Bilinbrott i Lövgärdet och bilbränder i Biskopsgården

En rad bilinbrott begicks igår morse i Lövgärdet i Göteborg. När man läser sådant så kan man tro att den typen av brott är mycket vanliga och ökande. Man kan nog säg att de fortfarande är vanlig men faktum är att de har minskat enormt under de senaste 10 åren:

Antalet anmälda bilbrott, här definierat som biltillgrepp samt stöld ur och från motordrivet fordon, har minskat under 2000-talet och i synnerhet sedan år 2002. Den genomsnittliga minskningen av biltillgreppen har sedan 2002 varit 12 procent per år. Såväl antalet fullbordade som försök till biltillgrepp var under 2007 de lägsta sedan dagens kriminalstatistik infördes år 1975. Utvecklingen av stöld ur och från motordrivet fordon har generellt sett följt samma utveckling som biltillgreppen.

När det gäller ungdomsoroligheter, bl.a. med bilar som tänds på som den gångna natten i Biskopsgården, så tycks ungdomsbråk och- upplopp ha ökat lite under senare år. Även om det inte är en ny företeeelse. Eftersom våldsbrott enligt forksning har ett smaband med ökade klyftor i samhället så skulle det kunna vara så att de ökade klyftorna i samhället är orsaken till detta.

Ökade klyftor som skapats av en rad regeringar genom privatiseringspolitik, nedskärningar i samhällsservicen, och sämre sjukersättning, a-kassa och andra sociala välfärdsersättningar. Vidare har man skapat ett skolsystem genom nedskärningar i offentligt utbildning och privatsieringar som ökat segregationen och minskat möjlighetrna till omstart.

Antalet arbetstillfällen i landet i förhållande till arbetsför befolkning har minskat enormt. Ingen regering har varit intresserad av att minska arbetslösheten verkar det som. Det finns en uppsjö av metoder man kan använda, förkortad arbetstid, återställning av offentlig sektor till den standard som fanns för 30 år sen med mera.

Vidare kan segregation, klassklyftor och utanförskap minskas genom att alla ges samma chanser genom enhetligt skola och utbildningssystem, genom att alla får goda försörjningsmöjligheter. Den sociala välfärden måste alltså förbättras, återställas till det som en gång var. Så kan man åter skapa framtidshopp och minska ungdomars oro.

Intressant?
Läs mer: ETC1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Tomas Jansson

  Det är behjärtansvärt med din vurm för dessa missförstådda ungdomar i inlägg efter inlägg. Buhu, det är synd om oss. Buhu, det är borgarregeringens fel..snyft..snyft. Men en sak ska du ha klart för dig: vi som bor i dessa områden skulle helst vilja ge dessa ”fina ungdomar” en omgång som heter duga för att sedan rulla ut dom i tjära och fjädrar. Det gäller för såväl svenskar som invandrare. Det finns inget försvar för att förstöra andras egendom. Inget. Skadegörelsen drabbar bara andra fattiga i området som försöker leva en dräglig tillvaro. Bortskämda hönshjärnor är vad dom är.

  Levandstandarden även för den fattigaste i Sverige är enormt hög jämfört med den i andra länder. Fri skola, dagis, mat på bordet och socialbidrag utan att behöva lyfta ett finger. De borde verkligen skämmas för sitt oansvariga beteende, men det har de förståss inte vett till.

  • Anders_S

   Tomas Jansson: Jag vurmar inte för idioter som eldar bilar. Jag bara konstaterar vad som hänt, föreslår det som forskare vet fungerar på sikt. Att nån känslor är tta mna skulle vilja slå den på käften är fullt förståeligt, men det är tyvärr ingenting som kommer att lösa några som helst problem, utan skapa fler problem. Jag är ganska säker på att det inte handlar om bortskädm aungdomar och vet av erfarenhet att de flesta inte är dumma. Jag har en gång varit en av dem.

   Det är inte fattigdom som skapar upplevelser av orättvisa och utanförskap. Det är skillnader som skapar sådan känslor. Ihop med arbetslöshet kan det skapa känslor av hopplöshet och skapa en brist på framtidstro. Ett ojämlikt samhälle innebär ökat våld. Ett mer jämlikt minskat våld. När det gäller detta är forskningen tydlig.