Hamnarbetarna varslar om sympatiblockad med Pappers

Svenska Hamnarbetarförbundet varslar om sympatiblockad till stöd för Pappers

Svenska Hamnarbetarförbundet har idag, efter kommunikation med Pappersindustriarbetareförbundet, beslutat att varsla om sympatiblockad till stöd i deras kamp för ett nytt avtal med goda villkor för medlemmarna.

Blockaden om fattar alla transporter av gods till och från följande industrier: SCA Munksund i Piteå, Iggesunds Bruk i Iggesund, Korsnäs i Gävle, Stora Enso Skoghall, Skärblacka Bruk inom Billerud, Värö Bruk inom Södra, Piteå Kappa Kraftliner, SCA Obbola, Korsnäs Frövifors, Gruvön Billerud, Stora Enso Fors och Mönsterås Södra.

Svenska Hamnarbetarförbundet har medlemmar i de flesta hamnar som hanterar gods till och från dessa industrier och är i ett antal av dessa hamnar den dominerande fackliga organisationen.

Blockaden träder ikraft onsdag den 5 maj kl. 00.00 och pågår tills annat meddelas eller kollektivavtal slutits.

För ytterligare information kontaktas:
Förbundsordförande Björn A.Borg 070-680 95 48
VU-ledamot Peter Annerback 073-546 38 02
VU-ledamot Rolf Axelsson 070-950 89 09

Intressant?
Borgarmedia: DN1, 2, SVD1, 2, GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements