Hamnarbetarna blockerar sjöfarten till stöd för Gazas befolkning

Från och med den 23:e juni kommer Svenska Hamnarbetarförbundets medlemmar inte längre att lossa och lasta israeliska fartyg och gods till och från Israel. Den tidsbegränsade blockaden kommer förhoppningsvis att stoppa svensk sjöburen handel med Israel till och med den 29:e juni.

De svenska hamnarbetarnas ställningstagande är ingen isolerad företeelse. Vi agerar parallellt med hamnarbetarfacken i Sydafrika och Norge, i en första internationell aktion för två självklara krav som riktas mot staten Israel:1. Häv blockaden av Gaza. 2. Tillåt en oberoende internationell utredning av den våldsamma bordningen av Frihetsflottiljen.

Hamnarbetarna: Nu blockerar vi sjöfarten till stöd för Gazas befolkning

Hamnarbetaraktionen har redan gett eko över hela världen. Tusentals har hört av sig för att uttrycka sympati, men vi utsätts givetvis också för olika former av kritik och angrepp. Därför vill vi klargöra grunderna för Svenska Hamnarbetarförbundets beslut, när debatten nu tenderar att fokusera på allt annat än själva kärnfrågan:

1,5 miljoner palestinier i det lilla Gaza-området har nu varit effektivt avskurna från omvärlden i över tre år. Blockaden upprätthålls till viss del genom att Egypten närmast helt stängt sin landgräns till området, men framförallt genom att staten Israel med militära medel hindrar såväl människor som varor från att komma in och ut ur området. Sedan Gaza-kriget vid årsskiftet 2008/2009 är vital infrastruktur bombad till spillror, och Israels förbud mot införsel av både byggnadsmaterial och råvaror till industri förhindrar all återhämtning.

Israels regering har fram till dags dato hela tiden påstått att isoleringspolitiken riktar sig mot den valda Hamas-regeringen och rörelsens avfyrande av raketer mot Israel. Vårt fackförbund sympatiserar inte med Hamas och dess agerande, men ingen kan idag undgå att se de faktiska konsekvenserna av Gaza-blockaden. Hamas maktställning förefaller ohotad, men många av Gazas barn lever nära gränsen till undernäring. Arbetslösheten beräknas ligga nära 80 %, hamn- och stuverinäringen är utraderad och våra yrkeskollegor saknar i likhet med en hel generation palestinska ungdomar alla framtidsutsikter. Oavsett avsikt är det uppenbart att Israels isolering av Gaza i praktiken utgör en kollektiv bestraffning mot dess civilbefolkning, och konstituerar ett pågående angrepp på respekten för människovärdet. Men trots att såväl FN som EU gång på gång konstaterar att blockaden och Israels agerande strider mot internationell rätt och utarmar civilbefolkningen, har situationen fortfarande inte förändrats nämnvärt.

Det är mot denna bakgrund som Svenska Hamnarbetarförbundet nu hörsammat den samlade palestinska fackföreningsrörelsens begäran om stödaktioner för att få Israel att häva blockaden av Gaza. Vi vill som en del av den internationella arbetarrörelsen göra vad vi kan för att tvinga fram förändring, och tänker därför inte längre befatta oss med israeliskt gods.

Svenska Hamnarbetarförbundet gör ingen hemlighet av att vi inspirerats av det svenska exemplet Ship To Gaza. Efter ett år av bössinsamlingar och stödarrangemang över hela landet, lyckades hundratals svenska gräsrotsaktivister tillsammans med sin grekiska systerorganisation köpa ett skepp med destination Gaza. Medan vi höll kontakten med våra fackliga kamrater som ideellt lastade båten ”Sofia” med permobiler och cement i Pireus hamn, kunde vi också se hur världens blickar äntligen vändes mot Gazas befolkning. Även kvällen innan israelisk militär våldsamt stormade den så kallade Frihetsflottiljan på internationellt vatten, hade ett gränsöverskridande gräsrotsinitiativ gjort mer för att uppmärksamma Gaza-bornas katastrofala situation än det senaste årets alla diplomatiska utspel, dekret och resolutioner. Det inspirerar även oss och våra fackliga kamrater i hamnarna över hela världen till handling.

Tyvärr verkar nu åtminstone svensk medias blickfång åter riktas bort från det sargade Gazas befolkning. Istället ältas en rad utspel från Israels regering och militärledning om vad som egentligen hände när minst 9 människor sköts ihjäl och minst ett 50-tal skadades ombord på flottiljens turkiska fartyg ”Mavi Marvara”. Svenska Hamnarbetarförbundet tänker inte medverka till att världens fokus flyttas från huvudfrågan utan konstaterar krasst följande:

Det är ett självklart krav från hamnarbetare såväl som alla anhängare av grundläggande rättsprinciper att utredningen av bordningen, dödsskjutningarna och hela händelseförloppet måste hanteras av en oberoende, internationellt sammansatt part.

Israel påstår idag att man har stöd i internationell rätt för att borda fartyg med humanitär hjälp på väg till Gaza genom internationellt vatten. Man menar vidare att ”Mavi Marvara” hyste terrorist-sympatisörer som olagligen provocerade fram våld och försökte döda israeliska soldater. Om så är fallet borde allt det film-, bild- och ljudmaterial som Israel konfiskerat från journalister och människorättsaktivister ombord offentliggöras för att styrka detta. En oberoende internationell utredning skulle vidare kunna bekräfta den officiella israeliska verklighetsbilden och ställa de ansvariga till svars.

Om det istället är så att bordningen av flottiljen faktiskt utgör ett flagrant israeliskt brott mot internationell rätt och att minst nio obeväpnade människor dödats i samband med en olaglig piratattack mot en nödhjälpskonvoj, så skulle en oberoende internationell utredning kunna visa det och ställa de ansvariga till svars.

Svenska Hamnarbetarförbundet har tidigare agerat som pionjärer i svenska bojkotter mot militärjuntan i Chile och apartheidregimen I Sydafrika. Från och med den 23:e juni tänker vi inte längre hantera hantera containrar med israeliska viner, frukt och grönsaker av märkena Jaffa, Carmel och Top, vegetariska halvfabrikat från Hälsans Kök eller läskedrycksmaskinen Soda Stream. Vi avser inte heller bidra till Israel-exporten av exempelvis Volvo-bussar, som användes för att transportera de hundratals människorättsaktivisterna från Frihetsflottiljen till israeliskt fängelse.

Den internationella hamnarbetaraktionens krav är samstämmiga med de som framförts av FN och många världsledare, men skillnaden är att vi nu går från ord till handling. Makt får aldrig vara detsamma som rätt, oavsett Israels historia eller militära styrka. Därför tar vi ställning mot blockaden av Gaza, och för att alla luft-, land och framförallt havsvägar till området ovillkorligen måste öppnas.

Björn Borg, Förbundsordförande Svenska Hamnarbetarförbundet
Erik Helgeson, Förtroendeman, Hamn4an

Intressant?
Läs mer: ETC, Fria, Internationalen, Kildén & Åsman, Arbetaren, Hamnarbetarförbundet1, 2,
Borgarmedia: NM,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements