Insektsgift bakom ADHD?

En studie i USA och Kanada visar på ett samband mellan vissa insektsgifter och ADHD. Men om det är så att insektgifterna faktiskt orsakar ADHD vet man egentligen inte. Sambandet kan lika gärna bero på andra orsaker:

Genom att studera nedbrytningsprodukter av vissa bekämpningsmedel i barnens urin drar forskarna slutsatsen att miljögifter av detta slag kan bidra till insjuknandet i denna neurologiska störning.

Restprodukter av dessa ämnen, så kallade organiska fosforföreningar, var vanligt förekommande i urinen hos flertalet av de amerikanska barnen. Men hos barnen med adhd var alltså halterna av dessa restprodukter betydligt högre än hos de friska barnen.

–Vår studie visar att dessa ämnen ser ut att kunna påverka nervsystemet hos barn och leda till typiska adhd-störningar som ouppmärksamhet, hyperaktivitet och bristande impulskontroll, säger Maryse F Bouchard, vid Montreals Universitet, huvudansvarig forskare bakom studien.

[…]

Hans Forsberg är professor i barnneurologi och adhd-forskare vid Karolinska institutet. Hans spontana reaktion är att resultatet av studien inte är helt osannolikt, speciellt eftersom man sett liknande samband med andra ämnen förut. Däremot påpekar han att det kan vara svårt att veta vad som är hönan och vad som är ägget i de här fallen.

–Har barnen exponerats för ämnena i större utsträckning under uppväxten, eller metaboliserar de dem annorlunda, säger han.

Vidare är det ju tveksam om ADHD faktisk är vanligare nuförtiden eller om det är så att vad som betraktades som socialt normalt förr i tiden numera anses vara en sjukdom/diagnos.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Advertisements