Synliggör lobbyismen

I dagens SVD presenterar Johanna Rickne från Uppsala universitet och Olle Folke från Institutet för Näringslivsforskning ett förslag på hur lobbyismen som förekommer i Sverige ska kunna göras mer synlig. Så som jag ser det är emellertid förslaget behäftat med vissa svagheter och det är inte fullständigt. Förslaget består av tre punkter:

•För att få en överblick över pr-byråernas arbete måste alla företag som kontaktar politiker för en klients räkning registrera sig som lobbyingföretag samt registrera sina kunder. Detta skulle ge en överblick över storleken på lobbybranschen och göra det möjligt att få information om vilka som anlitat pr-byråer och i vilket ärende.

•Idag finns regelverk för att registrera delar av politikers kontakter med omvärlden, men detta behöver både göras mer bindande och uppgifterna behöver göras lättillgängliga. Vi föreslår att informationen sammanställs och publiceras löpande på internet. Detta skulle täcka in både företags och intresseorganisationers direkta kontakt med politiker och pr-byråers kontakter då de agerar som ombud. För att skydda den personliga integriteten bör dock privatpersoners kontakter med politiker utelämnas.

•I de fall där en politikers motion eller offentligt debattinlägg författats, delvis eller i sin helhet, av en person som inte är anställd i offentlig verksamhet eller i partiorganisationen, ska detta offentliggöras.

Alla punkterna är bra och skulle också, som förslagsställarna nämner, öka genomskinligheten (transparensen) och öppenheten i den svenska politiken. Men det är inte tillräckligt utan de tre punkterna borde kompletteras med minst en sak till. Att alla partier offentligt måste redovisa varifrån pengagåvor/stöd kommer. Kanske måste därvidlag sättas en minsta gräns för vad som måste redovisas i det offentliga. Sepciellt viktigt är dess frågor då vi idag vet att viss politik partier regelmässigt gynas av media och av andra starka påtryckarorganisationer i samhället. Men exakt hur omfattande stödet är vet vi inte, även om det är stort:

När det gäller tillgångar utskåpas vänsterns tankesmedjor av högern med siffrorna 325 miljoner mot en miljon. När det gäller omsättning är siffrorna 70 miljoner för högerns tanke­smedjor mot vänsterns fem miljoner.

Antalet anställda uppgick vid Fokus analystillfälle till 50 hos högern och en hos vänstern och denna skillnad har idag inte förändrats nämnvärt.

I bundet kapital har Svenskt Näringsliv mer än tolv miljarder till sitt förfogande. De har också visat tydligt att de inte är rädda att ta pengar ur sitt eget kapital för att finansiera kampanjer.

Vi får heller inte glömma Centerpartiet som förfogar över cirka 1,8 miljarder i kapital. Under förra valrörelsen plockade de ut 100 miljoner utöver sin ordinarie valbudget.

När det gäller ledarsidor besitter de borgerliga 59 och Socialdemokraterna 13. Bland de riktigt stora tidningarna med nationellt genomslag är förhållandena fem för de borgerliga mot en för socialdemokraterna.

I SVT:s granskning av partiernas valbudgetar inför valet 2010 kan vi också konstatera att de borgerliga partierna besitter 167 miljoner tillsammans medan de rödgröna förfogar över 89 miljoner.

[…]

Enligt Aftonbladets granskning från i juni 2010 vet vi att regeringskansliet genom Moderaterna haft möten med SvD:s ledarredaktion kring hur de på ledarplats bör förhålla sig till Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand.

De 59 borgerliga ledarredaktionerna har självklart upparbetade kontakter med ledande producenter av högerns talregler och de fyller effektivt sin roll som distributörer.
Vi vet att hemliga donatorer ger miljonbelopp till Moderaterna i utbyte mot påverkan och inflytande.

Vi vet att intresse­organisationer som Almega och Svenskt Näringsliv tar fram rapporter som sedan utgör grund för kampanjer som regeringen genom Moderaterna opinionsbildar för.
Bakom dessa starka intresseorganisationer återfinns delar av det svenska näringslivet.

Högerns starka tankesmedjor som Timbro, Captus, Fores, Ratio, Claphaminstitutet, och Centrum för rättvisa, för att nämna några, utgör också viktiga delar av ekokammaren. De flesta av dem på ett eller annat sätt finansierade av stiftelsen Fritt Näringsliv.

I det här sammanhanget bör även Skatte­betalarnas Förening nämnas. Regeringen och Moderaterna återbetalar sedan stödet genom att ge sänkta skatter, makt och kickbacks till de som skjutit in pengar i ekokammaren.

Genom en öppen redovisning av lobbyism och ekonomsikt stöd skulle svenska folket kunna se hur mycket pengar som moderaterna egentligen får från dessa organisationer (och från andra håll) och ur falskt talet om att moderaterna skulle vara ett arbetarparti är. Det vore dessutom välgörande och bar för demokratin.

Intressant?
Bloggat: S-buzz, Peter Andersson, Röda Berget1, 2, Storstad, Johan Westerholm, Martin Moberg,
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, DN1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Oscar

  En annan variant av lobbyism tas upp i SvD ledarsida (http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/lo-later-partiets-rost-ga-fore-medlemmarnas_5133537.svd) där LO’s ohämmade stöd till socialdemokraterna berörs. Både pengar och personella resuser ställs till förfogande.

  Att tillhöra en facklig organisation är bra och i praktiken en nödvändighet. Detta gör att långt ifrån alla LO’s medlemmar är socialdemokrater, här finns medlemmar från alla partier. För mig är därför inte LO’s stöd ”fair play” då man skulle tvingas lämna sin fackförening om man inte vill ge stöd till socialdemokraterna.

 • Oscar, du har en poäng. Ännu värre är när det företag man jobbar på tar pengar som borde vara ens lön och ger i stöd till moderaterna eller till högerextremister som TImbro eller Axess.

  Det har man ju inte ens valt själv och det stödet är långt, långt större än LO:s.

 • Pingback: Högerns ekokammare vs Netroots « Storstad()

 • Christer

  Hampus, du tänker fel.

  1. För det första är LO’s bidrag runt en halv miljard inräknat de timmar de själ från arbetsgivaren. Vidare är det nu uppemot 20-30% av LO’s medlemmar höger och om du ger det tio år till så kommer det säkerligen inte att finnas så många medlemmar kvar alls.

  2. Företagets pengar tillhör ägarna som du och jag, t.ex. i form aktier. De anställda är, tro det eller ej, anställda till en viss summa för att utföra ett arbete. Är de inte nöjda med den avtalade lönen så är det bara att byta bransch eller yrke. Det är det som kallas frihet.

  Eftersom du inte verkar vara kommunist så får jag utgå från att du förstår det jag skriver och inte lever i en drömideologi.

 • Christer, nu får du mig att skratta igen. Måste ni _hitta_på_saker hela tiden? Bara ljuga och ta saker från luften? Helt och hållet makalöst!

  1. Det där påståendet om 500 miljoner är ett fåneri som Folkpartiet hittat på. De skriver i en rapport:

  ”Antag att av dessa arbetar funktionärer, lokalfunktionärer och tjänstemän, utspritt under hela valåret i genomsnitt minst 2½ månad heltid för en s-seger i valet. Kategorin ”övriga” antas arbeta hälften så mycket för en s-seger.”

  http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_

  Men varför ska vi anta saker som är helt tagna ur luften? Varför kan vi inte anta att LO:s medarbetare lägger ut tre dagar heltid istället för 2.5 månader? Effekten skulle bli sex procent av den siffra på 155 miljoner i stöd som Fp räknat ut, dvs under 10 miljoner istället för över 150 miljoner.

  Och varför ska vi då inte räkna liknande för alla anställda på Svenskt Näringsliv, DN, SvD, Expressen, Sydsvenskan, Axess, Timbro, osv som alla arbetar för att de borgerliga ska vinna valet? Det blir mycket pengar det.

  Så den punkten kan du lägga ner. Försök med _lite_ källkritik i alla fall.

  2. Det är medlemmarna i LO som tagit beslut om att Socialdemokraterna ska stödjas. Medlemmarna. Det är något som kallas demokrati. Hört talas om det? Men företagens stöd till moderater och högerextremister på Timbro är knappast något de anställda röstat fram. Det är företaget som tar pengar som kunde gått till deras löner för att slänga ut på hatpropaganda. Och precis som du säger, kan man byta företag kan man ju byta fack. Eller hur? Så varför kritik?

  Eftersom du inte verkar vara ett geléhallon så får jag utfå från att du förstår det jag skriver och inte lever i en godispåse.

 • Christer

  1. Skillnaden är att jag gör det på kvällar och helger gratis. De som LO ”draftar” gör det under arbetstid.

  2. När röstade de fram det, ange gärna ett årtal?

  Ang. högerextremister och Timbro så har jag ingen aning om vad du pratar om, befattar mig inte med sånt patrask.

  Du förstod tydligen inte vad jag skrev, pengarna tillhör _inte_ de anställda, de tillhör _ägarna_.

  Man kan säkert byta fack, har aldrig prövat eftersom jag aldrig varit med i något fack. Dock verkar det ju inte som att medlemmarna byter, snarare som att de lämnar.

  Facken behövdes förr i tiden för att stävja den värld man levde i då. En hel del har hänt de senaste 150 åren, idag finns facket för sig själv och spritresor till Köpenhamn. Var det inte Kommunal som brassade av en miljard av medlemmarnas(undersköterskornas) pengar för 0% i lönelyft?

  Ingen av mina anställda är med i facket, men jag uppmuntrar dem dock att vara med i A-kassan. Jag behåller dem genom att erbjuda konkurrenskraftiga löner samt genom att erbjuda dem intressanta och utmanande arbetsuppgifter. På så sätt bidrar jag med miljoner till välfärdskassan varje år.

  Vad är ditt bidrag till välfärdssamhället under din livstid, bortsett från denna blogg?

  • Anders_S

   Jag är överens med Hampus och är den som skriver denna blogg. Jag har arbetat med politik sen jag var 15 år, arbetat fackligt i 20-talet år, deltagig i politiskt beslutfattande udner liak många år, förändrat den svensk polismakten och mycket annat. Men det hör inte hit. Debatten om beovet av facket är off-topci liksom en diskussion vad man bidragit till i samhället. Det är ointressant och har inte med lobbyismen att göra.

   Resultatet av arbete tillhör dem som arbetar, dvs alla anställda i ett företag. Ingen skillnad mellan direektör och mekaniker eller packare så som jag ser det. mend et har inte hlelr med lobbyism att göra. Fortsatt debatt om detta inte tillåten i smband med detta inlägg.

 • 1. Du? Varför haka upp dig på dig själv? De som DN, SvD, Expressen, Timbro, Axess, Sydsvenskan, Svenskt Näringsliv, etc draftar gör det under arbetstid. Och det är fortfarande bara en förvirrad folkpartist som hittat på siffrorna om vad LO skulle göra på arbetstid. Källkritik var det.

  2. Om medlemmarna inte byter fack är de väl nöjda. Ungefär som de som inte byter jobb är det. Resten av dina åsikter får stå för dig och har inte ett smack med diskussionen att göra.

  Jag skriver inte denna blogg. Och dina påståenden om vad du gör för välfärden är lika intressanta som om du berättade om dina äventyr i yttre världsrymden eller i den 5:e dimensionen. Det är lika off-topic och trovärdigt samt har inte ett smack med blogginlägget att göra.

 • Pingback: Men jobben då, hur blir det med jobben Reinfeldt? « Röda Berget()

 • Gertkvist

  Ett fullständigt verkningslöst förslag. Ännu ett bevis på att lobbyism-kulturen accepterats av nästan alla som något fullständigt normalt.

  De som verkligen vill stoppa den otillbörliga påverkan som lobbyismen utgör måste ställa långt effektivare krav.

  Inledningsvis måste alla riksdagsledamöter ständigt övervakas av minst två personer för att dokumentera vilka personer/företag/organisationer politikerna träffar. Antagligen måste motsvarande göras för alla som arbetar på de politiska partiernas kanslier, kommunalråd och politiska sekreterare. Detta offentliggörs löpande genom att övervakarnas videoupptagningar och analyser löpande läggs ut på nätet.

  Alla förslag som politiker lägger, artiklar de skriver och möten de deltar i måste registreras och löpande analyseras för att se om några mönster framträder. Dessa mönster publiceras också regelbundet för allmänheten.

  Riksdag och kommuns beslut analyseras för att se om något företag, näringsgren eller typ av organisation gynnas otillbörligt mycket, vilket kan vara tecken på lobbyism.

  Allmänheten ska uppmanas att anmäla tecken på misstänkt lobbyism hos sina politiker.

  Det är några enkla inledande steg för att bekämpa lobbyismen. Ni kommer säkert själva på fler.

  • Anders_S

   Getkvist: Det var ingen som var ute efter att stoppa lobbyism utan efter att göra den synlig. Jag vet inte om jag är för att stoppa den heller. Ditt överakningsförslag är nog inte ekonomiskt genomförbart, men i övrigt har jag inte invädningar egentligen mot det du skrivit.