Stabilt opinionsövertag för oppositionen

Enligt Sifo så har oppositionen i Sverige ett stabilt, men inte speciellt stort övertag i opinionen. Men om hänsyn tas till Sverigedemokraterna (SD) så tyder den aktuella opinionsundersökningen ändå på en borgerlig regering då SD enligt undersökningen kommer in i riksdagen. Sverigedemokraterna kommer med all sannolikhet att ge stöd till en borgerlig regering.

En stor del av oppositionens försprång i opinionen beror på kvinnornas stöd för Miljöpartiet:

Övertaget för de rödgröna beror främst på Miljöpartiets framgångar. Både S och V ligger i princip på samma nivå valresultatet 2006, MP ligger nästan 4 procentenheter över.

– Det är kvinnorna som är regeringens problem och Miljöpartiet lockar kvinnorna, säger Toivo Sjörén, chef för Sifos opinionsundersökningar.

Sedan förra mätningen har pensionärernas skatt återigen varit ett debattämne. Under mätperioden har det också varit känt att regeringen tänker höja grundavdraget för pensionärer för att utjämna skatteskillnaden gentemot löntagarna. Men det har inte lett till att allianspartierna ökat i gruppen över 65 år.

– Eventuellt har regeringspartierna lyckat stoppa ett tapp med den sänkta skatten för pensionärer, säger Sören Holmberg.

Ett parti som däremot verkar tappa stöd är Piratpartiet, men å andra sidan är deras medlemstal inte ett verkligt medelsmtal i min uppfattning utan snarare ett slags mått på popularitet. En popularitet som förstås avtar när partiet inte längre är i hetluften och när de i EU-parlamentet visat sig vara som alla andra borgerliga partier.

Intressant?
Bloggat: In your face, Sjöstedt, Broberg,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements