Svenskar allt mer positiva till invandring och flyktingar

Svenskarna i gemen tycks ha blivit allt positivare till att ta emot flyktingar och allt mer positiva till invandrare. Enligt en undersökning som SOM-institutet gjort så blir svenskarna allt positivare till invandrare och flyktingar. Både på ett personligt och ett samhälleligt plan. 1993 ansåg 52 % att det fanns för många invandrare och i år anser bara 36% samma sak:

Sedan 1993 har jag vid sex olika tillfällen på det sättet analyserat attityder till ”utlänningar” och ”invandrare”. Tidsserien visar att hösten 1993 ansåg mer än hälften av svenskarna (52 procent) att det ”finns för många utlänningar” i det svenska samhället. Hösten 2009 är den andelen endast 36 procent. Påståendet gestaltar attityden till människor från andra delar av världen på samhällelig nivå, alltså hur vi generellt uppfattar det svenska samhällets blandning av människor.

Vanligtvis är människor mer accepterande till generella samhällsförändringar som inte berör den egna livsstilen på det privata planet. Särskilt intressant blir det därför att också acceptansen av att invandrare skulle bli en del av den egna familjen har ökat. Hösten 1993 skulle en fjärdedel (25 procent) av svenskarna ”inte tycka om att få en invandrare från en annan del av världen ingift i familjen”. Hösten 2009 är den andelen endast 12 procent. Den privata acceptansen har således blivit större i samma takt som den samhälleliga.

Detta är naturligtvis en mycket positiv utveckling. Något märkligt är att opinionen i Sverige på detta område tycks gå stick i stäv med utvecklingen i många andra europeiska länder.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements