Banck – redare och varvsägare

Del 12 av 13 i serien Skånekapitalet

Familjen Banck är en släkt från Viken som varit sjöfolk i många generationer. Allt från fiskare och sjömän till kaptener och redare.

Bröderna Carl August Banck (1846-1923), Otto Banck (1848-1924) och Bror Banck (1850-1934) som i början av 1870-talet flyttade till Helsingborg där de tillsammans bildade rederiet C.A. Banck & Co år 1873. De startade senare också flera andra mindre rederier, själva eller tillsammans.

Årsskiftet 1890-1891
bestämde sig sjökaptenerna Otto Banck, Helsingborg och Johan Ingemansson, Mörrum för att anlägga ett reparationsvarv i Sölvesborg.Varvsanläggningen tjänade i första hand till reparationer och ombyggnader av nyinköpta havererade ångfartyg men ett par nybyggnader är kända. 1918 avvecklades handelsbolaget Sölvesborgs Varv och hela rörelsen såldes till nyinstiftade Sölvesborgs Varvs och Rederi AB, Sölvesborg. Den ledande personen i denna verksamhet var redaren Thure Carlsson, VD i varvsbolaget från 1924. På 1960-talet köptes varvet av AB Götaverken och 1986 lades det ner.

Otto Banck var den mest framgångsrike av de tre och 1914 ägde han ensam hela 17 ångfartyg på sammanlagt 24 000 ton. Otto donerade även sin bostad Vikingsberg till Helsingborgs stad år 1812. Men man kan nästan säga att han mer var spekulant i fartyg är regelrätt redare då han tillsammans med kompanjonen Johan Ingemansson kanske gjorde sina största vinster genom att köpa och sälja fartyg snarare än att driva rederiverksamhet med dem.

Erik Banck (1878-1935), son till Otto Banck, tog vid faderns död 1924 över företaget och han bidrog även med en stor del av finansieringen av Helsingborgs konserthus, påbörjat 1931. Han grudnade bolaget Erik Bancks Rederi AB. Erik Banck avled 1935 i en bilolycka tillsammans med äldste sonen. Rederiet drevs då först vidare av änkan Therese (Ese) Banck blev huvudredare för familjens fartyg fram till 1942, då sonen Percy Banck övertog verksamheten.Erik Bancks hustru Ese Banck donerade pengar till Mariagården och Banckska barnsjukhuset. Hon grundlade också en stiftelse till Erik Bancks minne.

Percy Banck (1913-1963) tog över från 1942 och vid hans död satt hans fru Marianne kvar i bolagets styrelse och från 1969 också sonen Erik O. Banck. Efter andra världskrigets slut byggde Percy Banck upp den banckska handelsflottan och efterhand bildades ett flertal rederibolag inom familjekoncernen med Otto Bancks Rederi AB som moderbolag.

Banckrederierna sålde sitt sista fartyg 1966 (de flesta såldes till rederier i skattesmitar- och låglöneländer som Liberia), men bolagen kvarstod. Efter Percy Bancks bortgång 1963 upplöstes de olika dotterbolagen och återfördes till moderbolaget, som i sin tur 1966 blev ett dotterbolag till Pemba AB (ett bolag som Percy Banck startat 1958 genom inköp av AB Lintula i likvidation, f.d. AB Elkraftrör).

På 1970-talet var familjemedlemmar och de olika i Banckkoncernen ingående bolagen med moderbolaget AB Pemba (tidigare Pemba Rederi AB) i spetsen också innehavare av en aktieportfölj. Pemba hade som dotterbolag Otto Bancks Rederi AB och detta i sin tur hade dotterbolaget Erik Bancks Rederi AB.

Läs mer: Axess, Sydöstran1, 2, HD1, 2,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< Ingelsson, Hök och Yard – TransmarinGorthon – Helsingborgs sista redare och rederi >>
Advertisements