Ökad telefonavlyssning – är det effektivt?

Polisens telefonavlyssning ökade kraftigt under förra året enligt en rapport från Rikspolisstyrlesen (RPS). Polisen förklarar det med att man startat en riktad satsning mot organiserad brottslighet och med attd en typen av brottslingar hela tiden byter telefon och telefonnummer. Något som gör att nya tillstånd måste sökas hela tiden.

Fårgan är om metoden är effektiv eller inte . Polisen själv uttrycker sig i svepande formuleringar som:

Enligt henne är hemlig telefonavlyssning ett viktigt hjälpmedel för polisen.

– Mycket av den grova organiserade brottsligheten är internationell och man måste kommunicera på något sätt, säger Lönegård.

Länegård heter Maria i förnamn och är enhetschef på rikskriminalpolisen. Förutom intetsägande generella formuleringar finns inget i rapporten som visar om det hela är effelktivt eller inte. Är det inte effektivt är det ett onödigt integritetsingrepp, är det effektivt mot organiserad brottslighet är det säkerligen något vi kan leva med. Det finns siffror i rapporten på hur telefonavlyssningen används:

Nyttan avseende hemlig teleavlyssning har fördelats enligt följande.
Uppgifterna har lett till frihetsberövande 29 % (den misstänkte grips, anhålls eller häktas)
Uppgifterna har lett till annat tvångsmedel 22 % {husrannsakan, beslag eller annat hemligt tvångsmedel}
Uppgifterna har använts vid förhör 14 %
Uppgifterna har lett till frihetsberövande av annan i ärendet 12 %
Uppgifterna har lett till att den misstänkte avförts från förundersökningen 11 %
Uppgifterna har åberopats som bevisning vid huvudförhandling 6 %
Uppgifterna har använts som överskottsinformation 5 % (enligt 27 kap. 23 a § första stycket rättegångsbalken)

Nyttan avseende hemlig teleövervakning har fördelats enligt följande.

Uppgifterna har använts vid förhör 54 %
Uppgifterna har åberopats som bevisning vid huvudförhandling 38 %
Uppgifterna har lett till frihetsberövande eller använts som överskottsinformation 8 %

Nyttan avseende hemlig kameraövervakning har fördelats enligt följande.
Uppgifterna har lett till frihetsberövande 31 %
Uppgifterna har använts vid fårhör 31 %
Uppgifterna har åberopats som bevisning vid huvudförhandling 20%
Uppgifterna har lett till frihetsberövande av annan misstänkt i ärendet 18%

Men eftersom jämförmaterial saknas med annan typ av polisarbete och med andra år tillsammans med annan osäkerhet i materialet så är det omöjligt att utidfrån dessa siffror säga om telefonavlyssningen haft nån avgörande effekt på den organsierade brottsligheten eller inte. Jag misstänker att så faktiskt inte är fallet.

Det är också uppenbart att den typ av telefontyp som oftast avlyssnas är oregistrerade kontantkort och det brott det oftast handlar om är narkotikabrott.När det gäller nyttan och siffrorna som redivisas ovan menar polisen att avlyssningen främst har betydelse för att kunna förhöra och frihetsberöva personer. Det tycks ha mindre betydelse för att få fällande domar. På något sätt kanske det därför inte så effektivt i verkligheten utan mer tycks fungera som ett sätt att trakassera folk. Polisen lyssnar, hittar nåt misstänkt, frihetsberövar och förhör den misstänkte. Personen släpps utan åtal. Men det är svårt att verkligen veta om det är effektivt med teleavlyssning eller inte utifrån det aktuella materialet.

Rapporten handlar om polisens telefonavlyssning, telefonövervakning och kameraövervakning. Telefonavlyssning som Säkerhetspolisen (SÄK, SÄPO), FRA eller MUST utför finns inte med.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements