Feminism-ABC

Boknytt
Feminism
Lena Gemzöe
Bilda förlag

Feminism-ABC

En helt överlägsen introduktion av kvinnokampen. Saklig och balanserad. På 172 fantastiskt välutnyttjade sidor presenteras feminismens historia, riktningar, debatter, drömmar och kontakter med andra idéströmningar. Vad som förvånar mig är vilken roll som Marx, Freud och andra hundraåriga gubbteoretiker fortfarande spelar.

Vidare har överraskande många feminister fallit för det postmoderna förnekandet av en objektiv verklighet. Biologi är ett rött skynke – trots att både darwinister och feminister betonar reproduktionen. Bokens slutkläm är en lockande utopi där reproduktion/relationer /barn överordnas produktion/ekonomism/prylar – för både män och kvinnor.

Läs mer: SVD, Kalle Holmqvist, Jonas Mosskin, Sydsvenskan,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
 • Lägger dom fortfarande vikten vid ”ismen” eller har den konkreta kvinnorörelsen fått en plats också?

  När jag skrev på min bok Demokratins bärare förundrades jag över att alla andra typer av rörelser i någon mån har dokumenterat vad man konkret har gjort åt det man har uppfattat som ont. Således har för arbetarrörelsens del strejker och fackligt organiserande setts som lika viktigt att dokumentera som vad gubbar som Marx och Branting har tänkt. Medan kvinnorörelseskribenter nästan uteslutande har fäst sig vid De Stora Tänkarna och deras tankar. Jag har till exempel fortfarande inte lyckats hitta en någotsånär heltäckande bok om förra vågens kvinnorörelse, alltså den runt 1900, ur fotfolkets synvinkel. Alltså en motsvarighet till E.P. Thompsons klassiker The making of the English working class.

  Ett ålderdomligt, för att inte säga patriarkaliskt tänk, tycker jag. Har det ändrats nu? Eller det kanske i alla fall finns referenser?

 • Hans Norebrink

  Denna bok är väldigt teoretisk. Kanske Ulla Wikanders ”Kvinnoarbete i Europa 1789-1950, Genus makt och arbetsdelning” har något av vad du efterlyser (Atlas 1999).

  Jag är absolut ingen expert på feminism. Men jag anser att hälften av alla politiska poster bör vikas för kvinnor. Då tror jag vi får en bättre värld. Det är min hemsnickrade feministteori.

 • Av titeln att döma handlar den om kvinnors plats i samhällets arbetsfördelning. Jag är ute efter motståndet, främst det organiserade.

  Det finns en del som handlar om kvinnorörelser efter 1965 men bedrövligt lite om före. Det finns en del om UK (t.ex. av Barbara Caine) och USA (t.ex. av Barbara Ryan). Den tyska arbeterskerörelsen finns skildrad i en bok av Richard Evans, även om den mest handlar om Clara Zetkin. Och stjärnan i samlingen är Christina Kelly Gilmartins bok om den kinesiska kvinnorörelsen på 20-talet. Men annars är det tunt, vad jag har hittat. Fast det var förstås nästan tio år sen jag letade efter det där. Det kan ha hänt mycket sen dess.

 • Ah, kan vi få det bevisat att det finns en objektiv verklighet och inte bara en subjektiv! Om trädet faller i skogen och ingen observerar, hörs det då?

  Så spännande att det gamla filosofiska spörsmålet fick sitt svar i en så kort bokrecension! 😛

 • Hans Norebrink

  Ett träd som faller skapar ljudvågor. Finns inget hörande öra där som kan omtolka det till vad vi upplever som ljud så finns det inget ljud. Det är den objektiva verkligheten.

  Det finns de feminister som är emot ”amningshysterin” för de bland annat vill att kvinnan och mannen ska få en liknande och jämställd flaskrelation till barnet.

  Men det ändrar inte den objektiva verkligheten (se GP idag den 10 augusti) att amning är bäst för barnet. Det är inget som kan postmodernt socialkonstrueras bort. Det är fakta.

  Som exempel.

 • Men Hans, finns det inget ljud trots att det skapats ljudvågor? Nu är vi inne på Schrödingers katt nästan.

  Det finns socialister som tycker att man ska käka glas också. Det innebär inte att man ska dra stolliga slutsatser om alla socialister för det eller få för sig att det skulel vara särskilt representativt för feminister att tycka att just amning är ett viktigt politiskt ämne eller något som de inte vill veta av.

  Det är ett objektivt fakta att det inte är särskilt många feminister som talar om ”amningshysteri”. Det är ett objektivt fakta att de i princip alla feminister är överens om att bröstmjölk för det mesta är det bästa alternativet.

  Men visst var det ett exempel.

 • Hans Norebrink

  Nej, det finns inget ljud. Det finns vågor i omgivningen av trädet, som ett resultat av trädfallets påverkan på den omgivande miljön. Om ett hörande djur, typ människan, finns i närheten omtolkas dessa vågor till det vi kallar ljud.

  Ljud är vår subjektiva omvärldstolkning av det objektiva trädfallet. Men då vår ljudupplevelse också är något mätbart fysiologiskt som sker i hjärnan så är också det objektivt på sitt sätt. En del av den objektiva verkligheten i subjektiv form så att säga.

  Samma med färger. De finns heller inte i sig själva, utan är våra tolkningar av ljusvågor. Dessa upplevelser är olika för olika djur, vissa upplever bara svartvit, andra kan se även ultraviolet och infrarött.

  Ja, samma med ljudvågor. Vi kan höra vissa, andra djur andra ljudvågor. Vi kan se vissa ljusvågor, andra djur andra.

  Det är inget mystiskt med detta.

 • Nej, inget mystiskt. Bara det bisarra faktum att någon väljer att omdefiniera ord från hur de används i vardagen.

 • Hans Norebrink

  Öh?

 • Vad jag menar är att diskussionen om den subjektiva och den objektiva verkligheten är allt för filosofisk för att du ska kunna hoppa förbi den som du gör. Principen handlar inte bara om det finns en gemensam verklighet för alla som upplever den utan också om det egentligen bara är du som upplever en verklighet. Finns det något utöver vad du upplever?

  När man då talar om ”ljudet från ett fallande träd” är det en förenkling, lika mycket handlar det om ifall ett träd verkligen har fallit om du aldrig kommer dit och ser det. Schrödingers katt på sitt vis. Kan jag vara säker på att det jag ser verkligen finns? Ta Matrix som ett bra exempel på tankegångarna.

  Sedan är det självklart så att inga feminister förnekar en objektiv verklighet. De förnekar vissa personers subjektiva uppfattning av den objektiva verkligheten.