Grekland: Initiativ till protestvecka från EU-parlamentsledamöter

Kära vänner!

Vi skriver till er som valda representanter för arbetande människor runtom i Europa, som medlemmar av GUE/NGL (Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster) i EU-parlamentet. Det står klart att det massiva ekonomiska stödpaket som det överenskommits om under helgen bara kommer att trappa upp takten i de attacker på arbetande, unga och pensionärer som pågår över hela Europa.

I nuet är det i synnerhet de grekiska arbetarna som står i frontlinjen för dessa attacker. Deras löner ska sänkas med 10 procent och de offentliga utgifterna ska sänkas samtidigt som pensionsåldern höjs, pensionerna fryses och momsen ökar.

Arbetare i Portugal, Spanien, Irland och Italien har dock också stått inför och fortsätter att stå inför hårda attacker på levnadsstandarden. Det står också klart att dessa attacker inte kommer att begränsas till arbetare i de så kallade ”perifera” europeiska ekonomierna?– arbetare i alla europeiska länder hotas av att få sin rätt till pension ytterligare undergrävd, lönenedpressning, nedskärningar i den sociala välfärden likaväl som en fortsatt omfattande arbetslöshet.

Dessa attacker ligger i linje med det europeiska etablissemangets bredare strategi, sådan den har dragits upp i ’EU 2020’-strategidokumentet, som anspelar på behovet av att höja pensionåldern samtidigt med en utökad arbetsdag för europeiska arbetare och ett strikt återgång till ’Tillväxt och stabilitets’-pakten, som kommer att kräva en drastisk minskning av de offentliga utgifterna i många länder.

Dessa attacker kombineras också med ett giftigt försök att splittra arbetare utefter nationella skiljelinjer. Detta har var särskilt uppenbart inom media i Tyskland och många andra länder. Lögner sprids om arbetarnas villkor i Grekland för att skapa intrycket att vanliga greker är ansvariga för krisen i deras land och måste betala priset. Vänstern måste bemöta denna desinformation med fakta och siffror som visar på den verkliga situationen. Exempelvis är den genomsnittliga grekiska pensionåldern 61,4 år, tvärtemot myten om lata grekiska arbetare som går i tidig pension, och högre än det europiska genomsnittet!

De grekiska arbetarna har under de senaste veckorna demonstrerat en heroisk villighet att bekämpa dessa attacker. Portugisiska och spanska arbetare har indikerat samma villighet till kamp.

Viktiga kritiska uttalanden har gjorts av de europeiska fackliga och vänsterorganisationerna mot attackerna på arbetande människor.

Vi känner nu att det finns ett behov av en aktiv samlad respons över hela Europa – för att skära av försöken att splittra arbetarna och ge folk självförtroende nog att slå tillbaka.

Vi manar därför till en ’Protest- och solidaritetsvecka’ från den 21 till den 26 juni. Vad vi föreställer oss är politiska partier, fackföreningar, sociala rörelser och aktivister går samman och diskuterar genomförandet av stora protester i sina respektive länder under den veckan (…)

Vi menar att framgångsrika samordnade protester under veckan den 21 till den 26 juni skulle vara av stor betydelse och skicka ett klart och tydligt budskap till det europeiska etablissemanget. Det skulle assistera arbetarkampen i olika europeiska länder och vara ett avgörande steg i bygget av ett alleuropeiskt motstånd mot den rådande nyliberala dagordningen.

Det är uppenbart brådskande vad gäller tiden. Vi vill bygga en bred koalition på en Europaomfattande grundval för dessa protester, för att matcha dem med breda koalitioner på nationell grundval för protesterna. Vi skulle bli mycket tacksamma om ni kan återkomma snarast möjligt med er respons.

Vi hoppas att ni kommer att se positivt på dessa förslag och att er organisation kan hjälpa till med bygget av Europaomfattande protester i slutet av juni. Var vänlig och skicka denna uppmaning vidare till era kontakter och kontakta oss för att låta oss ta del av era tankar och vi skulle bli glada åt att träffas för ytterligare diskussioner för att utveckla denna fråga.

Vi är övertygade om att många fler av GUE/NGL-gruppens EU-parlamentsledamöter kommer att uttala sitt stöd.

Med vänliga solidaritetshälsningar,
Joe Higgins (Socialist Party, CWI Irland)
Nikolaos Chountis (Syriza, Grekland)
Søren Bo Søndergaard (Folkebevægelsen mod EU,
Danmark)
Eva-Britt Svensson (Vänsterpartiet, Sverige)
Kyriacos Triantaphyllides (AKEL, Cypern)
Marisa Matias (Bloco de Esquerda, Portugal)
Miguel Portas (Bloco de Esquerda, Portugal)
Rui Tavares (Bloco de Esquerda, Portugal)”
Jean-Luc Mélenchon (Front de Gauche – France)
Sabine Wils (Die Linke – Germany)

Läs mer: Uppropet på engelska, Uttalande från Syriza, Uttalande från partier i Sydostasien och Australien, Uttalande från ett stort antal antikapitalistiska organisationer, Uttalande från Olivier Besancenot, Så här ser den grekiska verkligheten ut, Borgerligt vinklad medierapportering om orsakerna till Greklands ekonomiska kris,

Intressant?
Borgarmedia: SVD, DN, GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements