von Ehrenheim – Malingsbo, Westanå, Brunsberg, Grönsöö

Del 9 av 10 i serien De misslyckade kapitalisterna

En hytta och hammare anlades vid Hedströmmen 1624-25 vid den plats som senare kom att heta Malingsbo. Dessa byggdes troligen upp av bergsmän, då det anges att både hytta och hammare ägdes av två bergsmän i Carl Bondes bergsverksförteckning från 1625. 1637 omnämns emellertid ytterligare en hammare i Malingsbo, ägd av Markus Kock (1585-1657) och anlagd fem år tidigare. 1644 uppfördes ytterligare en hammare, köpmanhammaren, av två borgare från Köping. Denna införskaffades senare av släkten Kock, och ersatte då deras gamla.

Markus Kock efterträddes av sin son Daniel Kock (Cronström, 1616-50) år 1650, och efter hans död sköttes driften av hustrun Anna Trotzig fram tills deras son Markus Cronström blev myndig. När Markus Cronström (1649-79) dog ärvde hans halvsyster Anna von Wullen Malingsbo bruk. En dotter till Anna von Wullen och hennes man Peter Snack ärvde sedan bruket. Malingsbo bruk, som upplevde en storhetsperiod under 1700-talets mitt. Peter Snacks dotter gifte sig med ?? von Ehrenheim och därefter ärvdes bruket av Carl Gustaf von Ehrenheim och det kvarstod i familjens ägo fram till 1861. Malingsbo såldes då till Carl Selim Vilhelm Heijkenskjöld, vars far redan 1822 köpt Klotenverken. Därmed var hela det stora komplexet Kloten-Malingsbo-Björsjö-Nyfors samlat hos Heijkenskjöld.

Efter C. S. Heijkenskjölds bortgång 1871 sålde arvingarna ganska omgående Malingsbo tillsammans med övriga bruk till det engelska bolaget Thomson & Bonar, senare Klotens AB. Därmed började verksamheten successivt avvecklas vid Malingsbo, slutligen 1891 då spiksmedjan lades ned. Klotens AB med dess tillgångar i form av järnbruk och skogar såldes till svenska staten via Domänverket 1899.

Sedan 1970-talet utgör Malingsbo och Kloten ett populärt rekreationsområde med möjligheter till camping, fiske och skogsströvande. I Malingsbo finns både campingplats och vandrarhem. I området var jag själv på ett scoutläger nåt år i början av 1970-talet och jag kommer ihåg att lägret besöktes av USA:a ambassadör Jerome Holland.

Reinhold Fredrik von Ehrenheim kom år 1820 till godset Grönsöö. Han var gift med Ulrika von Engeström som ärvde godset av sin mor Beata Benzelstierna (gift von Engeström). Deras son Pehr von Ehrenheim (1823-1918) var konsultativt statsråd 1867-1870, tillförordnad finansminister 1870 , riksdagsledamot (första kammaren) 1867-1902, talman i första kammaren 1891-1895, ledamot av Svenska Akademien från 1897. Han hade utöver detta också en mängd andra uppdrag inom den svenska staten, i föreningslivet och näringslivet och var den iste av familjen som ägde bruket i Malingsbo. Idag ägs Grönsöö av Jacob och Bessan von Ehrenheim.

Läs mer: SR,

Andra källor:
Adelskalendern
Artur Attman, Svenskt järn 1600- och 1700-tal, 1986
Artur Attman, Svenskt järn och stål 1800-1914, 1986
Nordström, Bergsmän & brukspatroner, 1987

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< von Schinkel – från bruksägare till godsägarePetré – Hofors, Hammarby och konkurs >>
Advertisements