Saabs ägare har ekonomiska problem

Saabs ägare, det nederländska bolaget Spyker Cars har ekonomiska problem enligt vad företaget själv uppgivit till börsen i Amsterdam. De har större skulder än tillgångar. Detta behöver i sig inte vara allvarligt om skulderna exempelvis är långfristiga och tillgångarna kortsiktiga.

Men skulle det vara så att det är omvänt så kommer Spyker att kunna få problem med att betala sin skulder, likviditetsproblem alltså. Något som kan leda till konkurs för bolaget om inte överenskommelser med fordringsägarna kan träffas. Nu borde fordringsägarna dock till stor del vara familjen Antonov och deras banker. Jag misstänker att dessa inte är intresserade av att Spyker hamnar i reella ekonomiska problem.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
  • Ekonomen

    Enligt IFRS måste de preferensaktier på 2.4 mdr SEK som lämnades till GM i samband med köpet redovisas som skulder istället för tillgångar. Det påverkar inte kassabalansen utan är bara en bokföringsteknisk åtgärd.