Allmoge mot aristokrati

Boknytt
Mats Adolfsson
Fogdemakt och bondevrede
Natur och Kultur

Allmoge mot aristokrati

Trilogin om svenska upprors andra del (1500-1718) är än mer intressant än den första. Otroligt uttömmande om alla förtvivlade bondeuppror av medvetna, beväpnade och ofta fria bönder. Om råa adel-kunga-maktkamper, statskupper, inbördeskrig och en allt mer centraliserad statsdiktatur. Om en mer komplicerad och utdragen övergång från folklig katolicism till elitär protestantism än man läste i skolan. Om de första arbetarstrejkerna. Om svek och förräderi på alla håll och kanter. Om en bondeklass som förblödde i meningslösa stormaktskrig. Om en begynnande folklig nationalkänsla och en basdemokratisk bygdefederativ provinsialism. Det var rent afghanskt kaos.

Läs mer: Dagens Bok, Folkbladet,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements