Ökad öppenhet krävs

Jag har tidigare pekat på hur det krävs en ökad öppenhet kring hur kommuner och offentliga inrättningar sköt. Det finns lagstiftning kring detta och den måste efterlevas. Det offentliga handskas med våra gemensamma pengar och därför har vi all rätt att få insyn.

Men i privatiseringarnas gyllene tidevarv gäller att allt mer av den verksamhet som finansieras av våra offentliga pengar drivs i privat regi. Detta kräver att samma lagar ska gälla för privat verksamhet med gemensamma pengar som för offentlig verksamhet med gemensamma pengar. Full insyn och öppenhet för allmänhet och journalister ska det vara. Så är det inte i dag och där det borde vara det skyddar sig politikerna sig med vakter och säkerhetsföretag (privata) mot obekväma frågor. Inte bara mot journalister utan ibland också mot de medborgare som valt dem.

Nu kanske det inte behöver gå så långt att vi instiftar lagar om samma insyn i privata verksamheter som i ofefntliga verksamheter. För det bästa är att allt som drivs med gemensamma pengar drivs i offentlig regi. Statlig enhetskola, statlig,  regionala och kommunal kollektivtrafik, kommunal förskola, regional sjukvård, statlig polis osv. Det krävs helt enkelt att vi tar tillbaka det som var gemensamt till vår gemensamma kontroll och till gemensamt ägande. Det krävs att medborgarna tar tillbaks det som våra politiker under snart 30 års tid förskingrat och sålt ut.

Alltså: Det som behövs är att vi tillbaka det som var vårt gemensamt ägda. Vidare att vi kräver och får öppenhet, genomskinlighet, granskningsbarhet både när det gäller offentlig och privat verksamhet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Det är helt klart att skattefiniansierad privat verksamhet ska lyda under samma lagar, offentlighetsprincipen och meddelarskyddsprinciper ex, som statliga och kommunalt organiserade verksamheter.

    Det är helt enkelt en demokratisk skandal att våra riksdagar inte sett till att ordna den saken sedan privatiserandet tog fart för 20 år sedan. Där svenska folket betalar verksamheten, ska folket också ha insyn och anställda ha rätt att gå ut med missförhållanden utan risk att förlora sina jobb. Vi ska ha rätt att veta hur våra pengar används och hur vård, skola och omsorg sköts.