”Göteborgsandan” bäddar för korruption

Följande debattartikel av mig har publicerats i ETC.

”Göteborgsandan” bäddar för korruption

Göteborgsandan innebär ett smidigt samarbete mellan den politiska makten, myndig­heter, näringsliv och föreningsliv. Grunden är att alla känner alla. Politisk hemvist är inte så viktig, det viktiga är de personliga kontaktytorna. Det viktiga är vad som är bra för Göteborgs­företagen, dess ägare och stadens makthavare. Om vanligt folk får en del därav så är det förstås också bra, men det är ingen nödvändighet.

Denna politiska, kulturella och sociala kultur har skapats successivt med start i Ostindiska kompaniets verksamhet i slutet av 1700-talet och den tidiga kapitalismens samarbeten kring industrialisering av Sverige. En industrialisering som leddes just av företagare i Göteborg som gynnades av den samarbetskultur man byggt upp. Demokratin var inte viktig och odemokratiska, informella beslut baserade på personliga kontakter, var det normala.

Göteborgsandan innebär att det kan gå snabbt att ta ett beslut. Den innebär också bristande insyn och begränsningar av demokratin där medborgarnas demokratiska möjligheter att påverka besluten blir lika med noll. Det innebär att när de olika personer som sitter i de nätverk som bestämmer och där alla känner alla vill en viss sak så blir det så, men skulle någon i nätverket inte vilja så händer ingenting. Detta oavsett om det tagits demokratiska beslut i frågan eller inte. Vad vanliga göteborgare faktiskt tycker är i sammanhanget ofta oväsentligt. Vanligt folk har alltså svårt att påverka.

När denna miljö utsatts för de senaste decenniernas privatisering, avreglering, vinststyrning, konkurrensutsättning och marknadsanpassning så har steget från kontakter över vänskapskorruption till verklig korruption med ekonomiska mutor, leveransfiffel och liknande blivit kort. Då kan det hela utvecklas till en korruptionsskandal av det slag som Uppdrag Granskning avslöjade i förra veckan. En muthärva som berör ett kompisnätverk med förgreningar i byggbolag, förvaltningar och ett av Göteborgs största fastighetsbolag, det allmännyttiga Familjebostäder.

Ett byggföretag, Stefan Allbäcks Byggnads AB, anklagades av Uppdrag Granskning för att vara den instans som betalat ut mutor. Huruvida så verkligen skett återstår för polisen att utreda, men det som avslöjats är allvarligt nog. Några kompisar tycks på olika sätt ha gynnat kompisar. Det handlar om en korruption som bygger just på att alla känner alla, att det ska gå snabbt och effektivt från tanke till handling. Där gränsen mellan kompisskap och korruption blivit suddig och otydlig. Där besluten inte underställts demokratiska kontroller. Det är helt enkelt Göteborgsandan som gjort mutskandalen möjlig.

Göteborgsandan må vara trevlig i vissa avseenden och innebära en viss effektivitet. Men samtidigt är den odemokratisk och en grogrund för korruption av olika slag. Beslut tas i slutna rum och bortanför demokratisk kontroll. Det är dags att denna ”anda” ersätts med öppenhet, genomskinlighet och transparens. Det är dags att Göteborg blir mer demokratiskt. Den unkna göteborgs­andan måste rensas ut.

Anders Svensson
bloggare och styrelsemedlem i Socialistiska partiet

Intressant?
I media: Göteborgs Fria, GP1, 2, 3, 4, 5, 6,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements