Antalet mord i Sverige minskar

Antalet mord i Sverige har fram till för något år sen legat still på omkring 100 fall av dödligt våld per år. De senaste åren har det funnits en viss minskning och förra året var antalet fall av dödligt våld varit cirka 90 stycken. (Källa: BRÅ) Under samma period har befolkningen i Sverige ökat med ungefär 1,5 miljoner. Detta betyder att mordfrekvensen (dvs antalet fall av dödligt våld per 100 000 invånare) minskat. Att det varit många mord (däribland det tragiska och obehagliga trippelmordet i Härnösand) den senaste veckan förändrar inte detta faktum. Mord och andra former av dödligt våld är ovanligt i Sverige och dessutom så minskar det. Det kan var svårt att inse och förstå det en vecka när ett så uppseendeväckande mordfall som det i Härnösand äger rum.

Morden i Härnösand åskådligör också hur det inte går att skydda sig från mord genom att låsa in folk. Vem skull låst in denna mördare och varför? Mord och vem som ska bli mördare går inte att gissa sig till på förhand. Vad som dock är bra att veta är att mördare har en mycket låg återfallsfrekvens så inte ens efter attde blivit mördare är ett långt straff en vettig åtgärd.

Intressant?
I media: EX1, 2, 3, 4, 5, AB1, 2, 3, 4,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements