Miljöpartiet vill döda Göteborg

När miljöpartiets ledande företrädare i Göteborg, Kia Andreasson, säger att man vill få bort alla bilar från centrala Göteborg innebär det att man dödar folklivet i centrum plus att man skapar mer bilåkande.

För skulle deras förslag om helt bilfritt i Göteborgs innerstad genomföras skulle det innebära att folklivet i centrala Göteborg dör ut. Det skulle innebär färre restauranger, färre caféer och färre affärer. Vidare skulle en konsekvens vara att det blir ökad biltrafik. Fär när man inte längre kan handla i centrum blir man hänvisad till externa köpcentrum och dit måste man åka bil. Dit finns inga bra kollektiva transporter. Alltså blir det mer bilkörning och bilåkande.

Istället bör fler gator i centrala Göteborg öppnas upp för biltrafik. Så kallade gårdsgator som Vallgatan är bättre än gågator som Kungsgatan. Den senar är ju också planerad till att bli gårdsgata på vissa sträckor. Avstängningar och liknande bör tas bort för biltrafiken på många håll i staden för att sprida trafiken, minska antalet köer, få ner topphastigheterna men öka genomsnittshastigheten.

Trafikforskningen visar att det är bättre med trafik på flera gator med lägre hastighet än trafik på ett fåtal leder med högre hastighet. Det förstnämnda ger högre genomsnittshastighet i trafiken och det senare ger längre och fler köer.

Haga är bättre än Annedal. Långgatorna är bättre än Hängmattan.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • Anders

  Om du lyssnar ordentligt på inslaget vill hon inte helt förbjuda bilar i city utan utöka begränsningarna. Själv tycker jag att t.ex. bilparkering efter Vallgraven är klartr olämpligt. Tänk vad skönt om grönytorna kunde ökas.

  Det har varit tre intressanta artiklar i GP av Mark Isitt bl.a. om förfulningen kring t.ex. Vallgraven och det är bara att instämma om detta. Är utan bil sedan drygt ett år, cykel, årskort på Västtrafik och bilpool löser det mesta. En promenad eller två runt om i stan under semestern fick mig verkligen att inse problemen. Bilar, bilar överallt. Är det inte köer så parkeras det överallt. Bilar är hårda – barn är mjuka

 • Ja, trafikseparering är riktigt dåligt – se t.ex. http://www.newurbannews.com/14.1/janfeb09key.html. Låga hastigheter är mycket bättre. Även i detta fall är alltså integration bäst.

  Men om livet i city är beroende av bilar måste det vara något specifikt för Göteborg. I Stockholms city görs nästan alla inköp till fots eller med kollektivtrafik. Bilisterna står för en försvinnande liten del, enligt cityhandlarnas egen organisation City i samverkan. Tyvärr har jag inte dokument eller exakt siffra tillgänglig.

 • Johannes

  Mycket bra skrivs på denna blogg, men detta är riktigt dumt. Skall vi ställa om så måste vi börja någonstans och det är effektivt att bygga ut kollektivtrafiken i och till Göteborg så människor billigt (varför inte gratis?) kan ta sig till och från stan utan att sitta i köer. Bilparkering kan man ha någonstans utanför stan och sedan snabbspår därifrån in till stan.

  • Anders_S

   Johannes. Jag har inte argumenterat mot det du skriver. Var får du det ifrån? Men i alla fall:

   Kollektivtrafiken kräver en betydligt tätare bebyggd stad för att fungera bra. En tätare stad kräver att folk kan ta bilen när de behöver det. Det finns inga motsättningar mellan detta. Manhattan är en miljövänligt stad, en tätbebyggd stad, en stad där man kan köra på alla gator, en stad där köerna (fast ska man in från utsidan är det problem där, för städerna runtomkring är planerade för bilar och har usel kollektivtrafik) är ett mindre problem än i centrala Göteborg, en plats där majoriteten promenerar, cyklar eller åker kollektivt till jobbet. Det är så man ska bygga (man måste dock inte bygga jättehögt) och så ska man blanda bostäder, arbetsplatser, industrier, kontor ocsv så att vi inte har en stad som betsår av perifer sovstäder och centrala arbetsplatser där varenda människa måste ut och åka varje dag. Det senare är grundproblemet och det löser du inte med infartsparkeringar eller bilförbud (jag är dock för trängselskatten och liknande åtgärder).

   Det är den funktionsuppdelade staden som tvingar folk att resa. Resorna är onödiga om vi har en annan stad. Hela idén med infartsparkeringar etc blir då ointressant och meningslös.

 • En favorit i repris – revolution eller reformer.

  Och som vanligt råder det ingen motsättning mellan dem. Men att bygga upp en blandad tät stad tar femti år, medan man omedelbart kan börja minska på p-platserna. Om inte annat vinner man en massa mark att bygga tät stad på.

  Jag håller dock med dig, Anders, att blandad tät stad är det viktigaste.