och globala beslutsnivåer. Detta för att styra, kontrollera och organisera den anarkiska marknadsekonomi som orsakade 30-tals-depressionen och dagens ekonomiska recession.

USA krisar och dollarn hotas alltmedan den kinesiska statskapitalismen tar ledningen i världen. Konsumtionsdrömmen om en livsstil ”såsom i väst, så ock på jorden” går inte att realisera av miljöskäl.

Hotet om deklassering och sjunkande levnadsstandard göder främlingsfientlighet, rasism, reaktionär nationalism och destruktiv protektionism. Det är en regressiv antiglobalistisk motreaktion med populistiska, fundamentalistiska och fascistoida drag. (bland annat inom medelklassen). Det leder till resursstrider, överlevnadskamp och samhällsöndring.

Inte minst den konstruktiva globaliseringskritiska rörelsen behöver uppamma all sin fantasi för att formulera en vision för globalt samarbete, solidaritet och vi-känsla (med inslag av småskalighet och lokalism). Det behövs ett Demokratiskt (tygla marknaden), Rättvist (fördela resurserna), och Ekologiskt (miljösäkra produktionen) alternativ till den giriga och arroganta marknadsfundamentalismen – för att skapa ett fredligt världssamhälle, menar författarna.

Annars lär världen som vi känner den gå under.

Intressant?
Läs mer: DN, Dagens Bok, Alba, SVD, Min planet, RT, Offensiv, Peter Andersson,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements