Lyckliga människor finns i jämlika nationer

Världens lyckligaste människor återfinns i relativt jämlika och rika länder som de nordiska länderna enligt ett par intressanta böcker av Bengt Brülde, Lycka och lidandets etik och Lycka och lidande. Men det är inte bara pengar som gör människor lyckliga har en global undersökning kommit fram till. USA och Storbritannien som är rika länder har inte lika lyckliga människor som de nordiska. Skillnaden är att klyftorna är större i de två anglosaxiska länderna.

Undersökningens slutsats är att det behövs mer än pengar för att uppnå hög livskvalitet och för att människor ska vara lyckliga. Men helt klart är människor generellt lyckligare i rika länder men förstås mest lycklig i jämlika rika länder. Fattigdom är definitivt inte lyckobefrämjande.

Vill vi ha lyckliga människor så måste vi alltså satsas på ökad jämlikhet, minskade klyftor, högre livskvalitet i andra hänseenden än pengar. Höga direktörslöner är fel, liksom stora skattelättnader till rika. Det behövs meingsfulal jobb, inte fler skitjobba utan anställninsgtrygghete och med dålig betalning. Den politik som förs idag leder till ökade klyftor i samhället. Något som leder till en mängd problem som visats i boken Jämlikhetsanden av Pickett och Wilkinson. Det leder uppenbarligen också till olyckligare människor. Dagens politiska inriktning är alltså något som måste måste stoppas och vi måste slå ine på en annan väg. En väg för mer demokrati och jämlikhet. För man vet också att mer demokrati innebär att folk känner sig mer delaktiga i besluten. Delaktighet är en stark faktor för att göra människor lyckliga enligt Bengt Brülde.

Intressant?
I media: Lyckobloggen1, 2, AB, GT, IDG, SVD1, 2, Dagen, Copyriot, SDS, HN, Effekt,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Erik F

  Jag som trodde de lyckligaste människorna fanns i Costa Rica:

  http://www.nytimes.com/2010/01/07/opinion/07kristof.html

  För övrigt så finns ett citat i GP som talar mot det du anför:

  ”Det går faktiskt inte att utse någon nation till världens lyckligaste, skriver Ed Diener.”

  • Anders_S

   Erik F: Bengt Brülde är en ledande lycklighetsforskare och i hans böcker finns en total genomgång av den forskning som finns. Forskningen är i stort sett entydig på den punkt som jag tar upp. Recension av den ena boken kommer jag att skriva så småningom. Latinamerika ligger högre än vad man skulle kunna förvänta sig dock. En av förklaringarna till detta är just att många människor deltar i det politiska livet. En annan förklaring är den som artikeln i NYT redogör för. Costa RIca är ett förhållandevis jämlikt land, dock betdyligt fattigare än exempelvis de nordiska länderna, men klart rikare och jämlikare än de flesta latinamerikanska länder.

   Citatet i GP talar inte mot det jag anför och anser. Inget enskilt land kan utses, det anser inte jag heller, men en viss typ av land kan utses.

 • Nä men! Enligt nuvarande regering ska ju orättvisor och marginalisering gör sjuka både friskare och lyckligare!

 • Pingback: Individualism som en nödvändig del av socialism | Svensson()

 • Pingback: Det är inte litenheten som gör det - det är jämlikheten | Svensson()

 • Pingback: Alla lyckoböckers moder | Svensson()