Prioritera cyklister

För att en stad ska bli bra för männiksor och inte för bilar så krävs att staden har avstånd som är mänskliga. Dvs avstånd där man kan cykla och/eller gå till jobbet. Eller om man har lite längre, åka kollektivt. En sådan stad måste ha blandade områden. Det får inte vara som dagens funktionsindelade stad, med industriområden avskilts från bostadsområden och kontorsområden avskilts från bägge de tidigare. En sådan stadsbebyggelse som vi i allmänhet har idag  är inte i mänsklig i skala, utan skapad för bilar.

Vidare måste en människovänlig stad vara tät, det minskar också avstånden och ger ett bättre underlag för en bar och fungerande kollektivtrafik. Dessutom kan man på olika sätt gynna mänskliga transportmedel. På Nörrebro i Köpenhamn har man skapat gröna vågor längs med huvudgatorna (som all har cykelbanor). Men inte för bilar utan för cyklar. Inte för 50 km per timme utan för 20. Det gör att det blir lätt och går snabbt att cykla. Så skulle svenska städer också kunna göra. Gynna cyklister istället för bilar alltså. Fler cykelbanor, färre bilfiler är också en vettig prioritering liksom mer spårbunden trafik och separata busskörfält.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Nils2

  Hej! Här är några videolänkar som visar hur grön våg för cyklister fungerar.

  Green wave Raadhuisstraat – Amsterdam, The Netherlands  Green wave for cyclists – Copenhagen, Denmark  Green Wave for Cyclists (Odense)


  Grön våg för cyklister borde vara en självklarhet eftersom det gör cykling mer attraktivt. Och vi vet alla hur positivt det är för stadsmiljön när cykeltrafiken tar andelar från motortrafiken. Hoppas att vi snart får se grön våg för cyklister i svenska städer.

 • Jan Wiklund

  Vi får inte glömma att korta avstånd har rent ekonomiska fördelar – transporterna blir korta, möten blir lättare att arrangera etc. Det är bara under 1900-talet med dess tillgång till extremt billig olja som man har kunnat bortse från detta. När oljepriserna går upp kommer man att tvingas tänka på det igen.