Dags att kalla in salig Gunnar Sträng?

Så är det nu dags igen. Jag måste skicka iväg ett mejl till vår samordnare för få några fler arbetspass denna månad. Ja, man måste ju få sin lön, en lön som går att leva på.

Nu tror ni kanske att jag lever den timanställdes otrygga liv? Inte alls, jag är tillsvidareanställd i Göteborgs stad. Men jag har en deltidstjänst. Som deltidsanställd i Göteborgs stad så har jag möjlighet att gå upp till heltid. Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda mig fyllnadstjänstgöring i den mån arbetspass finns att tillgå. Ingen ska behöva arbeta ofrivillig deltid i Göteborg stad.

Intentionen är alltså god. Men i praktiken har det förvandlat oss deltidsanställda till tjänstehjon som måste stå med mössan i hand för att få några timmar, några arbetspass även denna månad. Jag vågar inte tacka nej, för vem vet när jag blir erbjuden något nästa gång?

Min tjänst som boendestödjare är på 70 % och det är en vaken nattjänst på en gruppbostad. Min fyllnadstjänstgöring inleddes i mitten av april i år. Fram till min semester som inleddes efter midsommarhelgen arbetade jag åtta helger av tio. Det skulle varit nio av tio men jag tog ledigt en helg. Nu i augusti arbetar jag åtta dagar i sträck följt av en dags ledighet och sedan följer åtta dagars arbete igen. Natt och dagtjänstgöring blandat.

Tro inte att jag kommer upp i heltid för det. De arbetspass som erbjuds kan vara korta och därför tar det tid att komma upp i önskat timantal. Det saknas fortfarande ett antal timmar i månaden augusti för att jag ska komma upp i heltid. Därav mejlet till samordnaren. Om jag nu får jobba lite mer vilket jag hoppas ser jag fram emot ytterligare tjänstgöring på statarhjonsnivå, ovärdig en modern arbetsgivare och därtill en av Göteborgs största.

Till arbetsförmedling och a-kassa är jag inte välkommen. Jag har ju ett stående erbjudande från min arbetsgivare om att jobba heltid. Då kan jag ju inte stämpla upp till heltid. Då kan jag inte heller få hjälp från arbetsförmedlingen trots att jag söker relevanta heltidstjänster kontinuerligt.

Det är också oklart vad som gäller när det handlar om sjukskrivning och semester. Är jag berättigad till sjukpenning om jag inte kan jobba under mina fyllnadstimmar? Det har hänt att jag blivit erbjuden ett arbetspass en till två dagar innan. Om jag är sjuk vid det tillfället och säger nej på grund av sjukdom – kan jag då få sjukpenning? (Frånsett den vanliga karensdagen) Är fyllnadstjänsten semestergrundande? Och om den är semestergrundande, när ska jag i så fall ta ut de semesterdagarna? Och om jag blir erbjuden ett arbetspass och inte kan eller vill ta det – måste jag då begära semester för att inte behöva jobba det passet? Jag upplever kort sagt att fyllnadstjänstgöringen befinner sig i en arbetsrättslig gråzon.

Den enhet jag arbetar inom omfattar tre arbetsplatser. Det är mindre arbetsplatser med relativt små arbetsgrupper. Vår samordnare gör vad hon kan för att få ihop scheman och luckor på de olika arbetsplatserna. Men det krävs ett större helhetsgrepp från stadsdelsförvaltningen för att lösa den skyldighet arbetsgivaren har att erbjuda fyllnadstjänstgöring.

I vissa stadsdelsförvaltningar har man inrättat pooler som består av de arbetstagare som önskat fyllnadstjänstgöring. Det fungerar tydligen ganska bra. Det vore önskvärt att Göteborgs stad ställer som krav att sådana pooler ska finnas i varje förvaltning. Rimligt vore också om vi som arbetar deltid hade förtur till de heltidstjänster inom staden som vi söker och är kvalificerade för.

Kommer Göteborgs stad att ta ett helhetsgrepp i frågan eller ska vi kalla in salig Gunnar Sträng?

Intressant?
Borgarmedia: GP1, 2, SVD1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements