Rimlig dom för parkeringsdödsfallet?

Som jag ser det är domen för parkeringsdödsfallet i Landskrona inte helt rimlig. Inte heller helt orimlig dock. Den 23-årige unge mannen döms för misshandel, grov misshandel och grovt vållande till annans död till 1 år och 10 månader i fängelse.

Utifrån att han själv och ett vittnesmål hävdar att han bara knuffade kvinnan och inte slog henne så anser jag att det kanske vore mer rimligt om han dömdes för vållande till annans död och inte för grovt vållande. Dessutom för misshandel och inte för grov misshandel av kvinnan.

Att han döms för misshandel  av den äldre mannen tycker jag verkar underligt. Den äldre mannen borde ju i så fall också dömas för samma brott då de faktiskt slog vad jag förstår. Dessutom verkar det ju enligt en del uppgifter som om det var den äldre mannen som började bråket.

Med tanke på detta är jag inte förvånad över att försvarsadvokaten Leif Silbersky tänker överklaga domen.

Å andra sidan finner jag domstolens resonemang ganska klara  och sammanhängande och domen framstår i domskälen som väl avvägd. Jag har i sammanhanget inget till övers för den som anser att 23-åringen kom lindrigt undan. Straffvärdet för brottet anges av domstolen till 2 år och han fick en liten nedsättning på grund av en störning. Han har fått ett i förhållande till brottet hårt straff som jag ser det och det borde inte finnas nån anledning för åklagaren att överklaga.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • Anders_S

  Följ kommentarsrglerna.

  http://www.zaramis.nu/blog/kommentarsregler/

  Inga personliga förolämpningar och inget ovidkommande. Klarar ni inte det så tas kommentarerna bort.

 • T5

  2 år för Vållande till annans död, tycker jag är vansinnigt lågt straff.
  Man borde se till omständigheterna, att det var ett bråk och någon dog som ett resultat av detta. Det var inte en olyckshändelse som t.e.x köra på någon på dimmig väg.
  Det enda sättet att få folk att tänka efter i samhället är att skärpa vålds relaterade brott så att man faktiskt är skraj för att begå dom.
  Jag tror inte på dödsstraff, men en ordentlig period i fängelse/arbetsläger skulle nog vara på plats.

 • DA

  Endast ”Grov misshandel” har ett minimistraff på 1 år liksom ”Grovt vållande till annans död”. Maxstraffet för grovt vållande till annans död är 6år.

  Sett i förhållande till straffskalan och de tre brott han blivit dömd för så fick han ett straff som ligger väldigt nära minimistraffet.

  • Anders_S

   DA: Vilket verkar rimligt med tanke på de osäkerheter som råder kring vad som faktiskt hände. Sen plussar man ju inte bara på straffen när det är flera brott utan ofta döms man enligt skalan för det grövsta brottet om jag förstått helt rätt.

   Jag menar att starffet är hårt i förhållande till vållande och till misshandel. De brott jag anser att han borde dömts för. Jag relaterar inte till grov misshandel och grovt vållande då jag anser att det är felaktigt dömt.

 • Sten

  22 månader för grov misshandel – ute efter 2/3 av straffet dvs. 14 månader – minus tiden i häktet.

  Wow – vilka hårda straff vi har i detta land.

  Människoliv värderas oerhört lågt här i Sverige (brottsoffrens alltså)

  När det gäller gärningsmännen däremot letar man med ljus o lykta efter ”förmildrande” omständigheter – domstolarna verkar lida av allergi mot fängelsestraff – som skyddar samhället mot dårarna.

  • Anders_S

   Sten. Det är bra att vi inte har hårda straff. Hårda straff har nämligen ingen egentlig effekt för att få ner brottslighet. Det har bara en viss marginell effekt. Det visar forskning från både USA och Sverige.

   Ett straff innebär ju inte ann nån börjar leva igen. Det viktiga med en åtgärd mot brott är att brottet inte upprepas. Just mord, dråp och vållande till nnans död hör tilld ebrott där brottslingaran (mördarna) i stort sett aldrig får återfall i brottslighet. Däröf är långa straff helt onödigt och bara en dyr kostnad för samhället utan motsavarande vinst i minskad brottslighet. Oavsett vilka straff vi haft, hårda eller mjuka, dödsstraff elelr inte, så har mordfrekvens (antalet personer som dött genom dödligt våld) legat på 1 dödad per 100 000 invånare i Sverige. Det gör det fortfarande och det har det gjort sen 1700-talet. Det är alltså inte rimligt med hårda straff i såna här fall, varken utifrån samhällsnyttan eller utifrån individerna (brottsoffren eller förövaren).

   Ett straff är ingen värdemätare på ett liv. Och tur är väl det. Liv kan inte värdesättas.

 • kalle

  När man som ung grabb slår en pensionär måste man om man har något i huvudet inse att han kan bli allvarligt skadad. När man dessutom slår en till utan att se att även det är en gamling så anser jag att han uppenbart slår i blindo och inte bemödar sig att ens titta vem han slår. Ånger finns inte när man sticker ifrån platsen och gömmer sig. Han borde dömas för dråp på kvinnan då han uppenbart skiter i att ta reda på om hon lever eller inte. Om en 20 åring slår en kvinna i 70 års åldern så är det ganska uppenbart att hon kommer bli allvarligt skadad och eventuellt avlider. Dråp skulle han åtalas för då han skiter i att ta reda på om hon lever när han lämnar platsen. Hade han stannat på platsen och försökt hjälpa kvinnan till ambulansen anländer hade jag köpt rättegång och dom. Men inte om man beter sig så likgiltigt för ett människoliv.

  • Anders_S

   kalle: Han kan inte dömas för dråp. Han var inte åtalad för det. Man kan inte dömas för ett grövre brott än man är åtalad för. Däremot kan man dömas för ett mindre grovt brott. När det gäller de skäl du anför så har domstolen tagit hänsyn till dem i domen.

   Enligt domen så slog han kvinnan. Enligt honom själv gjorde han det inte. Domen komemr att överklagas så det är inte säkert att han faktiskt slog henne. Däremot orsakade han kvinnans död.

 • gregor

  Våldsbrott där offer och förövare har någon form av relation är en sak, och där är de här skalorna rimliga.
  Desamma gäller för ”lättare” våldsbrott.

  Grova våldsbrott där offer och förövare inte känner varandra skall generera förkrossande drakoniska straff enligt min mening.

  Det har inte en avskräckande effekt, men håller bevisligen farliga individer borta från samhället, och gör således samhället tryggare på sikt.

  • Anders_S

   gregor: Forskningen visar att långa straff inte påverkar brottsligheten mer än marginellt. Och som sagt, mördare återfaller ytterst sällan i brott. Utom de mördare som står för 5-10 % av morden i Sverige, de gängkriminella. De återfaller oftast i brott igen. Men något sådant är det inte tal om i detta fall. Därför är det straff som utdömts rimligt, kanske lite hårt enligt min bedömning.

   Och han är inte ens mördare, inte en dråpare. Utan han har orsakat en annan människas död genom att vara ovarsam med/våldsam mot henne.

 • marie

  Domen borde varit hårdare eftersom han förnekade att han varit där i början. Detta spär på folks fördömande av muslimer. De ljuger och står inte för sina gärningar. Varför stannade han inte, varför åkte han iväg? Det var inte vackert gjort utan säger mycket om hans mentalitet liksom att kalla ett barn att vittna
  Nej, han borde haft åtminstone fem år plus högre böter! Men rättegång i nästa instans kan mycket väl ge honom det, och inte lägre. Så det var bra att en ny prövning görs av detta tragiska fall som kunde ha mildrats om han inte hade ljugit från början.
  Silbersky är en dålig advokat.

  • Anders_S

   marie: Han har dömts att betala skadestånd. Det är inte samma sak som böter.

 • kalle

  Anders_s. Om du läser så skrev jag att ”dråp skulle han åtalas för……..” Om han nu endast skulle ha knuffat kvinnan och lämnar platsen trots att hon ligger livlös kvar är man likgiltig utgången. Om man lämnar en 78 årig kvinna medvetslös efter att ha orsakat medvetslösheten oavsett knuff,spark,slag eller krokben så är skiter man på ren svenska om kvinnan överlever eller inte och bör åtalas för dråp. Att en 78 årig kvinna har någon form av svaghet som gör att hon kan avlida är för en normalt funtad person ganska uppenbart. Jag betvivlar att hon såg ut att vara i 40 års åldern men det är bara spekulationer ifrån min sida.

  • Anders_S

   kalle: Jag läste nog fel där, ursäkta. Nu gjorde domstolen tidigt (vid häktningsförhandlingen har jag för mig) den bedömningen att det inte var frågan om dråp eller mord. Något jag tycker är rimligt. Där har vi uppenbarligen olika åsikt och må så vara. Det var nog inte en så att han visste att kvinnan var medvetslös eller riskerade att dö när han stack. hur sk man då bedöma det. Sånt här är inte enkelt. Jag tor att domstolen ändå har gjort en ganska rimlig bedömning (även om jag kanske, i likhet med Silbersky anser att straffet skulle varit lägre och för ett mildare brott).

 • kalle

  Det är väl så att om man ”startar” ett bråk genom att munhuggas så begår man inte misshandel. Den som slår första slaget misshandlar och den som tar emot slaget och slår tillbaka försvarar sig. Att två personer slåss innebär inte att bägge misshandlar varandra. Vi har rätt att försvara oss såpass långt att angreppet upphör. Än så länge har vi Nödvärnsrätten i Sverige. Det innebär att vi har rätt att bruka våld även då en annan person utsätts för våld för att skydda den utsatta.

  • Anders_S

   kalle: Men vad jag förstår så var det den äldre mannen som slog först, eller har jag missuppfattat? Ja vi har rätt att försvara oss utan att ta till för mycket våld. Faktiskt även mot poliser. Men för att man då inte ska dömas för våld mot tjänsteman eller våldsamt motstånd krävs att det är mycket upenbart att polisen begår et övergrepp. Och det händer förstås aldrig. Nu börjar jag komma off-topic så jag avslutar det spåret här.

 • marie

  ja, jag menade skadestånd inte böter.
  Men det var på tok alldeles för lågt och borde ha tredubblats. /*rasistiska och irrelevanta meningar, borttagna*/ #AS

 • Staffan

  Jag tror att brottsligheten skulle minska drastiskt om vi utvisade alla brottslingar som är dömda till fängelse. Efter som 28% av våra ”fängelsekunder” är av utländskt ursprung så skulle säkert rättsväsendet få mindre att göra. Med utvisning menar jag för alltid.

 • Maja Dacke

  AS, du har missuppfattat det – Ahmed knuffade Sven mot bilen och startade det hela. Inger kom fram för att avstyra och …

 • Jörgen

  Jag håller med Svensson om att det känns som ett väldigt hårt straff med tanke på vad som rapporterats från rättegången.

  När det gäller hur bråket startade och sen fortsatte finns tre versioner.
  Den gamle mannen det 47-åriga vittnet är ju INTE överens om vad som hände.
  Vittnet påstår ju att 23-åringen slog ner kvinnan utan att först ha slagits med den gamle mannen, medan den gamle mannen påstår att han och 23-åringen först slagits och kvinnan först därefter kommit in i bråket. Ganska vital skillnad, enligt min syn på saken. Antingen ljuger en av dem eller så har vittnet inte sett hela händelseförloppet.
  Däremot är 23-åringen och det nioåriga vittnet överens (även om jag kan hålla med om tveksamheten inför nioåriga vittnen).

  Om 23-åringens berättelse stämmer så har han blivit påhoppad först verbalt och sedan fysiskt av den äldre mannen och i självförsvar slagit tillbaka (nödvärnsrätten gäller väl även om angriparen är 78 år, eller?). Sen råkar han i tumultet stöta till kvinnan när hon ingriper/attackerar(?) så hon ramlar och slår skallen i marken.
  På vilket sätt har han i så fall gjort sig skyldig till något straffbart?

  Man måste skilja på det som moraliskt är tveksamt eller klandervärt ifrån det som är straffbart.

  Jag upplever det som att väldigt många som kommenterar lever i villfarelsen att alla utlänningar (läs muslimer om du vill) är potentiella mördare och att alla svenska pensionärer är snälla, trevliga och skröpliga medan verkligheten är en helt annan.
  Eller är jag den enda som vid ett antal tillfällen upplevt enstaka pensionärer som provocerande och aggressiva?

  Vad som kommit fram angående 23-åringen så har han förutom en olovlig körning ingen kriminell historik och beskrivs som ödmjuk och lugn av sin arbetsgivare. Sociala myndighetskontakter saknas.
  Inget är vad jag vet sagt om den döda kvinnans tidigare fysiska/mentala status. Det samma gäller om hennes make.

 • gideå

  Nej Svensson du har helt helt fel. Tingsrätten anser att det i målet är bevisat att den tilltalade utan föregående provokation har angripit den äldre mannen på allmän plats med knytnävsslag mot såväl huvudet som mot dennes rygg”, så står det i domen. Vidare: När det gäller Ingers död anser tingsrätten att det dessutom är bevisat ”att den tilltalade angrep den äldre mannens hustru med ett knytnävsslag mot huvudet. När det gäller vittnesmål så styrker det enda trovördiga vittnet den äldre mannens berättelse. Om du trots allt framhärdar att gubben borde dömas för misshandel av 23 åringen och att den nioåriga flickans vittnesmål är trovärdigt samt att den nu döde kvinnan blev knuffad av misstag kan jag bara beklaga

  • Anders_S

   gideå: Att tingsrätten menar att någonting gåt till på ett visst sätt betyder inte att det är så det gått till. Det betyder att det är så man tror att det gått till. Man bedömer alltså vittnet som mest trovärdigt trots de invändningara Jörgen framför mot vittnesmålet i sin kommentar. Om det nioåriga vittnet är jag överens om att trovärdigheten inte är så hög. Jag är i storts ett överens med Jörgens olika resonemang.

 • gideå

  Anders! Inte heller jag tror att han hade uppsåt att döda, men han var förbannad och aggressiv och det var i detta fall tillräckligt. I de flesta fall av dödligt våld går det till på det viset.Tingsrätten anser att det är bevisat och det är vad vi måste utgåifrån. Du och Jörgen tar er utgångspunkt i att tingsrättens bedömning är felaktig och lägger istället mycket stor trovärdighet till gärningsmannens egen berättelse. ( ”Dessutom verkar det ju enligt en del uppgifter som om det var den äldre mannen som började bråket” ). Enligt vilka uppgifter då om jag får fråga?
  Han som smet från platsen och höll sig gömd och sedan nekat till att han öht varit på platsen och därefter serverat den ena lögnen efter den andra. och dessutom motsägs av vittnen. Jag undrar bara. Varför?

  • Anders_S

   gideå: Fallet kommer att överklagas av just de anledningar osm jag och Jörgen hänvisar till. Om du läser mitt inlägg igen ska du också se att jag inte tar avstånd från domen utan också säger att tingsrättens resonemang är stringent och logiskt. Men jag vidhåller ändå att straffet är hårt. Inte heller anser jag att 23-åringen är oskyldig.

 • Pelle

  Det som inte riktigt kommer fram, även om det nämns i inlägg ovan, är att 23-åringen faktiskt smet från händelsen. Hur domsolen ser på det har jag ingen aning om men jag ser det som en försvårande omständighet.

 • gideå

  Anders!
  Det är på något sätt fascinerande att stöta på människor med sådana udda åsikter som du och Jörgen. Du tycker på fullaste allvar att den gamle mannen vars fru just blivit i hjälslagen bör dömas för misshandel av hennes baneman pga att han enl dennes uppgift utdelat det första slaget med öppen handflata. Detta trots att rätten fastslagit att den äldre mannen blivit attackerad utan föregående provokation. Jörgens sanslösa resonemang är inte ens möjligt att kommentera och jag undrar om inte inlägget är ironiskt menat. En eloge till Jörgen i så fall….Ha en bra dag ni båda!

  • Anders_S

   gideå: Den äldre mannen slogs med den unge mannen. Kvinnan försökte hjäpa sin man, åkte på en smäll och föll i backen. Hon dog senare av sina skador. Hon dog alltså inte på platsen. Den äldre mannen borde kunna dömas för misshandel då han ju attackerat den unge mannen (som jag förstått det) och inte alls agerat i självförsvar. Kvinnan blev ju inblandad i det hela senare.

 • Anders, det är korrekt att de flesta som mördar bara gör det en gång. Det beror helt enkelt på att det oftast finns en relation mellan offer och förövare. Det handalr oms tarka känslor av hat, svartsjuka m.m.
  Däremot är återfallsrisken stor för personer som angriper och dödar/skadar främmande personer. Har man så låga trösklar att man i pressade situationer blir så aggressiv att man tillgriper våld mot på främmande människor så är det troligt att den egenskapen består resten av livet.

  • Anders_S

   Anna Carlbro: Detta är ett typiskt fall där det inte blir nåt återfall. Därför att det i princip var en olyckshändelse. En tillfällighet. Det var liksom inget gangstermord. Han var inte där för att bråka och det var inte det äldre paret heller.

 • Pelle

  ”Detta är ett typiskt fall där det inte blir nåt återfall.”

  Hur kan du vara så säker på det? Vissa människor har lägre trösklar än andra. För de som har lägre trösklar än andra är rimligen risken större att man reagerar på samma sätt igen.

  Ibland har denna typ av beteenden (intolerans, brist på empati,…) rent patologisk bakgrund (…nu säger jag inte att det är så i detta fallet) och är tyvärr ganska svåra att behandla.

  • Anders_S

   Pelle: Det är en helt vanlig kille, 23 år gammal, med familj. Det hela var så nära en olycka man kan komma (att han är dömd för vållande visar att det är en olycka och att han inte haft för avsikt att döda). Sannolikheten för att denna person ska bli inblandad i nåt mer brott är i stort sett obefintlig. Han har tidigare inte begått några brott och är inte känd hos myndigheterna. Det är alltså första brottet. Begår man första brottet vid 23-års ålder är återfallsrisken i brott i stort sett obefintlig.

   http://www.zaramis.nu/blog/2010/05/29/meningslost-att-doma-ungdomar-for-brott/

   Vidare diskussion om gärningsmannens person (som vi inte vet nånting om) är inte intressant i förhållande till mitt inlägg och undanbedes.

   När tingsrätten kommit fram till ett händesleförlopp har man i stort sett enbart gått på den äldre mannens bild utom när det gälelr själva händeslen med kvinnan. Då har man i huvudsak gått på vittnets berättelse. Det är möjligt attd et gick till så, men dte rä också möjligt att det inte gjorde det. Jag har ingen aning. Jag finner det meningslöst att hålla på och spekulera om detta. Vi som skriver här vet inte och kan inte komma fram till något för att vi just inte vet.

   Jag menar att man inte kan vara så säker på att vittnet har helt rätt (den äldre mannen är målsägare och förhörs inte under ed och kan alltså lagligen ljuga, vilket också den åtalade kan, därför är dessa två mindre trovärdiga än ett vittne) och därför kanske det borde varit ett lägre straff. Det komemr nu att prövas i hovrätten. Jag finner dock inte den nuvarande domen speciellt uppseendeväckande, utan ganska rimlig med tanke på brottet (grov misshandel och grovt vållande). Jag tror att vi som inte är övernes har små möjligheter att bli det och vi tenderar att upprep oss hela tiden. Det blir ointressant och jag föreslår därför att vi låter det vara så att vi är oense.

 • Gustaf

  Jag hänger inte med på din logik alls. Du kan inte utvärdera tingsrättens straffmätning utifrån en berättelse som tingsrätten har avfärdat som en sanningslös efterhandskonstruktion.

  Det som tingsrätten anser har hänt är att 23-åringen reagerade på att den äldre mannen tutade och svarade på gubbjävel med snorunge. Reaktionen var att ge sig på mannen med knutna nävar och när hans fru, 78 år gammal, försökte avstyra det hela slog han ner henne med ett knytnävsslag i ansiktet som var så hårt att hon omedelbart förlorade medvetandet. Hon avled senare av sina skador. Det är alltså inte någon olycka men 23-åringen anses inte ha haft en tanke på att hon skulle dö av slaget däremot är han fälld för att uppsåtligen ha misshandlat kvinnan och i samband med det visat en särskild stor hänsynslöshet.

  Det här har enligt tingsrätten ett straffvärde på två år (nedsatt av personliga skäl). Det som du beskriver har ett närmast obetydligt straffvärde men är alltså avfärdat. Domen har inte vunnit laga kraft än men jag blir förvånad om det blir några särskilt stora ändringar.

  • Anders_S

   Gustaf: Vi är överens om vad tingsrätten säger. Jag har också hävdat att med den beskrivningen så är straffet rimligt. Men jag menar att tingsrätten inte borde vara så säkra på att vittnet har en korrekt beskrivning. Det är vittnets berättelse som tingsrätten i första hand gått på, då ett vittne pratar under ed. Målsägare och gärningsman gör inte det. Det handlar alltså om hu rman bedömer vittnets trovärdighet. Som Silbersky också säger och det är därför som Silbersky överklagar.

   Nej, jag tror inte att det blir några stora förändringar i hovrätten. Men förhoppningsvis blir det misshandel och vållande istället för grov misshandel och grovt vållande. Jag tycker det verkar rimligare. Det kanske betyder fängelse i 1 år eller nåt sånt.

   Jag vore tacksam om ni argumenterade mot en uppfattning jag har istället för att argumentera mot er fantasi om min uppfattning. Fler kommentarer som inte tar hänsyn till vad jag faktiskt skrivit kommer inte att godkännas.

 • Steve

  Tycker det hela är sjukt. Borde ha ringt fler varningsklockor för 23åringen då pensionärerna ville ha ”handikapplatsen”!?

 • ken

  Tjena när det gäller brott måste man titta på 3 olika grupper,
  första gångs kriminella de går i regel att få in dessa på rätt spår,sedan har vi de yrkeskriminella de räknar kallt med att åka in och ut på anstalterna,att de som begår mord sällan återfaller beror ju på de långa straff de får,sen har vi gruppen mördare som hamnar på rättssyk de blir ju nästan aldrig fria,så vist har långa straff en på verkan.

 • ken

  Tjena !

  Skulle vara intresant veta vilken forskning du åberopar att hårda straff inte har någon påverkan på brottsligheten.
  H

 • ken

  Tjena!

  Ledsen broder men Brås rapport ger jag inte mycket för,kolla med varenda akutmottagning i Sverige, de konstaterar att misshandelsfallen har ökat i Sverige men Brå förnekar att så skulle vara fallet.
  Såg ett pogram på TV 4 som handlade om straff bl.a. var en fördetta kriminell där han hävdade att han aldrig skulle begåt ett mord,på grund av de långa straff de får,det var inte värt att sitta inne
  så lång tid.

  • Anders_S

   ken: Brå är verklig statistik (över anmälda brott, vilket är ett problem i sig) och vetenskap. Enskilda akutmottagningar och enskilda personer är hörsägen. Jag har skrivit om att akutmottagningarnas statistik inte är korrekt. Speciellt inte om man jämför med antalet anmälda brott totalt eller med det antal brott som uppges i intervjundersökningar som görs. Vill du hellre tro på hörsägen än forskning så får du gärna göra det. Man jag förlitar mig på forskning. Vill inte du göra det så är det ditt problem, men kom inte och hävda att du vet nåt om frågan när du går på hörsägen.

 • anonym

  godmorgon!

  Nu skummar jag bara här men vilken 72åring skulle gå runt och börja slåss? det resonabelt och logiskt att han kan ha provocerat den muslimske mannen med sina ord och självklart är han inte eftertänksam och bara flyttar på sig från handikapp-platsen och startar bråket vilket sedan hans fru försöker stoppa(hjälpa sin man? vilka gamlingar hoppar på ungdomar?) och efter han neutraliserat dom båda gamlingarna så flyr han alltså brottsplatsen och förnekar att han ens varit där? bara att man förnekar det gör att man automatisk är skeptiskt till varenda ord som kommer ut ur dennes mun. varför ska man tro på ett ord han säger om han inte var redo att stå för vad han gjort?

  ursäktar om du inte vill ha resonabla och ur min synvinkel logiska kommentarer men att du totalt utelämnar att han flydde brottsplatsen och nekade brottet i ditt inlägg går inte ihop, det är uppenbart att du inte är opartiskt i ditt skrivande av detta inlägg.

  • Anders_S

   anonym: Varför ska jag vara opartisk? Obegripligt. Varför skulle en 23-årng bråka med gamlingar kan man lika gärna fråga. Det är klart att man inte gör det. Alltså har det inte hänt. Ditt resonemang är förvirrat.

   I verkligheten slogs den äldre mannen och den yngre. I verkligheten dog den gamla kvinnan och den unge mannen är dömd för att ha orsakat hennes död. Att han åkte därifrån är rätt ointressant.

 • ken

  Tjena!

  Det är inte ointressant att han smet ifrån händelsen,det visr bara vilket förakt han visade för den kvinnan han dödade.

  H