Färre ungdomar provar narkotika och alkohol

Allt färre ungdomar under 18 år dricker alkohol eller provar narkotika enligt en rapport som CAN har gjort. Alkoholbruket bland pojkar i nionde årskursen har minskat rejält de senaste tio åren och har nu kommit ner i samma nivå som flickornas:

Bland pojkarna, som alltid har druckit mer än flickorna, är den sammanlagda alkoholkonsumtionen nu bara hälften av vad den var för tio år sedan.

– Skillnaderna mellan pojkar och flickor är i princip utraderade. Men det beror snarare på att pojkar dricker mindre och mer sällan än att flickorna skulle dricka mer, säger Thomas Hvitfeldt, forskningsassistent på CAN och ansvarig för studien.

På 70-talet hade nästan alla svarande någon gång provat alkohol. Nu svarar bara 67 procent av flickorna och 56 procent av pojkarna att de testat alkohol.

Andlen som provat narkotika är lika stor som föra året och mycket lägre än andelen som provat alkohol. Endast 7 procent av flickorna och 9 procent av pojkarna har provat narkotika. Narkotikaanvändningen är  lägre än på 1970-talet men högre än på 1980-talet.

Vad gäller alkoholbruket så har andelen som provat alkohol minskat stadigt sen 1970-talet. Den genomsnittliga åskonsumtionen är dock lika hög som på 1970-talet, men har alltså minskat från en rejäl topp för omrking 10 år sen (slutet av 1990-talet, början av 2000). Siffrorna tyder alltså på att färre dricker men de som dricker, dricker mer.

Det hela måste anses vara en positiv utveckling, men utifrån CAN:s undersökning går det inte att kontrollera vilka grupper det är som dricker alkohol för att berusa sig, om det är rika eller fattiga osv. Från andra undersökningar vet man dock att drickande för att bli full är vanligare bland överklassen och medelklassen. Detta kan tyda på att det lilla antalet ungdomar med muslimsk bakgrund som finns i Sverige skulle kunna ha en påverkan på siffrorna. Dessa ungdomar finns ju främst i arbetarklassen och i deras familjer finns ingen tradition av alkoholkonsumtion som i många andra familjer.

Regionalt så dricker skånska pojkar markant mer än andra ungdomar i Sverige. Samma sak gäller inte flikcor. Överhuvudtaget dricks det minsta i norr och mest i söder. Göteborg och Stockholm avviker inte från det generella mönstret på det sätt som Skåne gör. Skillnaden kan bero på att Skåne ligger nära Danmark där alkohol är lättillgängligare och där det också dricks mer än i Sverige.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements